MARC 21 -formaatti: VARASTOTIEDOT

Päivitetty viimeksi 15.6.2023.

Huomautuskentät (3XX & 5XX & 84X)

Varastotiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Kentät 337-338, 347, 506-583 ja 841-845 sisältävät huomautuksia varastotiedoissa tarkoitetun bibliografisen kohteen säilytyksestä, käytöstä, ulkoasusta jne.


337 - MEDIATYYPPI (T)

Mediatyyppi ilmaisee yleistermin (tyypin) välineelle, jota tarvitaan julkaisun sisällön katsomiseen, soittamiseen tms. Käytetään yhdessä mediatyyppikoodin 007/00 (Aineistoluokka) kanssa. Kentässä 337 on mahdollista määritellä mediatyyppi tarkasti käyttäen formaatissa määriteltyjä sanastoja ja/tai koodilistoja.

Samaan 337-kenttään voidaan tallentaa useita mediatyyppitermejä tai koodeja samasta sanastosta tai koodilistalta toistamalla osakenttää ‡a tai ‡b. Eri sanastojen termit ja eri koodilistoista poimitut koodit on tallennettava omiin 337-kentiinsä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

337 ## ‡a audio ‡2 marcmedia

Sivun alkuun


338 - TALLENNETYYPPI (T)

Tallennetyyppi ilmaisee julkaisun tallennusvälineen yhdessä mediatyypin kanssa (joka osoittaa toistolaitteiston, jonka avulla julkaisu on kuunneltavissa, katsottavissa ajettavissa jne.). Kenttää käytetään joko yksin tai yhdessä tallennetyyppikoodin 007/01 (Aineiston erityismääre) kanssa. Kentässä 338 on mahdollista määritellä tallennetyyppi tarkasti käyttäen formaatissa määriteltyjä sanastoja ja koodilistoja.

Samaan 338-kenttään voidaan tallentaa useita tallennetyyppitermejä tai koodeja samasta sanastosta tai koodilistalta toistamalla osakenttää ‡a tai ‡b. Eri sanastojen termit ja eri koodilistoista poimitut koodit on tallennettava omiin 338-kenttiinsä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

338 ## ‡a audio disc ‡2 marccarrier

Sivun alkuun


347 - TIEDOSTON OMINAISUUDET (T)

Tekstin, kuvan, audion, videon tai muuntyyppisen datan digitaalisen koodauksen tekninen kuvaus.

Useat termit samasta sanastosta voidaan merkitä samaan kenttään osakenttien toistumina. Eri sanastoista olevat termit merkitään koko kentän toistumiin.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


506 - HUOMAUTUS KÄYTTÖRAJOITUKSISTA (T)

Tietoa kuvailun kohteen käyttörajoituksista tai rajoitetusta jakelusta.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

506 ##‡aLukuoikeus paperiversion tilaajalla.

506 ##‡aIlmainen vuonna 1998.

506 ##‡aVerkkojulkaisu käytettävissä vain Jyväskylän yliopiston koneilta.

506 ##‡aKansallinen lisenssi.

506 ##‡aMaksullinen tietokanta, sopimus ja käyttäjätunnus pakollinen.

506 ##‡aKuva-arkiston käyttö mahdollista vain erikoisluvalla;‡bArkiston johtaja;‡eArkiston järjestely ja luettelointi käynnissä.

506 ##‡aKartta vain virkakäyttöön ja nimettyjen henkilöiden tietoon 18.6.1995 asti;‡eSotilaiden suunnistuksen MM-kipailut Huovinrinteellä 12.-18.6.1995.

Sivun alkuun


538 - HUOMAUTUS JÄRJESTELMÄVAATIMUKSISTA (T)

Kohteeseen liittyvää teknistä tietoa. Esimerkiksi tiedoston fyysisiä ominaisuuksia, kuten tallennustiheydet, pariteetti, ohjelmointikieli, laitteisto- ja oheislaitevaatimukset, tuotenimi tai tallennusjärjestelmä, resoluution tarkkuus ja äänen otantataajuus. Äänitteiden ja videotallenteiden osalta voidaan tallentaa tuotenimi tai tallennusjärjestelmä (esim. DVD), äänen otantataajuus (esim. 44.1 kHz) ja kuvan resoluutio (esim. Ultra HD).

Kenttään voidaan tallentaa myös linkkejä digitaalisten aineistojen teknisiä ominaisuuksia kuvaaviin lähteisiin.

