MARC 21 -formaatti: AUKTORITEETTITIEDOT

Päivitetty viimeksi 27.3.2019.

Kontrolliosakentät

Auktoriteettitiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Tässä osiossa kuvataan neljä kontrolliosakenttää, joiden avulla kenttien tiedot linkitetään tiettyihin organisaatioihin, muihin tietueisiin tai muihin kenttiin. Kontrolliosakenttiä esiintyy useissa (‡0 ja ‡5) tai lähes kaikissa (‡6 ja ‡8) auktoriteettitietojen formaatin kentissä.


‡0 - TIETUEEN KONTROLLINUMERO TAI STANDARDINUMERO

Vastaavan auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standarditunniste kuten International Standard Name Identifier (ISNI). Tunnisteet voivat olla tekstimuotoisia tai URI-muodossa. Tekstitunnuksia edeltää sulkeissa kontrollinumeron antaneen organisaation MARC-koodi tai standarditunnisteen lähde. URI-tunnusten yhteydessä sulkeissa olevaa tietoa ei lisätä. Ks. Organisaatiot ja tunnisteet Standard Identifier Source Codes .

710 20 ‡a Royal Society of Medicine Services (Great Britain) ‡0 (DLC)n##86108151#

511 21 ‡a Congrès européen de droit rural ‡0 (DLC)n##82111965#

730 #0 ‡a Dead Sea scrolls ‡0 (DLC)n##79071139#

751 #0 ‡a Zimbabwe ‡0 (DLC)n##80089993#

024 #7 ‡a 8462832856536435 ‡2 isni [Ruth Rendellin ISNI]
100 1# ‡a Rendell, Ruth, ‡d 1930-
500 1# ‡a Vine, Barbara, ‡d 1940- ‡0 (isni)1422458635730476 [Barbara Vinen ISNI]

380 ## ‡a Diaries ‡2 lcgft ‡0 http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026085

500 1# ‡a Yeats, W. B. (William Butler), ‡d 1865-1939 ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/n78095579.html ‡1 http://id.loc.gov/rwo/agents/n78095579


‡1 - REAALIMAAILMAN KOHTEEN TUNNISTE

Todellisen tai käsitteellisen entiteetin kuvauksen yksilöivä URI osakentässä 1. URI, joka yksilöi entiteetin nimen tai tunnisteen merkitään osakenttään 0.

500 1# ‡a Goings, Mary Seach (Mary E.), ‡d 1916-2015 ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/no2016071283 ‡1 http://id.loc.gov/rwo/agents/no2016071283

374 ## ‡a Astronauts ‡0 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85008988 ‡1 http://dbpedia.org/resource/Astronaut ‡2 lcsh

380 ## ‡a Horror films ‡0 http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2011026321 ‡1 http://www.wikidata.org/entity/Q200092$2lcgft


‡5 - ORGANISAATIO, JOHON KENTÄN TIEDOT PÄTEVÄT

Osakenttä ‡5 sisältää koodin organisaatiolle, joka on lisännyt viittaus- tai linkityskirjauskentän auktoriteettitietueeseen. Tietoa käytetään organisaation sisäisiin tarkoituksiin, eikä se ehkä sovellu auktoriteettitietueen yleisiin käyttötarkoituksiin.
Organisaation koodina käytetään ISIL-tunnusta, ks. Organisaatiot .

400 1# ‡a King, Kennedy ‡5 NNUM

485 ## ‡v Art songs ‡5 NjP

585 ## ‡v Acronyms ‡5 DLC

700 05 ‡w a ‡a Francis, of Assisi, ‡c Saint, ‡d d1182-1226 ‡5 CaOONL


‡6 - LINKITYS

Osakenttä ‡6 sisältää tietoja, joilla linkitetään eri kirjaimistoilla tallennetut kentät toisiinsa. Osakentän sisältönä voi olla linkitettävän kentän kolminumeroinen kenttäkoodi, esiintymänumero, koodi joka kertoo mitä kirjaimistoa tiedoissa on käytetty vasemmalta oikealle ja/tai koodi joka kertoo että kentän tiedot näytetään oikealta vasemmalle. Tavallinen (ei-880) kenttä voi olla linkitettynä yhteen tai useampaan 880-kenttään, jotka kaikki sisältävät samat tiedot mutta eri kirjaimistoilla tallennettuna. Osakenttä ‡6 on aina kentän ensimmäinen osakenttä. Sen rakenne on seuraava:

‡6 <linkitettävä kenttäkoodi>- <esiintymänumero> / <kirjaimistokoodi> / <kentän suuntakoodi>

Linkitettävä kenttäkoodi ja esiintymänumero

Linkitettävä kenttäkoodi sisältää sen kentän kenttäkoodin, johon ko. kenttä halutaan linkittää. Sitä seuraa välittömästi tavuviiva ja esiintymänumero, joka merkitään kahdella numerolla. Jokaiselle samassa tietueessa esiintyvälle linkitettävien kenttien ryhmälle annetaan eri esiintymänumerot, ja ne voidaan antaa sattumanvaraisesti. Esiintymänumerot mahdollistavat toisiinsa liittyvien kenttien täsmäyttämisen; niillä ei ole tarkoitus järjestää tietueen kenttiä. Esiintymänumeron kaksi numeroa tasataan oikealle ja käyttämättömässä merkkipaikassa on nolla. Kun 880-kenttää ei ole linkitetty tavalliseen kenttään, esiintymänumeroksi sen osakentässä ‡6 annetaan 00. Sitä käytetään, jos luetteloiva organisaatio haluaa erottaa tietueessa olevat eri kirjaimistot. Tässä tapauksessa linkitettävän kenttäkoodin paikalle merkitään se tavallinen kenttä, joka tietueessa olisi voinut olla kyseisen 880-kentän parina.

