MARC 21
Funktiokoodit (valikoima)

Päivitetty viimeksi 22.2.2008.Johdanto

Funktiokoodit ovat kolmikirjaimisia koodeja Library of Congressin ylläpitämällä listalla MARC Code List for Relator Codes. Tähän listaan on koottu Suomessa useimmin käytettävät funktiokoodit suomenkielisten vastineidensa kera.

Koodit ovat selattavissa sekä koodin että suomenkielisen termin mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Funktiokoodeja käytetään pääasiassa bibliografisen formaatin kentissä 100/110/11, 600/610/611 ja 700/710/711. Koodi tallennetaan yhteen (tai useampaan, jos halutaan merkitä useita eri funktioita) osakenttään ‡4, joka yleensä sijoitetaan kentän viimeiseksi osakentäksi.

Koodeja voidaan käyttää seuraavissa kentissä/osakentissä:

Bibliografinen formaatti:

Sivun alkuun


Käyttöohjeita

 1. 1XX kentissä funktiokoodia käytetään vain niissä tapauksissa kun tekijä ei ole sama kuin tekstin kirjoittaja ("aut"). Funktiokoodia käytetään siis silloin, kun halutaan osoittaa säveltäjä, kuvittaja, kuvataiteilija tms. päätekijäksi.
   
 2. 7XX kentissä funktiokoodi on pakollinen kaikissa tapauksissa, paitsi kun kyse on puhtaasti tekstin kirjoittajasta ("aut").
   
 3. 6XX kentissä (myös 270 ja 8XX) funktiokoodia voidaan käyttää kun se katsotaan soveltuvaksi, mutta se ei ole pakollinen.
   
 4. Funktiokoodi valitaan ensisijaisesti tältä listalta. Jos mikään koodi ei täsmällisesti vastaa haluttua funktiota, valitaan tilalle yleisempi funktiokoodi. Yksityiskohtaisempia koodeja voi hakea myös Library of Congressin listalta, ks.
  MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions: PART I: Relator Codes .
   
 5. Funktiokoodi sijoitetaan yleensä kentän viimeiseksi osakentäksi. Tekijä-/nimekelisäkirjauksissa (7XX‡a+‡t) funktiokoodi (‡4) sijoitetaan ennen nimeketietoja.
   
 6. Funktiokoodi on toistettava. Useita funktiokoodeja voidaan siis liittää samaan henkilöön, yhteisöön tai kokoukseen. Jokainen funktiokoodi tallennetaan omaan osakenttään ‡4.
   
 7. Jos sopiva funktiokoodi puuttuu kokonaan, tieto voidaan tallentaa selväkielisenä kentästä riippuen osakenttään ‡e tai ‡j (Funktiotermi). Selväkielinen funktiotermi tallennetaan yleensä silloin, kun sopiva funktiokoodi puuttuu eikä funktio käy yksiselitteisesti selville muusta kuvailusta. Uusia funktiokoodeja voi toivoa ottamalla yhteyttä osoitteeseen marc-posti(at)helsinki.fi.

Sivun alkuun