MARC 21 Kielikoodit

Päivitetty viimeksi 23.11.2021.



Johdanto ja käyttöohjeita

Kielten koodit ovat kolmikirjaimisia koodeja ja perustuvat Library of Congressin ylläpitämään ISO-standardiin: ISO 639-2 (Codes for the Representation on Names of Languages, Part 2 : Alpha-3 Code) . Standardissa on koodeja sekä yksittäisille kielille että kieliryhmille.

Luettelo sisältää koodin, kielen suomen- ja englanninkielisen nimen, ja joissakin tapauksissa myös lyhyen käyttöohjeen. Suomenkieliset nimet perustuvat Kotoistus-hankkeen suosituksiin. Listalla on mukana myös aiemmin käytössä olleita koodeja (hakasulkeissa, ja huomautuksella "VANHENTUNUT!").

Koodit ovat selattavissa sekä koodin että suomenkielisen kielen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Ks. myös erikoiskoodit.

Kielikoodeja käytetään seuraavissa kentissä/osakentissä:

Bibliografinen formaatti:

Auktoriteettiformaatti:

Varastotietojen formaatti:

Sivun alkuun