MARC 21 -formaatti: VARASTOTIEDOT

Päivitetty viimeksi 27.3.2019.

Kontrolliosakentät

Varastotiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Tässä osiossa kuvataan neljä kontrolliosakenttää, joiden avulla kenttien tiedot linkitetään tiettyihin organisaatioihin tai muihin kenttiin. Kontrolliosakenttiä esiintyy useissa (‡5) tai lähes kaikissa (‡6 ja ‡8) varastotietojen formaatin kentissä.


‡0 - TIETUEEN KONTROLLINUMERO TAI STANDARDINUMERO

Osakenttä ‡0 sisältää liittyvän auktoriteettitietueen kontrollinumeron tai standarditunnisteen kuten International Standard Name Identifier (ISNI).  Sitä edeltää sulkeissa kontrollinumeron antaneen organisaation MARC-koodi tai standarditunnisteen lähde, ks. Organisaatiot ja tunnisteet Standard Identifier Source Codes . Tunnisteiden kanssa sulkeissa oleva “(uri)” on tarpeeton eikä sitä tule lisätä, mikäli tunniste on HTTP URI:n muodossa.

Sivun alkuun


‡1 - REAALIMAAILMAN KOHTEEN TUNNISTE

Todellisen tai käsitteellisen entiteetin kuvauksen yksilöivä URI osakentässä 1. URI, joka yksilöi entiteetin nimen tai tunnisteen merkitään osakenttään 0.

Sivun alkuun


‡5 - ORGANISAATIO, JOHON KENTÄN TIEDOT PÄTEVÄT

Osakenttä ‡5 sisältää koodin organisaatiolle, joka omistaa kappaleen, johon kentässä esitetyt tiedot soveltuvat. Kentän tiedot voivat soveltua tai voivat olla soveltumatta yleisesti kuvailun kohteeseen, mutta niillä on merkitystä ko. organisaatiolle.
Organisaation koodina käytetään ISIL-tunnusta, ks. Organisaatiot .

583 ##‡aQueued for preservation;‡c19861010;‡ePriority;‡fTitle IIC project ‡5DLC

Sivun alkuun


‡6 - LINKITYS

Osakenttä ‡6 sisältää tietoja, joilla linkitetään eri kirjaimistoilla tallennetut kentät toisiinsa. Osakentän sisältönä voi olla linkitettävän kentän kolminumeroinen kenttäkoodi, esiintymänumero, koodi joka kertoo mitä kirjaimistoa tiedoissa on käytetty vasemmalta oikealle ja/tai koodi joka kertoo että kentän tiedot näytetään oikealta vasemmalle. Tavallinen (ei-880) kenttä voi olla linkitettynä yhteen tai useampaan 880-kenttään, jotka kaikki sisältävät samat tiedot mutta eri kirjaimistoilla tallennettuna. Osakenttä ‡6 on aina kentän ensimmäinen osakenttä. Sen rakenne on seuraava:

‡6<linkitettävä kenttäkoodi>- <esiintymänumero> / <kirjaimistokoodi> / <kentän suuntakoodi>

Linkitettävä kenttäkoodi ja esiintymänumero

Linkitettävä kenttäkoodi sisältää sen kentän kenttäkoodin, johon ko. kenttä halutaan linkittää. Sitä seuraa välittömästi tavuviiva ja esiintymänumero, joka merkitään kahdella numerolla. Jokaiselle samassa tietueessa esiintyvälle linkitettävien kenttien ryhmälle annetaan eri esiintymänumerot, ja ne voidaan antaa sattumanvaraisesti. Esiintymänumerot mahdollistavat toisiinsa liittyvien kenttien täsmäyttämisen; niillä ei ole tarkoitus järjestää tietueen kenttiä. Esiintymänumeron kaksi numeroa tasataan oikealle ja käyttämättömässä merkkipaikassa on nolla.

Kun 880-kenttää ei ole linkitetty tavalliseen kenttään, esiintymänumeroksi sen osakentässä ‡6 annetaan 00. Sitä käytetään, jos luetteloiva organisaatio haluaa erottaa tietueessa olevat eri kirjaimistot. Tässä tapauksessa linkitettävän kenttäkoodin paikalle merkitään se tavallinen kenttä, joka tietueessa olisi voinut olla kyseisen 880-kentän parina.

