MARC 21 -formaatti: AUKTORITEETTITIEDOT

Päivitetty viimeksi 11.4.2018.

Linkkikentät (7XX)

Auktoriteettitiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Kenttiin 700-788 tallennetaan tietoja, joiden avulla toisiaan vastaavien otsikkomuotojen automaattinen linkittäminen toisiinsa on mahdollista riippumatta siitä ovatko ne rakenteeltaan saman vai eri muotoisia, samasta vai eri asiasanastosta tai auktoriteettitiedostosta, tai ovatko ne olemassa erillisinä auktoriteettitietueina.


LINKKIKENTÄT--YLEISTÄ TIETOA

Vahvistettujen otsikkomuotojen tai otsikkomuodon ja lisämääreen tietueisiin voidaan lisätä linkkikenttiä nimille, tekijä/nimekkeille, yhtenäistetyille nimekkeille, aihetta tai muotoa ilmaiseville termeille, tai asiasanaketjuille sekä vahvistettujen otsikkomuotojen tietueisiin ohjeelliselle asialisämääreelle. Linkkikenttä linkittää edellä mainittuja niihin liittyviin otsikkomuotoihin esim. seuraavanlaisissa tapauksissa:

Kentät 700-755 sisältävät vahvistettuja otsikkomuotoja ja kentät 780-785 vahvistettuja lisämääreiden otsikkomuotoja. Toisen indikaattorin tai osakentän ‡2 avulla ilmaistaan auktoriteettijärjestelmä, johon 7XX-kenttään merkitty otsikkomuoto kuuluu. Kun 7XX-muodosta on tehty erillinen auktoriteettitietue, sen kontrollinumero kentästä 035 tallennetaan 7XX-kentän osakenttään ‡0 (Tietueen kontrollinumero).

Kenttään 788 tallennetaan vapaamuotoinen kuvaus eri otsikkomuotojen suhteesta, kun suhdetta ei voida kuvata 700-785 linkkikenttien avulla kyllin hyvin.

Ohjeet toisen indikaattorin, osakentän ‡2 (Asiasanan tai termin lähde) ja osakentän ‡w (Kontrollitiedot) käytöstä löytyvät tästä osiosta. Kenttien 700-785 muita indikaattoreita ja osakenttiä koskevat ohjeet löytyvät kunkin kentän kohdalta.

Indikaattorit

Erikoisosakentät

7XX-kenttien osakentät ovat pääosin samat kuin vastaavassa 1XX-kentässä, joten selityksen voi tarkistaa sieltä. 7XX-kenttien osakenttien ‡w ja ‡2 kuvaukset löytyvät tästä osiosta.

Esimerkkejä

785 #7‡vatlases‡0[record control number]‡2att

750 #0‡81‡wb‡aMedical referral

700 11‡wa‡aDostoyevsky, Fyodor,‡d1821-1881.‡tCrime and punishment

710 27‡wa‡aLast Poets‡2[source code]

Sivun alkuun


700 - LINKKIKENTTÄ - HENKILÖNNIMI (T)

Henkilönnimi, joka vastaa saman tietueen 100-kentän otsikkomuotoa. Se linkittää otsikkomuotoja järjestelmän sisällä tai muista asiasanastoista tai auktoriteettitiedostoista. Katso indikaattoreiden ja useimpien osakenttien selitykset kentästä 100.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

700 05‡wa‡aAugustin‡csaint, évêque d'Hippone.‡0(CaOONL)0053A1978F#

700 11‡wa‡aDostoyevsky, Fyodor,‡d1821-1881.‡tCrime and punishment[LC name/title (as subject) heading for children's literature]

Sivun alkuun


710 - LINKKIKENTTÄ - YHTEISÖNNIMI (T)

Yhteisönnimi, joka vastaa saman tietueen 110-kentän otsikkomuotoa. Se linkittää otsikkomuotoja järjestelmän sisällä tai muista asiasanastoista tai auktoriteettitiedostoista. Katso indikaattoreiden ja useimpien osakenttien selitykset kentästä 110.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

710 25‡wa‡aNational Gallery of Canada‡0(CaOONL)0000J0193E#

710 27‡wa‡aRoyal Society of Medicine‡2[source code]

Sivun alkuun


711 - LINKKIKENTTÄ - KOKOUKSEN NIMI (T)

