MARC 21 Organisaatiot

Päivitetty viimeksi 23.11.2021.

Johdanto ja käyttöohjeita

MARC 21 -formaateissa on useita kenttiä ja osakenttiä, joihin tallennetaan organisaation koodi. Suomalaiset MARC 21 -käyttäjät tallentavat näihin kohtiin oman organisaationsa ISIL-tunnuksen, joka koostuu maatunnuksesta sekä kirjastotunnuksesta. Suomessa ISIL-tunnuksia jakaa Kansalliskirjasto. Ks. lisätietoja ISIL-tunnuksen käytöstä, rakenteesta sekä jakelusta.

Library of Congress ylläpitää listaa MARC Code List for Organizations, jolta MARC 21 -formaatti ohjeistaa poimimaan organisaatioiden koodit. Kyseiseltä listalta löytyy vain muutamia suomalaisia organisaatioita, joiden koodit ovat pääsääntöisesti yhdenmukaisia ISIL-tunnuksen kanssa. Jos MARC-koodi ei vastaa organisaation ISIL-tunnusta, suositellaan ISIL-tunnuksen käyttöä. Ulkomaisista tietokannoista kopioidut tietueet sisältävät yleensä organisaatioiden MARC-koodeja, jotka voidaan säilyttää tietueissa sellaisinaan.

Organisaatiokoodeja esiintyy MARC 21-formaattien seuraavissa kentissä/osakentissä:

Bibliografinen, auktoriteetti- ja varastoformaatti:

Bibliografinen formaatti:

Auktoriteettiformaatti:

Varastotietojen formaatti:

Sivun alkuun