MARC 21 -formaatti: AUKTORITEETTITIEDOT

Päivitetty viimeksi 21.4.2021.

Otsikkomuotojen kentät (1XX ja 3XX)

Auktoriteettitiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Kentät 100-185 sisältävät nimiä, yhtenäistettyjä nimekkeitä ja termejä, joita käytetään otsikkomuotoina tai otsikkomuotojen lisämääreinä. Tavallisesti ne on muodostettu yleisesti hyväksyttyjen luettelointisääntöjen ja asiasanastojen käytäntöjen mukaisesti. MARC 21 -auktoriteettitietueissa otsikkomuoto sisältyy kenttiin 1XX, 4XX tai 5XX, joihin on tallennettu tiedon tallennuksessa ja tiedonhaussa tai auktoriteettitiedoston järjestämisessä käytetty nimen, nimekkeen tai termin muoto. Otsikkomuotojen 1XX-kenttien sekä 4XX/5XX-viittauskenttien osakenttärakenteet ovat yhtenäiset.

Kentissä 046 ja 3XX on lisätietoa kenttien 100-185 otsikkomuodoista.


OTSIKKOMUODOT--YLEISTÄ TIETOA

Auktoriteettitietojen formaatissa erotetaan kahdenlaisia otsikkomuotoja:

Vahvistettu otsikkomuoto
Käytetään bibliografisten tietueiden pääkirjauksena (1XX), lisäkirjauksena (700-730), sarjalisäkirjauksena (440 tai 800-830) tai ensimmäisenä elementtinä asiasanakentissä (600-651, 654-657). Auktoriteettitietueissa vahvistettuja otsikkomuotoja käytetään otsikkomuotojen kentissä 100-155 ja niihin viittaavissa kentissä 500-555. Edellinen koskee vahvistettujen otsikkomuotojen tietueita (008/09, Tietueen laatu, koodi a tai f) ja lisämääreiden tietueita (008/09, Tietueen laatu, koodi d).

Vahvistamaton otsikkomuoto
Vahvistamatonta otsikkomuotoa ei saa käyttää muissa MARC-tietueissa pää-, lisä-, sarjalisäkirjauskenttien tai asiasanakenttien ensimmäisenä elementtinä. Vahvistamaton otsikkomuoto voi olla vahvistetun otsikkomuodon variantti tai sen epätäydellinen osa, tai sen ainoa tarkoitus voi liittyä auktoriteettitiedoston järjestelyyn. Vahvistamatonta otsikkomuotoa ei käytetä bibliografisissa tietueissa, mutta vahvistettujen otsikkomuotojen tietueissa sitä voidaan käyttää 4XX-viittauskentässä. 1XX-kenttä sisältää vahvistamattoman otsikkomuodon seuraavissa tietuelajeissa: viittaus, lisämääre, viittaus ja lisämääre, alanmukaisen ryhmän otsikko.

Otsikkomuodot voivat olla tyypeiltään seuraavanlaisia:

 • Nimi
  Otsikkomuoto on henkilön- tai yhteisönnimi, kokouksen tai virallistahon nimi.
 • Tekijä/nimeke
  Otsikkomuoto koostuu kahdesta osasta, tekijän nimestä ja teoksen nimekkeestä. Tekijäosassa voi olla henkilön- tai yhteisönnimi, kokouksen tai virallistahon nimi. Nimekeosassa voi olla yhtenäistetty tai tavallinen nimeke, teoksen nimiösivun nimeke tai sarjan nimeke.
 • Yhtenäistetty nimeke
  Otsikkomuoto käsittää yhtenäistetyn tai tavallisen nimekkeen, nimiösivun nimekkeen tai sarjan nimekkeen, jota ei ole liitetty tekijä/nimeke-yhdistelmään.
 • Aihetta ilmaiseva termi
 • Aikaa ilmaiseva termi
 • Lajityyppiä/muotoa ilmaiseva termi
 • Lisämääre
  Otsikkomuoto yleisestä (aihetta tai kieltä ilmaisevasta), maantieteellisestä, aikaa tai muotoa ilmaisevasta asialisämääretermistä. Lisämääreketju sisältää useamman kuin yhden asialisämääretermin (osakentät ‡v, ‡x, ‡y ja ‡z).
 • Asiasanaketju
  Nimi, tekijä/nimeke, yhtenäistetty nimeke, aihetta tai lajityyppiä/muotoa ilmaiseva termi, joka sisältää yhden tai useampia yleisiä, maantieteellisiä, aikaa tai muotoa ilmaisevia asialisämääretermejä (osakentät ‡v, ‡x, ‡y tai ‡z).
 • Alanmukaisen ryhmän otsikko
  Otsikkomuoto, jota voidaan käyttää asiasanaston systemaattisessa osassa otsikkona ilmaisemassa termikategorioiden jakoperusteita. Kaksoisväliviivaa (--), joka edeltää asialisämääreitä ei tallenneta MARC-tietueeseen, vaan se voidaan muodostaa näyttöön osakenttien ‡v, ‡x, ‡y tai ‡z perusteella.

