MARC 21 -formaatti: VARASTOTIEDOT

Päivitetty viimeksi 8.6.2007.

Määrämuotoisten varastotietojen kentät (863-865)

Varastotiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulleMÄÄRÄMUOTOISET VARASTOTIEDOT--YLEISTÄ TIETOA

Kentät 863-865 sisältävät omistajaorganisaation tekemän kuvauksen kokoelmiinsa sisältyvän bibliografisen kohteen varastotiedoista.

Selosteet, joiden avulla tunnistetaan kohteen numerointi- ja julkaisuaikatasot, sekä koodit, jotka määrittelevät varastotietojen julkaisukaavan sisältyvät ilmestymistietojen kenttiin (853-855), jotka linkitetään niihin liittyviin 863-865 kenttiin osakenttään ‡8 (Linkki- ja järjestysnumero) tallennetun numeron avulla.

Yleinen kuvaus varastotietokenttien neljästä eri tyypistä ja niiden suhteista toisiinsa löytyy osiosta Varastotiedot--Yleistä tietoa.
Varastotietojen automaattisessa tiivistämisessä tai laajentamisessa tarvittavat tietoelementit on kuvattu osiossa Ilmestymistiedot--yleistä tietoa.
Kuvaus tietojen tiivistettävyydestä ja laajennettavuudesta annetaan osiossa Varastotiedot--Yleistä tietoa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

‡a-‡h - Numerointi
Numeroinnin tasot, jotka joko näkyvät kohteessa tai varastotietojen tallentaja on käyttänyt niitä ilmestymistietojen määrittelyssä. Nämä osakentät ovat vastaavuussuhteessa kenttien 853-855 osakenttiin ‡a-‡h (selosteet), joskaan käytettyjen osakenttien ei tarvitse olla samat. Täydellistä vastaavuutta ei tarvita, kun numerointitasojen selosteita ei haluta käyttää näytöissä. Sen sijaan osakenttien on vastattava toisiaan täydellisesti, kun kentän 863 tai 864 tiedot halutaan tiivistää tai laajentaa automaattisesti. Tällöin mahdollinen puuttuva numerointi voidaan keksiä ja merkitä hakasulkeisiin ([ ]).

Kun kohteeseen soveltuu vaihtoehtoisia numerointeja, ne merkitään osakenttiin ‡g ja ‡h. Jos vaihtoehtoisia numerointitasoja on enemmän kuin kaksi, käytetään kenttiä 866-868 (Vapaamuotoiset varastotiedot).

Kun käytetään vain julkaisuaikatasoja (kohteessa ei ole numerointia), niitä ei merkitä osakenttiin ‡i-‡m, vaan ne merkitään asianomaisiin osakenttiin ‡a-‡h.

‡i-‡m - Julkaisuaika
Julkaisuaikojen hierarkkiset tasot, jotka joko näkyvät kohteessa tai tallentajaorganisaatio on käyttänyt niitä ilmestymistietojen määrittelyssä. Nämä osakentät ovat vastaavuussuhteessa kenttien 853-855 osakenttiin ‡i-‡m (selosteet), joskaan käytettyjen osakenttien ei tarvitse olla samat. Täydellistä vastaavuutta ei tarvita, kun julkaisuaikatasojen selosteita ei haluta käyttää näytöissä. Sen sijaan osakenttien on vastattava toisiaan täydellisesti, kun kentän 863 tai 864 tiedot halutaan tiivistää tai laajentaa automaattisesti. Tällöin yleensä puuttuvat julkaisuaikatasojen selosteet voidaan keksiä ja merkitä hakasulkeisiin ([ ]).

Kuukaudet ja vuodenajat voidaan merkitä joko luonnollisella kielellä tai seuraavilla koodeilla:

Kuukausikoodi tasataan oikealle ja käyttämättömässä merkkipaikassa on nolla.

Kun kohteeseen soveltuu vaihtoehtoinen julkaisuaika, se merkitään osakenttään ‡m. Jos vaihtoehtoisia julkaisuaikatasoja on useita, käytetään kenttiä 866-868 (Vapaamuotoiset varastotiedot).