852 4# ‡6 880-01‡a[Sijainti latinalaisella kirjaimistolla]
880 2# ‡6852-01/(2/r‡a[Sijainti heprealaisella kirjaimistolla linkitettynä vastaavaan tavalliseen kenttää]

Kirjaimistokoodi

Esiintymänumeroa seuraa välittömästi kauttaviiva (/) ja kirjaimistokoodi. Tämä koodi kertoo mitä kirjaimistoa kentän tiedoissa on käytetty. Seuraavat kirjaimistokoodit ovat käytettävissä:

Koodi Kirjaimisto
(3 arabialainen
(B latinalainen
$1 kiinalainen, japanilainen, korealainen
(N kyrillinen
(2 heprealainen
(S kreikkalainen

880 1#‡6852-01/(N‡a[Sijainti kyrillisellä kirjaimistolla]

Nämä koodit ovat MARC-8-kirjaimiston mukaisia ja ne on määritelty ISO IEC 2022 -standardissa (Character Code Structure and Extension Techniques). Tietoa koodeista ks. MARC character set documentation.

Unicode-ympäristössä kirjaimistokoodit voidaan ottaa ISO 15924 -standardista (Codes for the representation of names of scripts). Koodeina voi käyttää joko aakkosellisia muotoja (neljä kirjainta) tai numeraalisia muotoja (kolme numeroa).

880 1# ‡6 100-01/Cyrl(N ‡a [Pääkirjaus henkilönnimestä kyrillisellä kirjaimistolla]

880 1# ‡6 100-01/220(N ‡a [Pääkirjaus henkilönnimestä kyrillisellä kirjaimistolla]

Koko kentän ei tarvitse olla tallennettu sillä kirjaimistolla jonka koodi annetaan osakentässä ‡6. Jos kenttä sisältää useampia kirjaimistoja, osakentässä ‡6 annetaan sen kirjaimiston koodi, joka tulee ensimmäisenä vastaan luettaessa kenttää vasemmalta oikealle.
Huomioi, että kirjaimistokoodia käytetään 880-kenttien osakentässä ‡6, mutta ei yleensä niihin liittyvien tavallisten kenttien osakentässä ‡6. Tavallisissa kentissä tietojen oletetaan olevan tallennettu tietueen pääasiallisella kirjaimistolla.

Kentän suuntakoodi

MARC-tietueessa 880-kentän sisältö tallennetaan aina loogisessa järjestyksessä ensimmäisestä merkistä viimeiseen, huolimatta siitä miten päin tekstiä luetaan. Näyttöä varten kentän oletussuunta on vasemmalta oikealle. Kun kenttä sisältää tekstiä, joka luetaan oikealta vasemmalle, kirjaimistokoodin jälkeen tallennetaan kauttaviiva (/) ja kentän suuntakoodi. Oikealta vasemmalle luettaville teksteille suuntakoodi on r. Suuntakoodi tallennetaan vain oikealta vasemmalle luettaviin kenttiin, koska vasemmalta oikealle on 880-kenttien oletussuunta. (Lisätietoja kentän suunnasta, ks. MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media .)

880 1#‡6852-01/(2 /r‡h[Paikkamerkki heprealaisella kirjaimistolla]

Huomioi, että suuntakoodia käytetään 880-kenttien osakentässä ‡6, mutta ei yleensä niihin liittyvien tavallisten kenttien osakentässä ‡6. Tavallisissa kentissä tietojen oletetaan olevan tallennettu tietueen pääasiallisen kirjaimiston suuntaisesti.

Sivun alkuun


‡8 - LINKKI- JA JÄRJESTYSNUMERO

Osakenttä ‡8 sisältää tietoja, joilla tunnistetaan linkitetyt kentät ja joiden avulla voidaan myös järjestää linkitettyjä kenttiä. Osakenttää ‡8 voidaan toistaa, kun halutaan linkittää kenttä useampaan kuin yhteen kenttäryhmään. Osakenttä ‡6 on aina kentän ensimmäinen osakenttä. Osakentän rakenne on seuraava:

‡8<linkkinumero>.<järjestysnumero> \ <linkin tyyppi>

Linkkinumero

Linkkinumero on osakentän ensimmäinen tietoelementti ja se merkitään aina kun osakenttää käytetään. Se on vaihtuvamittainen numero, joka esiintyy kaikkien linkitettävien kenttien osakentässä ‡8. Kentät, joilla on sama linkkinumero, ovat toisiinsa linkitettyjä.