Otsikkomuotojen käyttö

Vain 1XX-kentän vahvistettua otsikkomuotoa voidaan käyttää bibliografisissa tietueissa hakuelementtinä. Nimiä, tekijä/nimekkeitä ja yhtenäistettyjä nimekkeitä voidaan käyttää pää- tai lisäkirjauksina (008/14, koodi a); nimiä, tekijä/nimekkeitä ja yhtenäistettyjä nimekkeitä, aihetta ja lajityyppiä/muotoa ilmaisevia termejä sekä asiasanaketjuja voidaan käyttää asiasanoina (008/15, koodi a); tekijä/nimekkeitä ja yhtenäistettyjä nimekkeitä voidaan käyttää sarjalisäkirjauksina (008/16, koodi a). Lisämääreiden otsikkomuotoja voidaan käyttää vain asiasanaketjuissa.

Nimi- ja asiasana-auktoriteetit

Otsikkomuoto voidaan määritellä soveltuvaksi joko nimi- tai asiasana-auktoriteetin rakenteeseen.

Otsikkomuodot, jotka on laadittu luettelointisääntöjen käytäntöjen mukaisesti (008/10) ovat soveltuvia nimiauktoriteeteiksi. Näitä ovat nimien, tekijä/nimekkeiden ja yhtenäistettyjen nimekkeiden otsikkomuodot vahvistettujen otsikkomuotojen tietueissa sekä vahvistettujen otsikkomuotojen ja lisämääreiden tietueissa, ja näiden vahvistamattomat otsikkomuodot viittaustietueissa. Tiettyjä huomautus- ja viittauskenttiä voidaan käyttää vain nimiauktoriteeteissa.

Otsikkomuodot, jotka on laadittu jonkin asiasanaston käytäntöjen mukaisesti (008/11) ovat soveltuvia asiasanoiksi. Näitä ovat nimien, tekijä/nimekkeiden, yhtenäistettyjen nimekkeiden, aihetta, aikaa tai lajityyppiä/muotoa ilmaisevien termien (sekä näistä laadittujen asiasanaketjujen) otsikkomuodot vahvistettujen otsikkomuotojen tietueissa sekä vahvistettujen otsikkomuotojen ja lisämääreiden tietueissa. Näiden vahvistamattomia otsikkomuotoja käytetään viittaustietueissa sekä viittaus ja lisämääre -tietueissa. Vahvistamattomia otsikkomuotoja käytetään myös alanmukaisen ryhmän otsikkotietueissa. Tiettyjä huomautus- ja viittauskenttiä voidaan käyttää vain asiasana-auktoriteeteissa.

Sivun alkuun


100 - OTSIKKOMUOTO - HENKILÖNNIMI (ET)

Vahvistettu henkilönnimi, jota käytetään nimen, tekijä/nimekkeen tai asiasanaketjun otsikkomuotona vahvistettujen otsikkomuotojen tietueissa tai vahvistamaton henkilönnimi, jota käytetään viittaustietueissa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

100 1#‡aOlearius, Adam,‡d1603-1671

100 1#‡aDe Angelini, Anna

100 1#‡aMcCoy, Hal

100 1#‡aO'Brien, Gerard

100 3#‡aArey family

100 3#‡aGuelf, House of

100 3#‡aAttalid dynasty,‡d282-133 B.C.

100 0#‡aThomas‡c(Anglo-Norman poet)

100 0#‡aW. P.,‡cEsq.

100 0#‡aGustaf‡bV,‡cKing of Sweden,‡d1858-1950

100 1#‡aAppleton, Victor,‡cII

100 1#‡aSalisbury, James Cecil,‡cEarl of,‡dd. 1683

100 1#‡aSaur, Karl-Otto,‡cJr.

100 0#‡aBlack Foot,‡cChief,‡dd. 1877‡c(Spirit)

100 1#‡aBrown, John,‡d1800-1859

100 1#‡aSperoni, Sperone,‡d1500-1588.‡tSelections.‡f1982

100 1#‡aWagner, Richard,‡d1813-1883.‡tOuvertüre.‡hSound recording

100 1#‡aHusák, Gustáv.‡tSpeeches.‡kSelections

100 0#‡aDemetrius,‡cof Phaleron,‡db. 350 B.C.‡tDe elocutione.‡lRussian

100 1#‡aRies, Ferdinand,‡d1784-1838.‡tOctet,‡mpiano, winds, strings,‡nop. 128,‡rA major

100 1#‡aTelemann, Georg Philipp,‡d1681-1767.‡tSonatas,‡mflutes (2),‡nop. 5;‡oarr.

