MARC 21 -formaatti: VARASTOTIEDOT

Päivitetty viimeksi 11.4.2018.

Muut kentät (88X)

Varastotiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Tällä hetkellä ryhmästä 88X varastotietojen formaattiin on otettu vain kolme kenttää.


880 - TIEDOT VAIHTOEHTOISELLA KIRJAIMISTOLLA (T)

Jonkin samassa tietueessa esiintyvän vaihtuvamittaisen kentän tiedot toisella kirjaimistolla. Kenttä 880 linkitetään sitä vastaavaan "tavalliseen" kenttään osakentän ‡6 (Linkitys) avulla. Tavallisen kentän osakentässä ‡6 on niin ikään linkki sitä vastaavaan kenttään 880. Kun kenttään 880 liittyvää tavallista kenttää ei tietueessa ole, 880 rakennetaan kuin se olisi ja osakentässä ‡6 käytetään tähän erityistarkoitukseen varattua esiintymänumeroa (00). Tiedot kentässä 880 voivat olla esitettynä useammalla kuin yhdellä kirjaimistolla.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

852 4#‡6880-01‡a[Sijainti laitinalaisella kirjaimistolla]
880 2#‡6852-01/(2/r‡a[Sijainti heprealaisella kirjaimistolla linkitettynä siihen liittyvään kenttään 852]

Sivun alkuun


883 - KONEELLISESTI LUODUN METATIEDON ALKUPERÄ (PROVENANSSI) (T)

Käytetään tietueen kenttien sisältämän, koneellisesti luodun metatiedon alkuperän ilmaisemiseen. Kenttä 883 sisältää linkin kenttään, johon se liittyy. Käytetään kokonaan tai osittain koneellisesti luotujen kenttien kanssa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


884 - KONVERSION TIEDOT (T)

Käytetään koneellisesti toisesta metadatarakenteesta konvertoidun MARC-tietueen alkuperän ilmaisemiseen.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun