MARC 21 -formaatti: VARASTOTIEDOT

Päivitetty viimeksi 18.7.2019.

Huomautuskentät (3XX & 5XX & 84X)

Varastotiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Kentät 337-338, 347, 506-583 ja 841-845 sisältävät huomautuksia varastotiedoissa tarkoitetun bibliografisen kohteen säilytyksestä, käytöstä, ulkoasusta jne.


337 - MEDIATYYPPI (T)

Mediatyyppi ilmaisee yleistermin (tyypin) välineelle, jota tarvitaan julkaisun sisällön katsomiseen, soittamiseen tms. Käytetään vaihtoehtoisesti tai yhdessä mediatyyppikoodin 007/00 (Aineistoluokka) kanssa. Kentässä 337 on mahdollista ilmoittaa tarkka mediatyyppi tai mediatyyppi joltakin koodilistalta.

Useat mediatyypit samasta sanastosta tai koodilistalta voidaan merkitä samaan kenttään osakentän ‡a tai ‡b toistumiin. Eri sanastoista otetut termit merkitään koko kentän toistumiin.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

337 ## ‡a audio ‡2 marcmedia

Sivun alkuun


338 - TALLENNETYYPPI (T)

Tallennetyyppi ilmaisee julkaisun fyysisen varastointi- ja tallennusmuodon yhdessä mediatyypin kanssa. Käytetään vaihtoehtoisesti tai yhdessä tallennetyyppikoodin 007/01 (Aineiston erityismääre) kanssa. Kentässä 338 on mahdollista ilmoittaa tarkka tallennetyyppi tai tallennetyyppi joltakin koodilistalta.

Useat tallennetyypit samasta sanastosta tai koodilistalta voidaan merkitä samaan kenttään osakentän ‡a tai ‡b toistumiin. Eri sanastoista otetut termit merkitään koko kentän toistumiin.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

338 ## ‡a audio disc ‡2 marccarrier

Sivun alkuun


347 - DIGITAALISEN TIEDOSTON OMINAISUUDET (T)

Tekstin, kuvan, audion, videon tai muuntyyppisen datan digitaalisen koodauksen tekninen kuvaus.

Useat termit samasta sanastosta voidaan merkitä samaan kenttään osakenttien toistumina. Eri sanastoista olevat termit merkitään koko kentän toistumiin.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


506 - HUOMAUTUS KÄYTTÖRAJOITUKSISTA (T)

Tietoa kuvailun kohteen käyttörajoituksista tai rajoitetusta jakelusta.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

506 ##‡aLukuoikeus paperiversion tilaajalla.

506 ##‡aIlmainen vuonna 1998.

506 ##‡aVerkkojulkaisu käytettävissä vain Jyväskylän yliopiston koneilta.

506 ##‡aKansallinen lisenssi.

506 ##‡aMaksullinen tietokanta, sopimus ja käyttäjätunnus pakollinen.

506 ##‡aKuva-arkiston käyttö mahdollista vain erikoisluvalla;‡bArkiston johtaja;‡eArkiston järjestely ja luettelointi käynnissä.

506 ##‡aKartta vain virkakäyttöön ja nimettyjen henkilöiden tietoon 18.6.1995 asti;‡eSotilaiden suunnistuksen MM-kipailut Huovinrinteellä 12.-18.6.1995.

Sivun alkuun


538 - HUOMAUTUS JÄRJESTELMÄVAATIMUKSISTA (T)

Kohteeseen liittyvää teknistä tietoa. Esimerkiksi elektronisen aineiston fyysisiä ominaisuuksia, kuten tallennustiheydet, pariteetti, ohjelmointikieli, laitteisto- ja lisävaatimukset, kauppanimi tai tallennusjärjestelmä, resoluution tarkkuus. Äänitteiden ja videotallenteiden osalta voidaan tallentaa esimerkiksi tietoja kauppanimestä tai tallennusjärjestelmästä (esim. VHS), modulaation taajuudesta ja resoluution tarkkuudesta. Kenttään voidaan tallentaa myös digitaalisten aineistojen teknisiin yksityiskohtiin liittyviä linkkejä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

538 ##‡aInternet-yhteys, WWW-selain, Adobe Acrobat Reader 3.0, SGML-selain (esim. Panorama Viewer)

538 ##‡aWindows 95; CD-ROM lukuasema

538 ##‡aIBM PC tai yhteensopiva; 486SX tai nopeampi prosessori; 640x480 resoluution SVGA 256 värillä (tuhannet värit parempaa videoiden toistoa varten); 5 MB vapaata keskusmuistia; Windows-yhteensopiva äänikortti; Windows 3.1 tai uudempi 538 |a Mac lisäksi: Väri-Macintosh; MacOs 7.1 tai uudempi

538 ##‡aSECAM-videolaite

538 ##‡aProject methodology for digital version‡iTechnical details: ‡uhttp://www.columbia.edu/dlc/linglung/methodology.html

Sivun alkuun


541 - HUOMAUTUS HANKINTALÄHTEESTÄ (T)

Kenttää käytetään pääasiassa alkuperäis- tai historiallisten aineistojen tai muiden arkistokokoelmien kohdalla.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