100 1#‡aKalashnikov, S. D.‡q(Sergei Dmitrievich)

100 0#‡aClaudius‡q(Claudius Ceccon)

100 0#‡aGautama Buddha‡vEarly works to 1800

100 3#‡aClark family‡vFiction

100 1#‡aShakespeare, William,‡d1564-1616‡xCriticism and interpretation‡xHistory‡y18th century

100 0#‡aFrederick‡bII,‡cHoly Roman Emperor,‡d1194-1250‡xHomes and haunts‡zItaly

100 0#‡aE.S.,‡cMeister,‡d15th cent.,‡jFollower of

100 1#‡aReynolds, Joshua,‡cSir,‡d1723-1792,‡jPupil of

Sivun alkuun


110 - OTSIKKOMUOTO - YHTEISÖNNIMI (ET)

Vahvistettu yhteisönnimi, jota käytetään nimen, tekijä/nimekkeen tai asiasanaketjun otsikkomuotona vahvistettujen otsikkomuotojen tietueissa tai vahvistamaton yhteisönnimi, jota käytetään viittaustietueissa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

110 1#‡aArlington National Cemetery (Va.)

110 2#‡aNigel Brooks Chorale

110 2#‡aField & Young (Jersey City, N.J.)

110 1#‡aPennsylvania.‡bState Board of Examiners of Nursing Home Administrators

110 1#‡aJalisco (Mexico).‡tLey que aprueba el plan regional urbano de Guadalajara, 1979-1983

110 2#‡aUniversity of Illinois at Urbana-Champaign.‡bExperimental Music Studios

110 2#‡aArizona Family Planning Council

110 2#‡aPRONAPADE (Firm)

110 1#‡aNotre-Dame de Laeken (Belgium : Parish)

110 2#‡aLabour Party (Great Britain).‡bConference‡n(71st :‡cBlackpool)

110 1#‡aNew Hampshire.‡bConstitutional Convention‡d(1781)

110 1#‡aAlgeria.‡tTreaties, etc.‡gEngland and Wales,‡d1682 Apr. 20

110 2#‡aRaleigh Publishing Company.‡tWorks.‡f1979

110 1#‡aFrance.‡tConstitution (1946)

110 1#‡aMinnesota.‡bConstitutional Convention‡d(1857 :‡gRepublican)

110 1#‡aGreat Britain.‡tTreaties, etc.‡gPoland,‡d1948 Mar. 2.‡kProtocols, etc.‡d1951 Mar. 6

110 2#‡aPearls Before Swine (Musical group).‡tOne nation underground.‡hSound recording

110 2#‡aBritish Library.‡kManuscript.‡nArundel 384

110 2#‡aLibrary of Congress. ‡bCongressional Research Service.‡bSenior Specialist Division.‡tSoviet diplomacy and negotiating behavior.‡lJapanese.‡kSelections

110 1#‡aUnited States.‡bCongress‡n(97th, 2nd session :‡d1982).‡bHouse

110 1#‡aPhilippines.‡tLabor Code of the Philippines.‡nBook 5,‡pLabor Relations

110 2#‡aUnited Nations‡xEconomic assistance‡vPeriodicals

110 2#‡aCatholic Church‡zGermany‡xHistory‡y1933-1945

110 2#‡aReal Academia de la Historia (Spain).‡kManuscript.‡nH.

110 2#‡aSociety of Friends‡zPennsylvania‡xHistory‡vMaps

Sivun alkuun


111 - OTSIKKOMUOTO - KOKOUKSEN NIMI (ET)

Vahvistettu kokouksen nimi, jota käytetään nimen, tekijä/nimekkeen tai asiasanaketjun otsikkomuotona vahvistettujen otsikkomuotojen tietueissa tai vahvistamaton kokouksen nimi, jota käytetään viittaustietueissa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

111 2#‡aSymposium Internacional "Manuel Pedroso" In Memoriam‡d(1976 :‡cGuanajuato, Mexico)

111 2#‡aWittenberg University Luther Symposium‡d(1983)

111 2#‡aInternational Symposium on Quality Control (1974- ) ‡n(6th : ‡d1987 : ‡cOsaka, Japan)

111 2#‡aIllinois White House Conference on Children‡d(1980 :‡cSpringfield, Ill.).‡eChicago Regional Committee

111 2#‡aSymposium on Nonsteady Fluid Dynamics,‡cSan Francisco,‡d1978‡g(Projected, not held)

111 2#‡aInternational Conference on Safety of Life at Sea‡d(1960 :‡cLondon, England).‡tFinal act of conference with annexes including the International Convention for the Safety of Life at Sea, signed in London, 17 June, 1960.‡lChinese & English.‡kSelections

111 2#‡aConference on the Limitation of Armament‡d(1921-1922 :‡cWashington, D.C.).‡tWashington Kaigi keika.‡n1.‡pGunbi seigen ni kansuru mondai

111 2#‡aOlympics‡xHistory‡vJuvenile literature

111 2#‡aNew York World's Fair‡d(1939-1940)‡xBuildings

111 2#‡aLa Crosse Health and Sports Science Symposium

Sivun alkuun


130 - OTSIKKOMUOTO - YHTENÄISTETTY NIMEKE (ET)

Vahvistettu yhtenäistetty nimeke, jota käytetään nimekkeen tai asiasanaketjun otsikkomuotona vahvistettujen otsikkomuotojen tietueissa tai vahvistamaton yhtenäistetty nimeke, jota käytetään viittaustietueissa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

130 #0‡a"Hsuan lai hsi kan" hsi lieh

130 #0‡aSongs, unacc.