100 1# ‡6 880-01 ‡a [Otsikkomuoto henkilönnimestä latinalaisella kirjaimistolla]
880 1# ‡6 100-01/(2/r ‡a [Otsikkomuoto henkilönnimestä heprealaisella kirjaimistolla]

880## ‡6 675-00/(2/r ‡a [Lähdetieto heprealaisella kirjaimistolla]

Kirjaimistokoodi

Esiintymänumeroa seuraa välittömästi kauttaviiva (/) ja kirjaimistokoodi. Tämä koodi kertoo mitä kirjaimistoa kentän tiedoissa on käytetty. Seuraavat kirjaimistokoodit ovat käytettävissä:

Koodi Kirjaimisto
(3 arabialainen
(B latinalainen
$1 kiinalainen, japanilainen, korealainen
(N kyrillinen
(2 heprealainen
(S kreikkalainen

880 1# ‡6 100-01/ (N ‡a [Otsikkomuoto henkilönnimestä kyrillisellä kirjaimistolla]

Nämä koodit ovat MARC-8-kirjaimiston mukaisia ja ne on määritelty ISO IEC 2022 -standardissa (Character Code Structure and Extension Techniques). Tietoa koodeista ks. MARC character set documentation.

Unicode-ympäristössä kirjaimistokoodit voidaan ottaa ISO 15924 -standardista (Codes for the representation of names of scripts). Koodeina voi käyttää joko aakkosellisia muotoja (neljä kirjainta) tai numeraalisia muotoja (kolme numeroa).

880 1# ‡6 100-01/Cyrl(N ‡a [Pääkirjaus henkilönnimestä kyrillisellä kirjaimistolla]

880 1# ‡6 100-01/220(N ‡a [Pääkirjaus henkilönnimestä kyrillisellä kirjaimistolla]

Koko kentän ei tarvitse olla tallennettu sillä kirjaimistolla jonka koodi annetaan osakentässä ‡6. Jos kenttä sisältää useampia kirjaimistoja, osakentässä ‡6 annetaan sen kirjaimiston koodi, joka tulee ensimmäisenä vastaan luettaessa kenttää vasemmalta oikealle.
Huomioi, että kirjaimistokoodia käytetään 880-kenttien osakentässä ‡6, mutta ei yleensä niihin liittyvien tavallisten kenttien osakentässä ‡6. Tavallisissa kentissä tietojen oletetaan olevan tallennettu tietueen pääasiallisella kirjaimistolla.

Kentän suuntakoodi

MARC-tietueessa 880-kentän sisältö tallennetaan aina loogisessa järjestyksessä ensimmäisestä merkistä viimeiseen, huolimatta siitä miten päin tekstiä luetaan. Näyttöä varten kentän oletussuunta on vasemmalta oikealle. Kun kenttä sisältää tekstiä, joka luetaan oikealta vasemmalle, kirjaimistokoodin jälkeen tallennetaan kauttaviiva (/) ja kentän suuntakoodi. Oikealta vasemmalle luettaville teksteille suuntakoodi on r. Suuntakoodi tallennetaan vain oikealta vasemmalle luettaviin kenttiin, koska vasemmalta oikealle on 880-kenttien oletussuunta. (Lisätietoja kentän suunnasta, ks. MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media .)

880 ## ‡6 675-00/(2/ r ‡a [Lähdetieto heprealaisella kirjaimistolla]

Huomioi, että suuntakoodia käytetään 880-kenttien osakentässä ‡6, mutta ei yleensä niihin liittyvien tavallisten kenttien osakentässä ‡6. Tavallisissa kentissä tietojen oletetaan olevan tallennettu tietueen pääasiallisen kirjaimiston suuntaisesti.


‡8 - LINKKI- JA JÄRJESTYSNUMERO

Osakenttä ‡8 sisältää tietoja, joilla tunnistetaan linkitetyt kentät ja joiden avulla voidaan myös järjestää linkitettyjä kenttiä. Osakenttää ‡8 voidaan toistaa, kun halutaan linkittää kenttä useampaan kuin yhteen kenttäryhmään. Osakentän rakenne on seuraava:

‡8 <linkkinumero>.<järjestysnumero> \ <linkin tyyppi>

Linkkinumero

Linkkinumero on osakentän ensimmäinen tietoelementti ja se merkitään aina kun osakenttää käytetään. Se on vaihtuvamittainen numero, joka esiintyy kaikkien linkitettävien kenttien osakentässä ‡8. Kentät, joilla on sama linkkinumero, ovat toisiinsa linkitettyjä.

Järjestysnumero

Tämä numero erotetaan linkkinumerosta pisteellä '.' ja sen merkitseminen on vapaaehtoista. Se on vaihtuvamittainen numero, jota voidaan käyttää ilmaisemaan linkitettyjen kenttien suhteellista järjestystä näytössä. Alemmalla järjestysnumerolla merkityt kentät näytetään ennen korkeampia. Jos järjestysnumeroa käytetään, sitä pitää käyttää kaikissa osakentissä ‡8, jotka sisältävät saman linkkinumeron.

Linkin tyyppi

Tämä koodi erotetaan edeltävistä tiedoista kenoviivalla (\). Koodi osoittaa linkin syyn ja se seuraa linkkinumeroa tai järjestysnumeroa silloin, kun sitä on käytetty.

Osakentässä ‡8 voidaan käyttää seuraavia linkin tyyppiä kuvaavia yksimerkkisiä koodeja:

Sivun alkuun