Kokouksen nimi, joka vastaa saman tietueen 111-kentän otsikkomuotoa. Se linkittää otsikkomuotoja järjestelmän sisällä tai muista asiasanastoista tai auktoriteettitiedostoista. Katso indikaattoreiden ja useimpien osakenttien selitykset kentästä 111.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

711 25‡wa‡aConférence canadienne des sciences de I'information‡n(10e : ‡d1982 : ‡cOttawa, Ont.)‡0(CaOONL)0014G4758F#

Sivun alkuun


730 - LINKKIKENTTÄ - YHTENÄISTETTY NIMEKE (T)

Yhtenäistetty nimeke, joka vastaa saman tietueen 130-kentän otsikkomuotoa. Se linkittää otsikkomuotoja järjestelmän sisällä tai muista asiasanastoista tai auktoriteettitiedostoista. Katso indikaattoreiden ja useimpien osakenttien selitykset kentästä 130.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

730 #5‡wa‡aBible.‡pA.T.‡0(CaOONL)0004E5217F#

Sivun alkuun


747 - LINKKIKENTTÄ - TAPAHTUMAN NIMI (T)

Tapahtuman nimi, joka vastaa saman tietueen 147-kentän otsikkomuotoa. Se linkittää otsikkomuotoja järjestelmän sisällä, tai muista asiasanastoista tai auktoriteettitiedostoista. Katso indikaattoreiden ja useimpien osakenttien selitykset kentästä 147.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

747 #7‡a Bunker Hill, Battle of ‡c (Boston, Massachusetts :‡d 1775) ‡2 fast ‡0 (OCoLC)fst01710024

Sivun alkuun


748 - LINKKIKENTTÄ - AIKAA ILMAISEVA TERMI (T)

Aikaa ilmaiseva termi, joka vastaa saman tietueen 148-kentän otsikkomuotoa. Se linkittää otsikkomuotoja järjestelmän sisällä, tai muista asiasanastoista tai auktoriteettitiedostoista. Katso indikaattoreiden ja useimpien osakenttien selitykset kentästä 148.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

748 #7‡a1710-1714‡wna‡2fast

748 #7‡a1800-1899‡wnb‡2fast

748 #7‡a1862‡wnb‡2fast

Sivun alkuun


750 - LINKKIKENTTÄ - AIHETTA ILMAISEVA TERMI (T)

Aihetta ilmaiseva termi, joka vastaa saman tietueen 150-kentän termiä tai 180-kentän yleistä lisämäärettä. Se linkittää otsikkomuotoja järjestelmän sisällä tai muista asiasanastoista tai auktoriteettitiedostoista. Katso indikaattoreiden ja useimpien osakenttien selitykset kentästä 150.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

750 #0‡81‡wb‡aMedical referral

750 #0‡81‡wb‡aMedical consultation

750 #2‡81‡wb‡aOrthopedics

750 #2‡81‡wb‡aRadiography

750 #0‡aCancer‡xNursing

750 #2‡aNeoplasms‡xNursing

750 #2‡aOncologic Nursing

750 #7‡aMilitary training‡2lctgm

750 #0‡aDrill and minor tactics

750 #0‡aUniforms‡0[record control number]

750 #0‡aSummer resorts‡0(DLC)sh#85130430#‡wna

Sivun alkuun


751 - LINKKIKENTTÄ - MAANTIETEELLINEN NIMI (T)

Maantieteellinen nimi, joka vastaa saman tietueen 151-kentän otsikkomuotoa tai 181-kentän maantieteellistä lisämäärettä. Se linkittää otsikkomuotoja järjestelmän sisällä tai muista asiasanastoista tai auktoriteettitiedostoista. Katso indikaattoreiden ja useimpien osakenttien selitykset kentästä 151.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

751 #2‡aNew York City

751 #0‡aNew York (N.Y.)