130 #0‡aBastard

130 #0‡aHabakkuk commentary

130 #0‡aBeowulf

130 #0‡aResources information series

130 #0‡aImago (Series)

130 #0‡aSocialist thought and practice (Belgrade, Serbia)

130 #0‡aEconomia (Franco Angeli editore : 1985)

130 #0‡aInter-American Treaty of Reciprocal Assistance‡d(1947)

130 #0‡aBible.‡lLatin.‡sVulgate.‡f1454

130 #0‡aNew-York statesman (1823)

130 #0‡aGone with the wind (Motion picture).‡hSound recording

130 #0‡aBible.‡pO.T.‡pFive Scrolls.‡lHebrew.‡sBiblioteca apostolica Vaticana.‡kManuscript.‡nUrbaniti Hebraicus 1

130 #0‡aConvention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms‡d(1950).‡kProtocols, etc.

130 #0‡aVedas.‡pRgveda.‡lItalian & Sanskrit.‡kSelections

130 #0‡aConcerto,‡mviolin, string orchestra,‡rD major

130 #0‡aAnnale Universiteit van Stellenbosch.‡nSerie A2,‡pSoölogie

130 #0‡aGod save the king;‡oarr.

130 #0‡aQuestoes internacionais.‡pSérie Estudos

130 #0‡aTalmud Yerushalmi.‡pNezikin.‡lGerman.‡kSelections

130 #0‡aAmerican Convention on Human Rights‡d(1969).‡nPart 2,‡pMeans of Protection.‡lSpanish

130 #0‡aBeowulf‡xLanguage‡vGlossaries, etc.

130 #0‡aKoran‡xCriticism, interpretation, etc.‡xHistory‡y19th century

Sivun alkuun


147 - OTSIKKOMUOTO - TAPAHTUMAN NIMI (ET)

Tapahtuman nimi, jota käytetään otsikkomuotona. Koskee seuraavia tietuelajeja: vahvistettu otsikkomuoto, vahvistettu otsikkomuoto ja lisämääre, viittaus, viittaus ja lisämääre.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

147 ##‡a Eruption of Vesuvius ‡c (Italy :‡d 79)

147 ##‡a Iroquois Theater Fire ‡c (Chicago, Illinois :‡d 1903)

147 ##‡a Revolution ‡c (Armenia :‡d 1917-1920)

147 ##‡a Stock Market Crash ‡d (1929)

Sivun alkuun


148 - OTSIKKOMUOTO - AIKAA ILMAISEVA TERMI (ET)

Aikaa ilmaiseva termi, jota käytetään otsikkomuotona. Koskee seuraavia tietuelajeja: vahvistettu otsikkomuoto, vahvistettu otsikkomuoto ja lisämääre, viittaus, viittaus ja lisämääre.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

148 ##‡a1710-1714

148 ##‡a1500-1700

148 ##‡a1863

Sivun alkuun


150 - OTSIKKOMUOTO - AIHETTA ILMAISEVA TERMI (ET)

Vahvistettu aihetta ilmaiseva termi, jota käytetään asiasanan tai asiasanaketjun vahvistettujen otsikkomuotojen tietueissa tai vahvistamaton aihetta ilmaiseva termi, jota käytetään seuraavissa tietuelajeissa: lisämääre, viittaus, alanmukaisen ryhmän otsikko.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

150 ##‡aBlood

150 ##‡aCatalogs by source

150 ##‡aCharacters and characteristics in literature

150 ##‡aBull Run, 2nd Battle of, Va., 1862

150 ##‡aScuba diving ‡vPeriodicals

150 ##‡aConflict of laws‡xSupport (Domestic relations)

150 ##‡aGod‡xHistory of doctrines‡yMiddle Ages, 600-1500

150 ##‡aMusic‡y500-1400

150 ##‡aPainting, Chinese‡ySung-Yüan dynasties, 960-1368‡xSocieties, etc.

150 ##‡aChapels‡zGermany (West)

150 ##‡aJohn, the Baptist, Saint, in the Koran

150 ##‡aCatholic Church in art

150 ##‡aBible and atheism

150 ##‡aGreece in textbooks

150 ##‡aHurricane Flora, 1963

150 ##‡aÜberhaupt (The German word)

150 ##‡aAfrihili (Artificial language)

Sivun alkuun


151 - OTSIKKOMUOTO - MAANTIETEELLINEN NIMI (ET)

Maantieteellinen nimi, jota käytetään otsikkomuotona. Koskee seuraavia tietuelajeja: vahvistettu otsikkomuoto, vahvistettu otsikkomuoto ja lisämääre, viittaus, viittaus ja lisämääre.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

151 ##‡aAmazon River

151 ##‡aCommunist countries

151 ##‡aHalley's comet

151 ##‡aInterstate 70

151 ##‡aMason and Dixon's Line

151 ##‡aHimalaya Mountains

151 ##‡aIrrawaddy Division (Burma)

151 ##‡aLeesville (S.C.)

151 ##‡aPalenque Site (Mexico)

151 ##‡aPompeii (Extinct city)

151 ##‡aAltamira Cave (Spain)

151 ##‡aAntietam National Battlefield (Md.)