Järjestysnumero

Tämä numero erotetaan linkkinumerosta pisteellä '.' ja sen merkitseminen on vapaaehtoista. Se on vaihtuvamittainen numero, jota voidaan käyttää ilmaisemaan linkitettyjen kenttien suhteellista järjestystä näytössä. Alemmalla järjestysnumerolla merkityt kentät näytetään ennen korkeampia. Jos järjestysnumeroa käytetään, sitä pitää käyttää kaikissa osakentissä ‡8, jotka sisältävät saman linkkinumeron.

Linkin tyyppi

Tämä koodi erotetaan edeltävistä tiedoista kenoviivalla (\). Koodi osoittaa linkin syyn ja se seuraa linkkinumeroa tai järjestysnumeroa silloin, kun sitä on käytetty. Kun linkin tyyppiä ei ole merkitty, oletetaan että osakenttää ‡8 on käytetty varastotietokenttien 85X, 86X tai 87X linkittämiseen ja järjestämiseen. Osakenttä ‡8 on oleellinen näiden kenttien linkittämisessä ja järjestämisessä.

Osakentässä ‡8 voidaan käyttää seuraavia linkin tyyppiä kuvaavia yksimerkkisiä koodeja:

541 ## ‡81.1\a‡3Public School and College Authority and Trade School and Junior College Authority project files‡aFinance Dept.‡cTransferred

583 ## ‡81.2\a‡aAppriased‡c198712-‡ltjb/prr

583 ## ‡81.3\a‡aScheduled‡c19880127‡ksrc/prr

583 ## ‡81.4\a‡aArranged‡c19900619‡kmc/dmj

583 ## ‡81.5\a‡aProcessed level 2‡b90.160‡c19901218‡kmc/dmj

Huomioi, että osakenttää ‡8 käytetään eri tavalla kentässä 852, jossa sitä käytetään varastotietojen järjestämiseen Katso kenttä 852, osakenttä ‡8.

583 ## ‡81.2‡aExhibit‡c1982/12/01 through 1982/03/01‡jMuseum of Fine Arts
876 ## ‡81.2‡aXAX1222-1‡pA1234567

853 03 ‡81‡aBd.‡i(year)
853 03 ‡82‡an.F:Bd‡i(year)
863 30 ‡81.1‡a1-21‡i1911-1923/1924
863 30 ‡82.1‡a1-25‡i1925/1926-1942/1943

853 00 ‡81‡ano.‡i(year)‡j(month)
863 40 ‡81.1‡a180-226‡i1976-1981
863 44 ‡81.2‡a228
863 40 ‡81.3‡a230‡i1982‡jApr.
863 40 ‡81.4‡a235‡i1982‡jDec.
863 40 ‡81.5‡a237‡i1983‡jMar.
863 40 ‡81.6‡a239-242‡i1983‡jJune-Oct.

853 20 ‡81‡av.‡bno.‡u12‡vr‡i(year)‡j(month)
863 40 ‡81.1‡a108‡b1-6‡i1989‡j1-6
863 40 ‡81.2‡a108‡b7-12‡i1989‡j7-12
863 40 ‡81.3‡a109‡b1-6‡i1990‡j1-6
863 40 ‡81.4‡a109‡b7-12‡i1990‡j7-12

876 ## ‡81.1‡aAAA1000-1-1‡pA1481283827
876 ## ‡81.2‡aAAA1000-1-3‡pA1481283831
876 ## ‡81.3‡aAAA1000-1-2‡jLost‡pA1481283845
876 ## ‡81.4‡aAAA1000-1-5‡pA1481283863


OSAKENTÄN ‡8 KÄYTTÖ KENTISSÄ 866-868 (VAPAAMUOTOISET VARASTOTIEDOT)

Osakenttä ‡8 sisältää tietoa, joka linkittää toisiinsa liittyvät varastotietojen kentät 853-868. Vapaamuotoisten varastotietojen kentissä käytetään vain linkkinumeroa ilmaisemaan onko kenttä

Osakentässä ‡8 käytettävä linkkinumero määritellään seuraavin ehdoin:

Linkkinumero on 0

Varastotieodot on tallennettu ainoastaan vapaamuotoiseen varastotietojen kenttiin 866-868. Merkinnössä ei ole käytetty ilmestymistietojen (853-855) tai määrämuotoisten varastotietojen (863-865) kenttiä.