Kun käytetään vain julkaisuaikatasoja (kohteessa ei ole numerointia), niitä ei merkitä osakenttiin ‡i-‡m, vaan ne merkitään asianomaisiin osakenttiin ‡a-‡h.

Sivun alkuun


863 - MÄÄRÄMUOTOISET VARASTOTIEDOT--BIBLIOGRAFINEN PERUSYKSIKKÖ (T)

Merkinnön tehneen organisaation kokoelmiin kuuluvan bibliografisen perusyksikön määrämuotoiset varastotiedot. Näyttö voidaan muodostaa yhdistämällä toisiinsa osakentän ‡8 avulla linkitettyjen kenttien 863 ja 853 tiedot.

Tarkempi selostus kentän 863 osakentistä löytyy osiosta Määrämuotoiset varastotiedot--yleistä tietoa.

Esimerkkejä

863 #0‡81.1‡a5-12‡i1884-1892‡zv.9, Jan.1889 damaged

863 30‡81.1‡a113-123‡i1923-1928

863 41‡81.1‡a3‡b1

863 51‡81.1‡a1‡b5‡i1976‡j01‡k16‡p1100026004

863 30‡81.1‡a1-10‡i1943-1952‡zbound

863 41‡81.1‡a3‡b2‡i1974‡j05

863 42‡81.1‡a1-29

863 42‡81.2‡a30-40

863 42‡81.3‡a41-124

863 #3‡81.1‡a1974

863 #1‡81.1‡a1score

863 31‡81.1‡aca. 1000 items

863 40‡81.1‡a1‡b4‡c4-7‡d15‡i1988‡j04‡k13-16‡l15

863 41‡81.1‡a6‡p7312986‡qwater damage

863 40‡81.1‡a113‡b1-23‡i1989‡j01-05‡t2‡wn

863 30‡81.2‡a72‡i1972‡zApr.28 missing

863 40‡81.1‡a1-19‡i1911-1920/1921‡wg

863 41‡81.2‡a22‡i1924/1925

863 40‡81.3‡a49-50‡i1985‡j01-02‡zCeased publ. with issue no. 50

863 40‡81.1‡a1989‡b02-05

863 30‡81.1‡a1-20‡i1985-2005

Sivun alkuun


864 - MÄÄRÄMUOTOISET VARASTOTIEDOT--OHEISAINEISTO YMS. (T)

Merkinnön tehneen organisaation kokoelmiin kuuluvan, erikseen luetteloimattoman oheisaineiston määrämuotoiset varastotiedot. Näyttö voidaan muodostaa yhdistämällä toisiinsa osakentän ‡8 avulla linkitettyjen kenttien 864 ja 854 tiedot.

Tarkempi selostus kentän 864 osakentistä löytyy osiosta Määrämuotoiset varastotiedot--yleistä tietoa.

Esimerkkejä

864 30‡83.1‡a1-3‡i1983-1985‡xbind in 1 v. when next issue arrives

864 30‡81.1‡a1910-1988

864 40‡81.1‡a1-3‡i1983-1985

864 ##‡zsuppl.

Sivun alkuun


865 - MÄÄRÄMUOTOISET VARASTOTIEDOT--HAKEMISTO YMS. (T)

Merkinnön tehneen organisaation kokoelmiin kuuluvan, erikseen luetteloimattoman hakemiston määrämuotoiset varastotiedot. Näyttö voidaan muodostaa yhdistämällä toisiinsa osakentän ‡8 avulla linkitettyjen kenttien 865 ja 855 tiedot.

Tarkempi selostus kentän 865 osakentistä löytyy osiosta Määrämuotoiset varastotiedot--yleistä tietoa.

Esimerkkejä

865 4#‡8 1.1 ‡a1918-1921‡oIndex‡zbound at end of volume to which it applies

865 4#‡81.1‡a1969/1978‡oTen year cumulative index

865 ##$a40‡i1989‡j01-12‡vJune 1990

Sivun alkuun