151 ##‡aGreenwich Village (New York, N.Y.)

151 ##‡aKing Ranch (Tex.)

151 ##‡aWarm Springs Indian Reservation (Or.)

151 ##‡aDelaware Memorial Bridge (Del. and N.J.)

151 ##‡aParis (France)‡vGuidebooks

151 ##‡aRussia‡xTerritorial expansion‡vMaps, Pictorial

151 ##‡aUnited States‡xHistory‡yCivil War, 1861-1865‡xConscientious objectors

151 ##‡aVenus (Planet)

151 ##‡aGreen River (Ky. : River)

151 ##‡aCasper (Wyo.)‡vMaps

151 ##‡aUnited States‡xForeign relations‡y1993-‡vPeriodicals

Sivun alkuun


155 - OTSIKKOMUOTO - LAJITYYPPIÄ/MUOTOA ILMAISEVA TERMI (ET)

Lajityyppiä tai muotoa ilmaisevan termi, jota käytetään otsikkomuotona. Koskee seuraavia tietuelajeja: vahvistettu otsikkomuoto, vahvistettu otsikkomuoto ja lisämääre, viittaus, viittaus ja lisämääre. Termi voi sisältää useampia sanoja.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

155 ##‡aBird's-eye views‡y1874

155 ##‡aCartoons‡y1952

155 ##‡aDictionaries‡xFrench‡y18th century

155 ##‡aHymnals‡zMassachusetts‡y18th century

155 ##‡aPhotographs‡vPeriodicals

155 ##‡aAgenda‡xWeekly‡y1980-1985

Sivun alkuun


162 - OTSIKKOMUOTO - ESITYSKOKOONPANOA ILMAISEVA TERMI (ET)

Esiintymiskokoonpanoa ilmaiseva termi, jota käytetään otsikkomuotona. Termi voi koostua useammasta kuin yhdestä sanasta.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

162 ##‡aviulu

162 ##‡aorkesteri

162 ##‡asekakuoro

Sivun alkuun


180 - OTSIKKOMUOTO - YLEINEN LISÄMÄÄRE (ET)

Aihetta, muotoa tai kieltä ilmaiseva termi, jota käytetään otsikkomuotona lisämääretietueessa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

180 ##‡xRussian‡vDictionaries

180 ##‡xPolitical aspects

180 ##‡xRhetoric‡xAbility testing

180 ##‡xArabic [or, Italian, etc.]

180 ##‡xCivilization‡y16th century

180 ##‡xHistory‡y18th century‡xExhibitions

180 ##‡xNuclear reactor safety‡y1975-1985‡zUnited States

Sivun alkuun


181 - OTSIKKOMUOTO - MAANTIETEELLINEN LISÄMÄÄRE (ET)

Maantieteellinen nimi tai termi, jota käytetään otsikkomuotona lisämääretietueessa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

181 ##‡zParis (France)‡vPhotographs

181 ##‡zMississippi‡zTippah County‡xHistory

181 ##‡zWashington (D.C.)‡y1890-1910

181 ##‡zHudson River Valley (N.Y. and N.J.)

181 ##‡zNew York (State)‡zBuffalo

181 ##‡zForeign countries‡xHistory and criticism

181 ##‡zAntarctica‡zWeddell Sea Region

181 ##‡zGermany‡xHistory‡y1933-1945

Sivun alkuun


182 - OTSIKKOMUOTO - AIKAA ILMAISEVA LISÄMÄÄRE (ET)

Aikaa ilmaiseva termi, jota käytetään otsikkomuotona lisämääretietueessa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

182 ##‡y1981-‡vPeriodicals

182 ##‡yTo 1500

182 ##‡y18th century

182 ##‡yEarly church, ca. 30-600

182 ##‡yGreat War, 1843-1852

182 ##‡yGeometric period, ca. 900-700 B.C.

182 ##‡yMiddle Ages, 600-1500

182 ##‡ySung-Yüan dynasties, 960-1368

182 ##‡yCivil War, 1861-1865‡xConscientious objectors

Sivun alkuun


185 - OTSIKKOMUOTO - MUOTOA ILMAISEVA LISÄMÄÄRE (ET)

Muotoa tai lajityyppiä ilmaiseva termi, jota käytetään otsikkomuotona lisämääretietueessa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

185 ##‡vFiction

185 ##‡vAbbreviations

185 ##‡vIndexes‡vPeriodicals

185 ##‡vcase studies‡vsoftware

185 ##‡vDictionaries‡xSpanish

185 ##‡vPoetry‡yTo 1500

185 ##‡vCatalogs and collections‡zUnited States

Sivun alkuun


046 - ERIKOISKOODATUT AJANKOHDAT (T)

Ajankohdat, jotka liittyvät tietueessa kuvailtuun entiteettiin. Näitä ovat:

Henkilön nimi: syntymäaika, kuolinaika ja aika tai aikaväli, jolloin henkilö on toiminut aktiivisesti.

