MARC 21 -formaatti: VARASTOTIEDOT

Päivitetty viimeksi 18.12.2013.

Numero- ja koodikentät (0XX)

Varastotiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Kentät 010-066 sisältävät standardinumeroita, joilla tunnistetaan varastotietueeseen liittyvä bibliografinen tietue.


010 - LIBRARY OF CONGRESS KONTROLLINUMERO (ET)

Library of Congressin varastotietueeseen liittyvälle bibliografiselle MARC-tietueelle antama uniikki numero.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

010 ##‡a###85153773#

010 ##‡bms#78001237#‡bms#85000779#

010 ##‡a###76647633#‡zsc#76000587#

010 ##‡a###81691938#‡z###82692384#

Sivun alkuun


014 - LINKITYSNUMERO (T)

Varastotietueen tai siihen liittyvän bibliografisen tietueen kontrollinumero.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

014 1#‡a1605897‡bOCoLC

014 0#‡a0000-49030‡z0000-39730‡b[organization code]

Sivun alkuun


016 - KANSALLISBIBLIOGRAFIAN KONTROLLINUMERO (T)

Jonkin muun kansallisbibliografisen organisaation kuin Library of Congressin varastotietueeseen liittyvälle bibliografiselle MARC-tietueelle antama uniikki numero.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

016 7#‡aPTBN000004618‡2PoLiBN

016 7#‡a94.763966.1‡2GyFmDB

016 7#‡ab9117951‡zE000214460‡2Uk

Sivun alkuun


017 - TEKIJÄNOIKEUS- TAI VAPAAKAPPALETUNNUS (T)

Tekijänoikeus- tai vapaakappaletunnus kuvailun kohteelle, joka hankittiin tekijänoikeus- tai vapaakappaleena.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

017 ##‡aEU781596‡bU.S. CopyrightOffice

017 ##‡aVA26037‡aVA26038‡aVA26039‡aVA26040‡aVA26041‡aVA26042‡aVA26043‡bU.S. Copyright Office

017 #8‡iOrig. reg.‡aJP732‡bU.S. Copyright Office‡d19510504

Sivun alkuun


020 - ISBN-TUNNUS, INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (T)

Varastotietueeseen liittyvän bibliografisen MARC-tietueen ISBN-tunnus kentästä 020.
Ks. Suomen ISBN-keskus.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

020 ##‡a951-9422-82-X ‡qVirsikirja ‡qsid.

020 ##‡a951-776-249-4 ‡qosa 3 ‡qTampereen kaupunginmuseo ‡qsid. :‡c11 eur, vain virkakäyttöön

020 ##‡a951-861-386-9 ‡qsid. ‡z951-861-384-2 (virh.)

020 ##‡a0394170660‡qRandom House‡qpaperback‡c$4.95

020 ##‡a0456789012‡qreel 1

020 ##‡z0567890123‡qreel 2

020 ##‡a9780060723804‡qacid-free paper

Sivun alkuun


022 - ISSN-TUNNUS, INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (T)

Varastotietueeseen liittyvän bibliografisen MARC-tietueen ISSN-tunnus kentästä 022.
Ks. Suomen ISSN-keskus.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

022 ##‡a1455-8904

022 ##‡y0006-291X

022 ##‡a0786-5368‡y0785-8015‡z0785-9015

022 0#‡a0145-0808‡z0361-7106

Sivun alkuun


024 - MUUT STANDARDITUNNUKSET (T)

Varastotietueeseen liittyvän bibliografisen MARC-tietueen standarditunnus kentästä 024. Kyseessä on standarditunnus, jolle ei ole omaa kenttää kuten esim. ISBN-, ISSN- tai ISRN-tunnuksille. Tunnuksen lähde kerrotaan ensimmäisen indikaattorin avulla tai osakentässä ‡2 (Tunnuksen antajan koodi).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

024 0#‡aFILNM9500119‡dosa 1
ISRC-tunnus.

024 0#‡aNLC018413261‡zNLC018403261
ISRC-tunnus ja virheellinen ISRC-tunnus.

024 10‡a070993005955‡d35740
UPC-tunnus ja lisämääre.

024 2#‡aM-321-76543-1
ISMN-tunnus.

024 30‡a9780449906200‡d51000
ISBN-tunnukseen pohjautuva EAN-koodi ja lisäkoodi.

024 3#‡a6414889981611
ISSN-tunnukseen pohjautuva kansallinen EAN-koodi.

024 3#‡a9771444875007
ISSN-tunnukseen pohjautuva kansainvälinen EAN-koodi.

024 41‡a875623247541986340134QTP1

024 7#‡a10.1228/0103000001002‡2doi
DOI-tunnus.

024 2#‡aM570406203‡qscore‡qsewn‡cEUR28.50

024 2#‡aM570406210‡qparts‡qsewn

Sivun alkuun


027 - IRSN-TUNNUS TAI MUU STANDARDOITU RAPORTTINUMERO (T)

Varastotietueeseen liittyvän bibliografisen MARC-tietueen IRSN-tunnus kentästä 027.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

027 ##‡aTKK-IGE-D

027 ##‡aDOE/GET

027 ##‡aIEEE-92CH3109-6

027 ##‡aFOA―89-40265/C―SE

Sivun alkuun


030 - CODEN-TUNNUS (T)

Varastotietueeseen liittyvän bibliografisen MARC-tietueen CODEN-tunnus kentästä 030.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

030 ##‡aJACSAT

030 ##‡aASIRAF‡zASITAF

Sivun alkuun


035 - JÄRJESTELMÄN TUOTTAMA KONTROLLINUMERO (T)

Kenttä sisältää muun järjestelmän tuottaman kontrollinumeron, eli muun kuin sen, jonka antama varastotietueen kontrollinumero on kentässä 001 tai jonka bibliografisen tietueen kontrollinumero on kentässä 004.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


040 - LUETTELOIVA ORGANISAATIO (ET)

Koodi tai nimi organisaatio(i)lle, joka loi alkuperäisen MARC-muotoisen tietueen tai muokkasi olemassa olevaa tietuetta.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

040 ##‡aMt‡cMt

040 ##‡aDLC‡cDLC

040 ##‡aCaOTY‡beng‡cCaOTY

040 ##‡aCaQQLA‡bfre‡cCaOONL

040 ##‡aDLC‡cDLC‡dCtY

040 ##‡aCaOONL‡beng‡cCaOONL

040 ##‡aCaNSHD‡beng‡cCaOONL

Sivun alkuun


066 - MERKISTÖT (ET)

Tietoja tietueessa esiintyvistä merkistöistä kun siinä on käytetty muitakin merkistöjä kuin ISO 10646 tai Unicode. Tarkka kuvaus muiden merkistöjen tallentamisesta MARC-tietueisiin löytyy dokumentista MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

066 ##‡a(N

066 ##‡b$)1

066 ##‡a$1

Sivun alkuun