MARC 21 -formaatti: VARASTOTIEDOT

Päivitetty viimeksi 8.6.2007.

Kappaletietojen kentät (876-878)

Varastotiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulleKAPPALETIEDOT--YLEISTÄ TIETOA

Kentät 876-878 sisältävät kappaletason tietoja varastotietueessa tarkoitetusta kohteesta. Kentät sisältävät monia erilaisia tietoelementtejä, jota voivat olla käyttökelpoisia mm. hankinnassa tai lainauksessa.

Kappaletietojen linkittäminen kohteeseen, jota varastotiedot koskevat

Kohteessa, jota varastotiedot koskevat, on yksi fyysinen osa:

Yksi kappale, yksi 852 kenttä
Kappaletietojen kentissä ei tarvita linkitysosakenttiä, koska kaikki tiedot liittyvät yhteen varastotietojen kohteeseen. (Varastotiedot on tallennettu tasolla 1 tai 2 nimiön merkkipaikassa 17.)

Useita kappaleita, yksi tai useampia 852 kenttiä
Osakenttää ‡3 käytetään linkittämään kappaletiedot niihin liittyvän kappaleen 852 kenttään/kenttiin. (Varastotiedot on tallennettu tasolla 1 tai 2 nimiön merkkipaikassa 17.)

Kohteessa, jota varastotiedot koskevat, on useita fyysisiä osia:

Vapaamuotoiset varastotiedot kentissä 866-868
Osakenttää ‡3 käytetään linkittämään kappaletiedot niihin liittyvän osan tietoihin kentissä 866-868. (Varastotiedot on tallennettu tasolla 3 tai 4 nimiön merkkipaikassa 17.)

Määrämuotoiset varastotiedot kentissä 863-865
Osakenttää ‡8 käytetään linkittämään kappaletiedot niihin liittyvän osan tietoihin kentissä 863-865. Jokainen osa (volyymi tai volyymit) johon sisällytetään kappaletason tietoja, vaatii erillisen 863-865 kentän. (Varastotiedot on tallennettu tasolla 3 tai 4 nimiön merkkipaikassa 17.)

Bibliografiseen tietueeseen sisällytetyt varastotiedot:

Kun varastotiedot sisällytetään bibliografiseen MARC-tietueeseen, useita 876-878 kenttiä voidaan käyttää vain silloin, kun varastotiedot eivät sisällä muita kenttiä, jotka pitäisi linkittää johonkin kentistä 876-878. Kun linkitystä tarvitaan, vain yksi 876-878 kenttä ja siihen liittyvät varastotietojen kentät voidaan sisällyttää bibliografiseen tietueeseen. Muista 876-878 kentistä ja niihin liittyvistä kentistä täytyy tehdä erilliset varastotietueet.

Kuitenkin, bibliografisessa tietueessa voi olla useita 852 kenttiä ja niihin liittyviä 876-878 kenttiä, joissa määritellään joko kappaleen numero osakentässä ‡t tai aineiston osa, jota tiedot koskevat osakentässä ‡3.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


876 - KAPPALETIEDOT--BIBLIOGRAFINEN PERUSYKSIKKÖ (T)

Merkinnön tehneen organisaation kokoelmiin kuuluvaan bibliografiseen perusyksikköön liittyviä kappalekohtaisia tietoja. Näyttö voidaan muodostaa kentän 876 sisällöstä ja siihen joko osakentän ‡8 tai ‡3 avulla linkitetystä kentästä 852 (Sijainti), 853/863 (Ilmestymistiedot/Määrämuotoiset varastotiedot) tai 866 (Vapaamuotoiset varastotiedot).

Yleinen kuvaus varastotietojen neljästä eri kenttäryhmästä, niiden suhteista toisiinsa ja niiden toistettavuudesta löytyy osiosta Varastotiedot--yleistä tietoa.

Lisätietoja kentän 876 osakentistä löytyy osiosta Kappaletiedot--yleistä tietoa.

Esimerkkejä

876 ##‡aAAH8128-1-1‡pA14802137389

876 ##‡aABH8998-1-1‡c$6.00 (discounted)

876 ##‡aXZX1222-1‡d19940622‡pA1234567

876 ##‡3SSRR copy‡a00019779439‡eCIP

876 ##‡3v.3/4‡aABH1332-1-2‡hRoom use only‡pA14839283910

876 ##‡81.6‡aAAA1000-1-6‡lReference‡pA1481283892

876 ##‡aAAH8128-1-1‡c$13.75‡pA14802137389

876 ##‡aAAH8128-2-1‡c12.00‡pA14812385910‡rA14821385083‡xRe-catalog as added copy for stacks when checked in.

876 ##‡a80006537‡jLost‡t2

876 ##‡3v.5‡aABH1332-1-3‡pA14828301589

876 ##‡81.1‡aAAA1000-1-1‡pA1481283827

876 ##‡81.2‡aAAA1000-1-3‡pA1481283831

Sivun alkuun


877 - KAPPALETIEDOT--OHEISAINEISTO YMS. (T)

Merkinnön tehneen organisaation kokoelmiin kuuluvaan, erikseen luetteloimattomaan oheisaineistoon liittyviä kappalekohtaisia tietoja. Näyttö voidaan muodostaa kentän 877 sisällöstä ja siihen joko osakentän ‡8 tai ‡3 avulla linkitetystä kentästä 852 (Sijainti), 854/864 (Ilmestymistiedot/Määrämuotoiset varastotiedot) tai 867 (Vapaamuotoiset varastotiedot).

Yleinen kuvaus varastotietojen neljästä eri kenttäryhmästä, niiden suhteista toisiinsa ja niiden toistettavuudesta löytyy osiosta Varastotiedot--yleistä tietoa.

Lisätietoja kentän 877 osakentistä löytyy osiosta Kappaletiedot--yleistä tietoa.

Esimerkki

877 ##‡31986‡aACC8761-3-2‡jLost‡pJ87958763

Sivun alkuun


878 - KAPPALETIEDOT--HAKEMISTO YMS. (T)

Merkinnön tehneen organisaation kokoelmiin kuuluvaan, erikseen luetteloimattomaan hakemistoon liittyviä kappalekohtaisia tietoja. Näyttö voidaan muodostaa kentän 878 sisällöstä ja siihen joko osakentän ‡8 tai ‡3 avulla linkitetystä kentästä 852 (Sijainti), 855/865 (Ilmestymistiedot/Määrämuotoiset varastotiedot) tai 868 (Vapaamuotoiset varastotiedot).

Yleinen kuvaus varastotietojen neljästä eri kenttäryhmästä, niiden suhteista toisiinsa ja niiden toistettavuudesta löytyy osiosta Varastotiedot--yleistä tietoa.

Lisätietoja kentän 878 osakentistä löytyy osiosta Kappaletiedot--yleistä tietoa.

Esimerkkejä

878 ##‡3 Chronological index ‡aABH1332-1-4‡pA14828301588

878 ##‡3Alphabetic index‡aABH1332-1-5‡pA14801389752

878 ##‡81.1‡aADF1383-1-2‡pA14809183075

878 ##‡82.1‡aADF1383-1-3‡pA14809813780

Sivun alkuun