Yhteisön nimi: aika tai aikaväli, jolloin konferenssi tms. on pidetty, tai muu yhteisöön liittyvä ajankohta (esim. perustamisaika, lopettamisaika tai ajanjakso, jolloin yhteisö on toiminut aktiivisesti).

Suvun nimi: suvun nimeen liittyvä ajankohta.

Teos tai ekspressio: katso osakenttä ‡k (Teoksen synty- tai aloitusaika).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

046 ## ‡f 1931
100 1# ‡a Munro, Alice, ‡d 1931-

046 ## ‡f 19360505
100 1# ‡a Smith, John, ‡d 1936 May 5-

046 ## ‡f 1899 ‡g 1961
100 1# ‡a Hemingway, Ernest, ‡d 1899-1961

046 ## ‡q 1977
110 2# ‡a Double Image (Musical group : 1977-)

046 ## ‡q 1970 ‡r1972
110 2# ‡a Brigham Young University. ‡b Department of Education (1970-1972)

046 ## ‡s 1925 ‡t 1979
100 3# ‡a Pahlavi (Dynasty : 1925-1979)

046 ## ‡f 1831? ‡2 edtf
100 1# ‡a Smith, James, ‡d born 1831?[probable year of birth]

Sivun alkuun


335 - LAAJENNUSSUUNNITELMA (T)

Teoksen sisällön laajennussuunnitelman kuvaus.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

335 ## ‡a static plan ‡2 rdaep

335 ## ‡a successive determinate plan ‡2 rdaep

335 ## ‡a successive indeterminate plan ‡2 rdaep

Sivun alkuun


336 - SISÄLTÖTYYPPI (T)

Teoksen sisällön muoto. Käytetään nimeke- tai tekijä-nimeke-auktoriteettien yhteydessä.

Saman sanaston tai koodilistan sisältötyypit voidaan merkitä samaan kenttään osakenttien ‡a tai ‡b toistumiin. Eri sanastoista otetut termit merkitään koko kentän toistumiin.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

336 ## ‡a performed music ‡2 marccontent

336 ## ‡b txt ‡2 marccontent ‡3 liner notes

Sivun alkuun


348 - NUOTTIAINEISTON MUOTO (T)

Aineistoon sisältyvän nuottikirjoituksen musiikillinen tai fyysinen taitto.

Useat nuottiaineiston muodot samasta sanastosta tai koodilistalta voidaan merkitä samaan kenttään osakentän ‡a tai ‡b toistumina. Eri sanastoista olevat termit merkitään koko kentän toistumiin.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

348 ## ‡a vocal score ‡a piano conductor part ‡a part

348 ## ‡a vocal score ‡b [code for vocal score] ‡2 [code for source vocabulary]

348 ## ‡a piano conductor part ‡b [code for piano conductor part] ‡2 [code for source vocabulary]

348 ## ‡a part ‡b [code for part] ‡2 [code for source vocabulary]

348 ## ‡a score ‡b [code for score] ‡2 [code for source vocabulary]

Sivun alkuun


368 - HENKILÖN TAI YHTEISÖN OMINAISUUKSIA (T)

Mikä tahansa termi, jolla erotetaan henkilö tai yhteisö muista henkilöistä tai yhteisöistä ja jolle ei ole määritelty erillistä sisältötarkennetta.

Henkilön nimi: voi sisältää tarkenteita arvonimestä tai muita määreitä.

Yhteisön nimi: voi sisältää tarkenteita yhteisön tai hallintoalueen tyypistä tai muita määreitä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

368 ## ‡a radioasema

368 ## ‡a yritys

368 ## ‡b maakunta

368 ## ‡b kylä

368 ## ‡c katolinen seurakunta

368 ## ‡c pyhimys

368 ## ‡d prinsessa

Sivun alkuun


370 - PAIKANNIMI (T)

Paikka, joka liittyy henkilöihin, yhteisöihin, sukuihin, teoksiin ja ekspressioihin.

Henkilön nimi: henkilön syntymä-, kuolin- tai asuinpaikka tai muu identifioiva paikkakunta.

Yhteisön nimi: yhteisöön liittyvä merkittävä paikka (esim. kongressin pitopaikka tai organisaation pääkonttorin sijaintipaikka).

Suvun nimi: paikka, jossa suku asuu tai on asunut tai johon suvulla on yhteyksiä.

Teos tai ekspressio: paikka, jossa teos tai ekspressio on syntynyt.

Kenttää 370 toistetaan, kun alkamis- ja loppumisajat osakentissä ‡s ja ‡t liittyvät eri paikkakuntaan. Jos paikannimi otetaan kontrolloidusta sanastosta, sanasto kerrotaan osakentässä ‡2 (Termin lähde).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

370 ## ‡a Radzimyn, Poland ‡b Surfside, Fla., USA

370 ## ‡e Pagsanjan, Philippines [suku asunut Filippiinien Pagsanjanissa]

370 ## ‡i Discovery place: ‡f Qumran Site (West Bank) ‡2 lcsh

370 ## ‡e England ‡s 1954 ‡t 1962

370 ## ‡3 Music: ‡g United States ‡2 naf

370 ## ‡3 Libretto ‡g Great Britain ‡2 naf

370 ## ‡4 rpp ‡i Repository place: ‡f Washington (D.C.) ‡2 naf

Sivun alkuun


371 - OSOITE (T)

Tietueessa kuvailtuun entiteettiin liittyvä osoite (myös sähköinen saavutettavuus kuten sähköposti, puhelinnumero, faksinumero tms.). Eri osoitteet, kuten postiosoite ja kohteen sijaintiosoite, merkitään 371-kentän eri toistumiin.

