MARC 21 Ohitusindikaattorit

Päivitetty viimeksi 7.5.2020.

Ohitettavien merkkien määrä

Joissakin MARC 21 -kentissä indikaattoria käytetään osoittamaan kentän alusta lajittelussa ohitettavien merkkien määrä (0-9 kpl). Kyseiset kentät sisältävät hakuelementtejä ja nimekkeitä. Ohitusindikaattorina voi toimia joko ensimmäinen tai toinen indikaattori, useammissa kentissä toinen. Ohitettavien merkkien määrä voidaan merkitä indikaattorin avulla seuraavissa kentissä:

Bibliografinen formaatti:

Auktoriteettiformaatti:

Ohitusindikaattorin arvo 0 tarkoittaa, että lajittelu alkaa kentän ensimmäisestä aakkosnumeerisesta merkistä. Arvoa 0 käytetään myös silloin, kun ensimmäistä lajiteltavaa aakkosnumeerista merkkiä edeltää vain jokin erikoismerkki, kuten sulku- tai lainausmerkki.

Ohitusindikaattorin arvot 1-9 tarkoittavat, että kenttä sisältää aakkosnumeerisia merkkejä, jotka pitää ohittaa lajittelussa. Indikaattorin arvoksi annetaan niiden merkkien määrä, jotka edeltävät lajittelun aloittavaa merkkiä. Tyypillisiä tapauksia ovat vieraiden kielten määräiset ja epämääräiset artikkelit (esim. En, A, Le, Les, The, Der) -- ks. lisää esimerkkejä määräisistä ja epämääräisistä artikkeleista (Library of Congress).

Indikaattoriarvon pitää vastata kaikkia merkkipaikkoja, jotka jätetään pois lajittelun alusta, tällöin myös välilyönnit ja erikoismerkit (esim. heittomerkki, väliviiva) lasketaan mukaan.

Esimerkkejä (lajittelujärjestyksessä):

Sivun alkuun