Ohjelmistojen laitteistovaatimuksiin voi sisältyä tietokoneen valmistaja ja malli, käyttöjärjestelmä tai muistitilan tarve; oheislaitteiden osalta voidaan tallentaa levy- ja nauha-asemat, päätteet ja muut tarvittavat laitteistot sekä apuohjelmat.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

538 ##‡aInternet-yhteys, WWW-selain, Adobe Acrobat Reader 3.0, SGML-selain (esim. Panorama Viewer)

538 ##‡aWindows 95; CD-ROM lukuasema

538 ##‡aIBM PC tai yhteensopiva; 486SX tai nopeampi prosessori; 640x480 resoluution SVGA 256 värillä (tuhannet värit parempaa videoiden toistoa varten); 5 MB vapaata keskusmuistia; Windows-yhteensopiva äänikortti; Windows 3.1 tai uudempi 538 |a Mac lisäksi: Väri-Macintosh; MacOs 7.1 tai uudempi

538 ##‡aSECAM-videolaite

538 ##‡aProject methodology for digital version‡iTechnical details: ‡uhttp://www.columbia.edu/dlc/linglung/methodology.html

Sivun alkuun


541 - HUOMAUTUS HANKINTALÄHTEESTÄ (T)

Kenttää käytetään pääasiassa alkuperäis- tai historiallisten aineistojen tai muiden arkistokokoelmien kohdalla.

Omistushistoria tallennetaan kenttään 561 (Huomautus omistushistoriasta). Kenttää 541 toistetaan kun kokoelmaan hankitaan lisää aineistoa. Jokaiselle lisäykselle tehdään oma 541-kenttä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

541 ##‡aUudenmaan lääninhallitus on luovuttanut vuonna 1896 Uudenmaan ja Hämeen läänintilit, asiakirjat 8544, 8545 ja 8546

541 1#‡aLähde tuntematon

541 0#‡cGift;‡aLeavitt Hunt's daughter, Mrs. William E. Patterson;‡d1947

541 0#‡35 diaries‡n25‡ocubic feet;‡aMerriwether, Stuart;‡b458 Yonkers Road, Poughkeepsie, NY 12601;‡cPurchase at auction;‡d1981/09/24;‡e81-325;‡fJonathan P. Merriwether Estate;‡h$7,850

541 ##‡3Videocassette‡cCopyright deposit;‡dReceived: 1/16/85 from LC video lab;‡aCopyright Collection

Sivun alkuun


561 - HUOMAUTUS OMISTUSHISTORIASTA (T)

Tietoja yksittäisen niteen tai kokoelman omistushistoriasta alkaen niiden luomisesta ja päättyen niiden hankinta-aikaan, mukaan lukien aika jolloin yksittäiset kohteet tai kokoelmat kerättiin ensi kerran yhteen nykyiseen järjestykseensä.

Aineiston hankintapaikka annetaan kentässä 541 (Huomautus hankintalähteestä).

Tähän kenttään voidaan tallentaa myös: 1) omistajan nimi ja osoite silloin kun aineisto ei ole omistajan hallussa (aineiston tai niteen sijainti tallennetaan kenttään 852); 2) aineiston alkuperäinen sijaintipaikka sen jälkeen kun se siirrettiin nykyiselle haltijalle (nykyinen sijaintipaikka tallennetaan kenttään 851) tai 3) aineiston viimeinen tunnettu omistaja tai sijaintipaikka silloin kun kuvailun kohde on varastettu tai tuhoutunut.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

561 ##‡aYpäjän seurakunnan lahjoitus 1972

561 ##‡aEtukannessa Agricolan nimen alkukirjaimet MI AG ja vuosiluku 1539

561 ##‡aMonrepos’n kirjasto, exlibris ’Bibliotheque des deux amis’

561 ##‡aTaulu on kuulunut Antellin kokoelmaan

561 1#‡aKoottu: 1845-1847

561 0#‡aL. McGarryn kokoelmasta, 1948-1957

561 ##‡aOriginally collected by Paul Jones and maintained by his nephew, John Smith after Jones' death. Purchased in 1878 by Henry Green, who added prints and drawings purchased at auctions in New York and Paris, 1878-1893

561 ##‡3Family correspondence‡aOriginally collected by Henry Fitzhugh, willed to his wife Sarah Jackson Fitzhugh and given by her to her grandson Jonathan Irving Jackson, who collected some further information about his grandmother and the papers of their relatives and Cellarsville neighbors, the Arnold Fitzhugh's, before donating the materials along with his own papers as mayor of Cellarsville to the Historical Society