Henkilön nimi: henkilön asuin- tai työpaikan osoite, sähköposti tai internet-osoite.

Yhteisön nimi: yhteisön pääkonttorin tai toimistojen osoite, yhteisön sähköposti tai internet-osoite.

Kentän 371 (Osoite) ja 370 (Paikka) ero: Kentässä 370 on tietoa henkilöön tai yhteisöön liittyvistä paikkakunnista valtakunnan tai kaupungin tasolla. Kentän 371 sisältö kertoo, mistä henkilön tai yhteisön löytää tai tavoittaa (esim. postiosoite, sähköpostiosoite tms.).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

371 ## ‡a Arkadiankatu 14 B ‡b Helsinki ‡e 00100 ‡m (09) 458 7421 ‡m helsinki@levykauppax.fi

371 ## ‡a Suite 600 ‡a 119 Spadina Avenue ‡b Toronto ‡c ON ‡d Canada ‡e M5V 2LI

Sivun alkuun


372 - TOIMINTA-ALA (T)

Henkilön nimi: henkilön ammattiala, asiantuntijuusalue tms.

Yhteisön nimi: yhteisön liiketoiminnan ala, vastuualue, hallinnonala tms.

Kenttää toistetaan, jos entiteetillä on ollut useita toiminta-aloja eri aikoina.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

372 ## ‡a kansanmuusikko

372 ## ‡a The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is a political and military alliance of 26 countries from North America and Europe committed to fulfilling the goals of the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949.

Sivun alkuun


373 - YHTEYS RYHMÄÄN (T)

Tietoa ryhmästä, yhteisöstä, seurasta tms, johon 1xx-kentässä kuvailtu entiteetti jollain tavalla liittyy. Tässä voi olla myös ryhmä, johon henkilö kuuluu tai on kuulunut (affiliation), sekä ajankohdat.

Kenttää toistetaan, jos henkilöllä on ollut useita yhteyksiä eri aikoina.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

100 1# ‡a Ashton, John
373 ## ‡a Faculty of Biological Science, Leeds University ‡s 2000 ‡t 2005

Sivun alkuun


374 - AMMATTI (T)

Tietoa ammatista tai elinkeinosta, jossa henkilö toimii tai on toiminut, sekä ammatissa toimimisen aika.

Kenttää toistetaan, jos henkilöllä on ollut useita ammatteja eri aikoina.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

374 ## ‡a säveltäjä ‡2 [kontrolloidun sanaston koodi]

Sivun alkuun


375 - SUKUPUOLI (T)

Tieto henkilön sukupuolesta sekä soveltuvat ajanmääreet.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

375 ## ‡a mies

375 ## ‡a Male ‡s 1926 ‡2 iso5218
375 ## ‡a Female ‡s 1972? ‡2 iso5218

Sivun alkuun


376 - TIETOA SUVUSTA (T)

Lisätietoja suvuista, esim. suvun tyyppi, suvun merkittävä jäsen tai periytyvä arvonimi.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

376 ## ‡a dynastia

376 ## ‡a Royal house ‡b Medici, Lorenzo de', 1449-1492

376 ## ‡a Family ‡c Marquesses of Cholmondeley

Sivun alkuun


377 - KIELI (T)

Kielikoodeja, jotka liittyvät tietueessa kuvailtuun entiteettiin. Esimerkiksi henkilön kirjoissaan tai äänitteillä käyttämä kieli, yhteisön tiedotuksessaan käyttämä kieli, suvun kieli tai ekspression kieli.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

377 ## ‡a rus ‡a eng

377 ## ‡a bnt ‡l lenje

377 ## ‡a eng

377 ## ‡a nya ‡l tsewa

377 ## ‡a hun ‡0 http://id.loc.gov/vocabulary/languages/hun

377 ## ‡a en ‡a fr ‡2 iso639-1

Sivun alkuun


378 - HENKILÖNNIMEN TÄYDELLISEMPI MUOTO (T)

Nimen elementti, jota käytetään erottamaan henkilö toisesta samannimisestä henkilöstä. Sitä voidaan tarvita, kun käytettävässä nimenmuodossa on vain nimikirjaimet tai nimen lyhenne tai jokin nimen osa ei ole käytössä. Tämä kenttä liittyy vain 1XX-kentässä olevaan nimeen.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

378 ## ‡q Hilda Doolittle

378 ## ‡q Mauri Antero

Sivun alkuun


380 - TEOKSEN MUOTO (T)

Luokka tai lajityyppi, johon teos kuuluu. Voidaan käyttää erottamaan samannimisiä teoksia.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