751 #0‡aCharlevoix (Mich.)‡0(DLC)n##82062705#‡wnb

Sivun alkuun


755 - LINKKIKENTTÄ - LAJITYYPPIÄ/MUOTOA ILMAISEVA TERMI (T)

Lajityyppiä tai muotoa ilmaiseva termi, joka vastaa saman tietueen 155-kentän termiä tai 185-kentän muotoa ilmaisevaa lisämäärettä. Se linkittää otsikkomuotoja järjestelmän sisällä tai muista asiasanastoista tai auktoriteettitiedostoista. Katso indikaattoreiden ja useimpien osakenttien selitykset kentästä 155.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

755 #6‡aPériodiques‡vIndex

755 #0‡aPeriodicals‡vIndexes

755 #7‡aatlases‡0[record control number]‡2aat

Sivun alkuun


762 - LINKKIKENTTÄ - ESITYSKOKOONPANOA ILMAISEVA TERMI (T)

Esityskokoonpanoa kuvaava termi, joka vastaa saman tietueen 162-kentän termiä. Se linkittää otsikkomuotoja järjestelmän sisällä tai muista asiasanastoista tai auktoriteettitiedostoista. Katso indikaattoreiden ja useimpien osakenttien selitykset kentästä 162.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

762 #7‡aVioline‡2gnd

Sivun alkuun


780 - LINKKIKENTTÄ - YLEINEN LISÄMÄÄRE (T)

Yleinen lisämääretermi, joka vastaa saman tietueen 150-kentän termiä tai 180-kentän yleistä lisämäärettä. Se linkittää otsikkomuotoja järjestelmän sisällä tai muista asiasanastoista tai auktoriteettitiedostoista. Katso indikaattoreiden ja useimpien osakenttien selitykset kentästä 180.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

780 #0‡wc‡xCorrosion

780 #0‡xUniforms‡0[record control number]

780 #0‡wa‡xHistory

Sivun alkuun


781 - LINKKIKENTTÄ - MAANTIETEELLINEN LISÄMÄÄRE (T)

Maantieteellinen lisämääre, joka vastaa saman tietueen 151-kentän maantieteellistä nimeä tai 181-kentän maantieteellistä lisämäärettä. Se linkittää otsikkomuotoja järjestelmän sisällä tai muista asiasanastoista tai auktoriteettitiedostoista. Katso indikaattoreiden ja useimpien osakenttien selitykset kentästä 181.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

781 #0‡zUkraine, Southern

781 #0‡zNew York (State)‡zRome

Sivun alkuun


782 - LINKKIKENTTÄ - AIKAA ILMAISEVA LISÄMÄÄRE (T)

Aikaa ilmaiseva lisämääre, joka vastaa saman tietueen 150-kentän aihetta ilmaisevaa termiä tai 182-kentän aikaa ilmaisevaa lisämäärettä. Se linkittää otsikkomuotoja järjestelmän sisällä tai muista asiasanastoista tai auktoriteettitiedostoista. Katso indikaattoreiden ja useimpien osakenttien selitykset kentästä 182.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

782 #0‡wa‡y20th century

Sivun alkuun


785 - LINKKIKENTTÄ - MUOTOA ILMAISEVA LISÄMÄÄRE (T)

Muotoa ilmaiseva lisämääretermi, joka vastaa saman tietueen 155-kentän lajityyppiä/muotoa ilmaisevaa termiä tai 185-kentän muotoa ilmaisevaa lisämäärettä. Se linkittää otsikkomuotoja järjestelmän sisällä, tai muista asiasanastoista tai auktoriteettitiedostoista. Katso indikaattoreiden ja useimpien osakenttien selitykset kentästä 185.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

785 #7‡vatlases‡0[record control number]‡2aat

785 #0‡wa‡vPeriodicals

Sivun alkuun


788 - MONITAHOINEN LINKKIKENTTÄ (ET)

Kenttään tallennetaan selittävä teksti ja viittauksen kohteena olevat otsikkomuodot, kun eri järjestelmistä tai asiasanastoista peräisin olevien muotojen suhdetta ei voida kuvata 700-785 -kenttien avulla kyllin hyvin. Viittauksen kohteena olevien muotojen lisämääreillä ei ole erillisiä osakenttiä, joten nimet ja asiasanat lisämääreineen voidaan kaikki tallentaa yhteen osakenttään ‡a. Viittauksen kohteena voi olla vahvistettu otsikkomuoto tai asialisämääre, joka ei ole vastaava kuin 1XX-kentän otsikkomuoto, mutta liittyy siihen.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

788 #0‡isubdivision‡aForeign bodies‡iunder names of organs, e.g.‡aEye--Foreign bodies

788 #7‡iterms‡aChinese‡iand‡aFurniture‡iare separate facets.‡2aat

Sivun alkuun