867 31‡80 ‡a"Teacher's guide" pt. A-B

Varastotiedot on tallennettu linkitettyihin ilmestymistietojen (853-855) /määrämuotoisten varastotietojen (863-865) kenttiin, mutta näytön muodostamisessa käytettävä muoto on tallennettu vapaamuotoiseen varastotietokenttään.

853 20‡81 ‡a[selosteet ja kaava]
853 20‡82 ‡a[selosteet ja kaava]
853 20‡83 ‡a[selosteet ja kaava]
863 43‡81.1 ‡a[numerointi ja julkaisuajat]
863 43‡82.1 ‡a[numerointi ja julkaisuajat]
863 43‡82.2 ‡a[numerointi ja julkaisuajat]
863 43‡83.1 ‡a[numerointi ja julkaisuajat]
866 40‡80 ‡a[vapaamuotoiset varastotiedot näyttöä varten]
[Näyttöä ei muodosteta mistään 853/863 kentästä. Kenttä 866 korvaa kaikki 853/863 kentät näytön muodostamisessa.]

Linkkinumero on sama kuin linkatuissa kentissä 853-855 ja 863-865

Yksi tai useampi osuus 853-855 ja 863-865 kenttiin tallennetuista varastotiedoista on tallennettu myös vapaamuotoisten varastotietojen kenttiin 866-868, jotta niiden perusteella voidaan muodostaa vaihtoehtoinen näyttö.

Kentissä 866-868 osakentässä ‡8 olevan linkkinumeron on oltava sama kuin niissä 853-855 ja 863-865 kentissä, jotka nämä korvaavat. Vapaamuotoisen varastotietojen kentän sisällön on korvattava kaikki määrämuotoiset varastotiedot, jotka on linkitetty ilmestymistietojen kenttiin.

Jos useita 853-855/863-865 kenttiä, joissa on peräkkäiset linkkinumerot, korvataan näytön muodostamista varten yhdellä vapaamuotoisten varastotietojen kentällä, osakenttää ‡8 voidaan siellä toistaa tallentamalla niihin jokaisen korvattavan 853-855/863-865 kentän linkkinumero.

855 20‡81 ‡a[selosteet ja kaava]
855 20‡82 ‡a[selosteet ja kaava]
855 20‡83 ‡a[selosteet ja kaava]
855 20‡84 ‡a[selosteet ja kaava]
865 43‡81.1 ‡a[numerointi ja julkaisuajat]
865 43‡82.1 ‡a[numerointi ja julkaisuajat]
865 43‡83.1 ‡a[numerointi ja julkaisuajat]
865 40‡84.1 ‡a[numerointi ja julkaisuajat]
868 40‡82 ‡83 ‡a[vapaamuotoiset varastotiedot näyttöä varten]
[Kenttä 868 korvaa 855/865 kentät, joissa on linkkinumerot 2 ja 3. Näistä 855/865 kentistä ei muodosteta näyttöä.]

Yhden 866-868 kentän, jossa osakenttää ‡8 on toistettu, sijaan voidaan voidaan vaihtoehtoisesti käyttää myös erillisiä 866-868 kenttiä, joissa on jokaisessa yksi osakenttä ‡8.

Linkkinumero on uniikki ja järjestää tiedot määrämuotoisten varastotietojen (863-865) kanssa

Kun osa varastotiedoista on tallennettu 853-855/863-865 kenttiin ja osa 866-868 kenttiin, näyttöjä voidaan muodostaa molemmista kenttäryhmistä. Tällainen tilanne voi syntyä, kun varastotiedot ovat erityisen monimutkaisia tai kun julkaisukaava vaihtelee suuresti vain tietyn ajanjakson aikana.

866-868 kentässä käytetään linkkinumerona uniikkia numeroa, joka järjestää sen 853-855/863-865 kentissä olevien linkkinumeroiden kanssa siten, että numerointi- ja julkaisuaikatiedot ovat järjestyksessä.

855 20‡81 ‡a[selosteet ja kaava]
855 20‡83 ‡a[selosteet ja kaava]
865 40‡81.1 ‡a[numerointi ja julkaisuajat]
865 40‡83.1 ‡a[numerointi ja julkaisuajat]
868 41‡82 ‡a[vapaamuotoiset varastotiedot]

[Numerointi- ja julkaisuaikatiedot, jotka on tallennettu kenttään 868, järjestetään linkkinumeroiden 1 ja 3 väliin. Näyttö voidaan muodostaa kaikkien näiden kenttien perusteella.]

Sivun alkuun