Sivun alkuun


562 - HUOMAUTUS NITEEN TAI VERSION TUNNISTAMISESTA (T)

Tiedot, joilla voidaan identifioida arkisto- tai käsikirjoituskokoelmassa säilytettävän julkaisun nide tai versio, kun yksi tai useampia niteitä tai versioita on tai voisi olla olemassa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

562 ##‡aAnnotation in Wilson's hand: Copy one of two sent to John Phipps, 27 March 1897;‡bCopy identified as Declaration of Dissolution, Phipps copy

562 ##‡e3copies kept;‡bLabeled as president's desk copy, board of directors' working file copy, and public release copy

562 ##‡cVersion with air-brushed color illustrations;‡e3 copies

562 ##‡3Deacidified copy‡aWith Braun's annotations by hand;‡bIncludes personal library seal embossed

Sivun alkuun


563 - HUOMAUTUS SIDOKSESTA (T)

Tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa antikvariaattiaineistojen, harvinaisten kirjojen ja muiden erikoiskokoelmien kohdalla.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

563 ##‡aLate 16th century blind-tooled centrepiece binding, dark brown calf. ‡u[URI]‡5Uk

563 ##‡aGold-tooled morocco binding by Benjamin West, ca. 1840. ‡u[URI]‡5Uk

Sivun alkuun


583 - HUOMAUTUS TOIMENPITEISTÄ (T)

Tietoa aineiston hankintaan, käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Hankintatoimenpiteisiin voi sisältyä lyhyt kuvaus hankintapyynnöstä, maininta siitä onko hankintaprosessi aktiivinen vai ei, sekä päivämäärä jolloin asia on viimeksi ollut esillä.

Säilytystoimia voivat olla esimerkiksi kuntotarkastuksen tekeminen, konservointijonoon asettaminen sekä konservoinnin valmistuminen.

Jokaiselle toimenpiteelle voidaan tehdä oma 583-kenttä.

Toimenpiteitä kuvattaessa suositellaan käytettäväksi kontrolloitua sanastoa, joka määritellään osakentässä ‡2. Suomessa tulisi käyttää PDAFIN-sanastoa.

Tämä kenttä on identtinen varastotietojen formaatin kentän 583 kanssa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

583 ##‡aTietokanta konvertoidaan uuteen FINMARC-formaattiin joulukuussa 1998

583 1#‡apreserve‡bPA-061‡c19831204

583 ##‡38 record center cartons‡n8‡ocu. ft.‡aaccession‡b82-14‡c198206060

583 ##‡aSolicit;‡lPreviously offered;‡c19841015

583 ##‡aappraise‡bOPR 80/144‡dquinquennial

583 0#‡atransfer‡eat conclusion of court case

583 ##‡aqueued for preservation‡c19861010‡epriority‡fTitle IIC project‡5DLC

583 ##‡3Patent case files‡n12‡oreels of microfilm;‡lFilmed;‡c19811017;‡jCentral Services

583 ##‡aFumigate;‡n37‡oarchives boxes;‡n14‡obound vol.;‡b79-54;‡c197906;‡kJJI

583 1#‡adeacidify‡c19860501‡uhttp://128.227.54.151/cgi-bin/conserve/rara.pl

583 0#‡ahouse‡c19841221‡uhttp://karamelik.eastlib.ufl.edu/cgi-bin/conserve/rara.pl

583 ##‡3reformatted‡c19871211‡imicrofilm‡2stmanf

583 ##‡afilmed‡fNEH project (SCH)‡c2001

583 0#‡aappraised‡c197508‡l$25,000 ‡kKarl Schach

583 1#‡awill transform digitally‡c20031104‡iOCR‡zqueued for digitization, Nov. 4, 2003‡2pda‡5NIC

583 0#‡adeclassified‡c19890428‡fspecial re-review‡hJoe Smith‡odocument‡xfrom confidential NSI to unclassified official use only, exemption 2: circumvention of statute

Sivun alkuun


841 - VARASTOTIEDOT KOODEINA (ET)

Kun varastotiedot sisällytetään bibliografiseen tietueeseen, tämä kenttä sisältää kooditietoja, jotka sopisivat varastotietoihin, jos niistä tehtäisiin erillinen varastotietue.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