380 ## ‡a näytelmä

380 ## ‡a koreografia

380 ## ‡a televisio-ohjelma

Sivun alkuun


381 - TEOKSEN TAI EKSPRESSION MUUT ERITYISPIIRTEET (T)

Mikä tahansa teoksen tai ekspression erityispiirre, jota ei ilmoiteta omassa kentässään. Esimerkkejä ovat julkaiseva yhteisö, musiikin sovitusmerkintö, versio tai maantieteellinen termi. Voidaan käyttää erottamaan samannimisiä teoksia.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

381 ## ‡a Douglas

381 ## ‡a sovitus

381 ## ‡a valikoima

Sivun alkuun


382 - ESITYSKOKOONPANO (T)

Instrumentaali-, laulu-, tai muu esityskokoonpano, jolle musiikkiteos alkujaan on tarkoitettu tai jolle musiikkiekspressio on sävelletty tai jolla se esitetään. Voidaan käyttää erottamaan samannimisiä musiikkiteoksia tai -ekspressioita toisistaan.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

382 01 ‡a viulu ‡a piano ‡s 2 ‡2 seko

382 01 ‡a viulu ‡n 1 ‡a piano ‡n 1 ‡s 2 ‡2 seko

382 11 ‡a didgerido ‡n 1 ‡2 seko

382 01 ‡b huilu ‡a orkesteri ‡2 seko

382 01 ‡a huilu ‡n 1 ‡d piccolo ‡n 1 ‡s 1 ‡2 seko

382 01 ‡b sopraano ‡b tenori ‡a sekakuoro ‡a orkesteri ‡r 2 ‡t 2 ‡2 seko

382 ## ‡a didgerido ‡v Didgerido on hallitseva, muita soittimia ei tunnistettu ‡2 seko

Sivun alkuun


383 - MUSIIKKITEOKSEN NUMEROINTIMERKINTÖ (T)

Säveltäjän, julkaisijan tai musiikintutkijan musiikkiteokselle antama järjestys-, opus- tai teosluettelonumero. Voidaan käyttää erottamaan samannimisiä musiikkiteoksia toisistaan.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

383 ## ‡a Nro 14, ‡b op. 27, nro 2

383 ## ‡c BWV211

383 ## ‡c RV269, ‡c RV315, ‡c RV293, ‡c RV297 ‡d Ryom ‡2 mlati

383 ## ‡b Op. 5 ‡e Hummel

Sivun alkuun


384 - SÄVELLAJI (ET)

Sävelten suhdejärjestelmä. Voidaan käyttää erottamaan samannimisiä musiikkiteoksia tai -ekspressioita toisistaan..

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

384 0# ‡a D-duuri

384 1# ‡a D-duuri

Sivun alkuun


385 - KOHDERYHMÄN OMINAISUUDET (T)

Ryhmittely henkilöille, joille aineisto on tarkoitettu tai jotka edustavat aineiston sisällön edellyttämää tasoa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

385 ## ‡a Children ‡2 lcsh

385 ## ‡m Age group ‡a Young adults‡2 lcsh

385 ## ‡m Educational level group ‡a College Freshmen‡2 ericd

385 ## ‡m Age group ‡a Children‡2 ericd

385 ## ‡m Language group ‡a Spanish Speaking‡2 ericd

385 ## ‡n occ ‡a Police ‡a Lawyers ‡a Judges‡2 lcsh

385 ## ‡a Actors ‡2 lcsh‡0 (DLC)sh 85000744

Sivun alkuun


386 - TEKIJÄN OMINAISUUDET (T)

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

386 ## ‡a Americans ‡a Women‡2 lcsh

386 ## ‡a Child composers ‡2 lcsh

386 ## ‡i Performer: ‡a Children ‡a French ‡2 [source code for controlled vocabulary]

386 ## ‡m Gender group ‡a Women‡2 lcsh

386 ## ‡m Nationality/regional group ‡a Americans‡2 lcsh

386 ## ‡m Nationality/regional group ‡a Polish people‡2 lcsh

386 ## ‡m Educational level group ‡a Elementary School Students ‡2 ericd

386 ## ‡m Age group ‡a Children ‡2 lcsh

386 ## ‡n nat ‡a Polish people ‡2 lcsh

386 ## ‡a North Americans ‡2 ericd

386 ## ‡a Females ‡2 ericd

386 ## ‡a Chinese Canadians ‡2 cash

Sivun alkuun


388 - LUONTIAIKA (T)

Teoksen tai ekspression (mukaanlukien kokoomateokset) tai kokoomateokseen sisältyvien teosten tai ekspressioiden luontiaika.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

388 1# ‡a Anglo-Saxon period ‡2[kontrolloidun sanaston koodi]

388 1# ‡a Ancient period ‡2[kontrolloidun sanaston koodi]

388 1# ‡a 19th century ‡2[kontrolloidun sanaston koodi]

388 2# ‡a 20th century ‡a 21st century ‡2[kontrolloidun sanaston koodi]

388 1# ‡a 1781-1791 ‡2fast

388 1# ‡a 18th century ‡2[kontrolloidun sanaston koodi]

388 2# ‡a 1980 ‡2fast

Sivun alkuun