841 ##‡ay###‡b8312124p####8###1001uabul0831017‡e4

841 ##‡ax###

841 ##‡ay###‡b8605294e####8###1001aaeng0860205‡e3

Sivun alkuun


842 - ULKOASU TEKSTINÄ (ET)

Tekstimuotoinen kuvaus fyysisen aineiston ulkoasusta. Yleinen fyysistä ulkoasua kuvaava koodi tallennetaan kenttään 007 (Ulkoasua koskevat informaatiokoodit).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

842 ##‡atiedosto

842 ##‡akansio

842 ##‡apienoismalli

Sivun alkuun


843 - HUOMAUTUS JÄLJENTEESTÄ (T)

Kuvaus jäljenteestä silloin, kun kaikki tai osa kokoelmassa olevista kappaleista ovat alkuperäisen jäljenteitä. Kenttää käytetään, kun varastotietueeseen liittyvässä bibliografisessa tietueessa annettu alkuperäiskappaletta koskeva kuvailu eroaa jäljenteestä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

843 ##‡3Kirjeenvaihto‡aMikrofilmi.‡bWesleyan University Archives,‡d1973.‡e35 mm negatiivi

843 ##‡3Saksan ulkoministeriön arkistot, 1867-1920‡aMikrofilmi.‡bWhaddon Hall, Buckinghamshire, England :‡cAmerican Historical Association.‡e434 kelaa‡f(Seized enemy records series).‡7n########enkn#a

843 ##‡aMikrofilmi.‡bNew Orleans :‡cRecordak,‡d[1969- ]‡e1 kela ; 35 mm‡fJapanese camp papers

843 ##‡aMikrofilmi.‡bWashington, D.C. :‡cLibrary of Congress, Photoduplication service,‡d[1954- ].‡e5 kelaa ; 35 mm

843 ##‡aMikrofilmi.‡bAnn Arbor, MN :‡cUniversity Microfilms International,‡d1980

843 ##‡aMikrokortti.‡bGlen Rock, NJ :‡cMicrofilming Corp. of America,‡d1975.‡e66 mikrokorttia ; 11 x 15 cm

843 ##‡aMikrofilmi.‡bMillwood, NY :‡cKTO Microfilm,‡d1966.‡e5 kelaa : negatiivi , 35 mm

843 ##‡aMikrofilmi.‡bAnn Arbor, MH :‡cUniversity Microfilms International,‡d1966?-1980.‡e15 kelaa ; 35 mm‡fCurrent periodical series : publication no. 2313

843 ##‡aMikrokortti.‡bNew York :‡cNew York Public Library,‡d1977?-.‡e4 mikrokorttia : negatiivi ; 11 x 15 cm‡fNYSPL FSN 14,023

843 ##‡aMikrofilmi.‡m1950-1963.‡bWebster, NY :‡cPhotographic Science Corp.,‡d1974-.‡e2 kelaa ; 35 mm

843 ##‡aMikrofilmi.‡mVol. 1, no. 1 (Jan. 1837) - v. 20, no. 12 (Dec. 1856).‡bWashington, DC :‡cLibrary of Congress Photoduplication Service,‡d1971.‡e3 kelaa ; 35 mm

Sivun alkuun


844 - YKSIKÖN NIMI (ET)

Bibliografinen nimeke tai keksitty kuvaus bibliografisesta perusyksiköstä, oheisaineistosta tai hakemistosta. Kuvaus, jota käytetään selosteena, tallennetaan soveltuviin ilmestymistietojen kenttiin 853-855, numerointitasoa kuvaaviin osakenttiin (‡a-‡h).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

844 ##‡aOikeustapaukset

844 ##‡aPäätökset

844 ##‡aPäivitykset

Sivun alkuun


845 - HUOMAUTUS KÄYTÖN JA KOPIOINNIN EHDOISTA (T)

Käyttöä ja kopiointia koskevia tietoja, joita ei voida tallentaa koodimuotoisina merkkipaikkoihin 008/20 (Lainaus) ja 008/21 (Kopiointi).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

845 ##‡aKopiointioikeus rajoitettu, lisätietoja lainaustoimistosta

845 ##‡3Päiväkirjoja‡aKopiointi kielletty;‡btekijän perikunta

845 ##‡3Nauhoitettuja radio-ohjelmia‡aTekijänoikeuslainsäädäntö kieltää kopioinnin;‡cTekijänoikeusA 1-7;‡dYLEN henkilökunta

Sivun alkuun