541 ##‡aUudenmaan lääninhallitus on luovuttanut vuonna 1896 Uudenmaan ja Hämeen läänintilit, asiakirjat 8544, 8545 ja 8546

541 1#‡aLähde tuntematon

541 0#‡cGift;‡aLeavitt Hunt's daughter, Mrs. William E. Patterson;‡d1947

541 0#‡35 diaries‡n25‡ocubic feet;‡aMerriwether, Stuart;‡b458 Yonkers Road, Poughkeepsie, NY 12601;‡cPurchase at auction;‡d1981/09/24;‡e81-325;‡fJonathan P. Merriwether Estate;‡h$7,850

541 ##‡3Videocassette‡cCopyright deposit;‡dReceived: 1/16/85 from LC video lab;‡aCopyright Collection

Sivun alkuun


561 - HUOMAUTUS OMISTUSHISTORIASTA (T)

Tietoja kuvailtujen aineistojen omistajuudesta ja hallussapidon historiasta niiden luomisesta lähtien hankinta-aikaan päättyen, sisältäen ajan jolloin yksittäiset kohteet tai niistä koostuva ryhmä kerättiin ensi kerran yhteen nykyiseen järjestykseensä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

561 ##‡aYpäjän seurakunnan lahjoitus 1972

561 ##‡aEtukannessa Agricolan nimen alkukirjaimet MI AG ja vuosiluku 1539

561 ##‡aMonrepos’n kirjasto, exlibris ’Bibliotheque des deux amis’

561 ##‡aTaulu on kuulunut Antellin kokoelmaan

561 1#‡aKoottu: 1845-1847

561 0#‡aL. McGarryn kokoelmasta, 1948-1957

561 ##‡aOriginally collected by Paul Jones and maintained by his nephew, John Smith after Jones' death. Purchased in 1878 by Henry Green, who added prints and drawings purchased at auctions in New York and Paris, 1878-1893

561 ##‡3Family correspondence‡aOriginally collected by Henry Fitzhugh, willed to his wife Sarah Jackson Fitzhugh and given by her to her grandson Jonathan Irving Jackson, who collected some further information about his grandmother and the papers of their relatives and Cellarsville neighbors, the Arnold Fitzhugh's, before donating the materials along with his own papers as mayor of Cellarsville to the Historical Society

Sivun alkuun


562 - HUOMAUTUS KOPIOIDEN JA VERSIOIDEN TUNNISTAMISESTA (T)

Tiedot, joilla voidaan erottaa arkisto- tai käsikirjoitusvarastossa säilytettävän aineiston kopio tai versio, kun yksi tai useampia kopioita tai versioita on olemassa tai voisi olla olemassa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

562 ##‡aAnnotation in Wilson's hand: Copy one of two sent to John Phipps, 27 March 1897;‡bCopy identified as Declaration of Dissolution, Phipps copy

562 ##‡e3copies kept;‡bLabeled as president's desk copy, board of directors' working file copy, and public release copy

562 ##‡cVersion with air-brushed color illustrations;‡e3 copies

562 ##‡3Deacidified copy‡aWith Braun's annotations by hand;‡bIncludes personal library seal embossed

Sivun alkuun


563 - HUOMAUTUS SIDOKSESTA (T)

Tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa antikvariaattiaineistojen, harvinaisten kirjojen ja muiden erikoiskokoelmien kohdalla.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

563 ##‡aLate 16th century blind-tooled centrepiece binding, dark brown calf. ‡u[URI]‡5Uk

563 ##‡aGold-tooled morocco binding by Benjamin West, ca. 1840. ‡u[URI]‡5Uk

Sivun alkuun


583 - HUOMAUTUS TOIMENPITEISTÄ (T)

Tietoa varastotietueessa kuvatun kappaleen käsittely-, viittaus- ja säilyttämistoimenpiteistä. Esim. sanomalehtien konservointitoimenpiteet tai elektronisen aineiston säilyttämistoimenpiteet.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

583 ##‡aTietokanta konvertoidaan uuteen FINMARC-formaattiin joulukuussa 1998

583 1#‡apreserve‡bPA-061‡c19831204

583 ##‡38 record center cartons‡n8‡ocu. ft.‡aaccession‡b82-14‡c198206060

583 ##‡aSolicit;‡lPreviously offered;‡c19841015

583 ##‡aappraise‡bOPR 80/144‡dquinquennial

583 0#‡atransfer‡eat conclusion of court case

583 ##‡aqueued for preservation‡c19861010‡epriority‡fTitle IIC project‡5DLC

583 ##‡3Patent case files‡n12‡oreels of microfilm;‡lFilmed;‡c19811017;‡jCentral Services

583 ##‡aFumigate;‡n37‡oarchives boxes;‡n14‡obound vol.;‡b79-54;‡c197906;‡kJJI

583 1#‡adeacidify‡c19860501‡uhttp://128.227.54.151/cgi-bin/conserve/rara.pl

583 0#‡ahouse‡c19841221‡uhttp://karamelik.eastlib.ufl.edu/cgi-bin/conserve/rara.pl

583 ##‡3reformatted‡c19871211‡imicrofilm‡2stmanf

583 ##‡afilmed‡fNEH project (SCH)‡c2001

583 0#‡aappraised‡c197508‡l$25,000 ‡kKarl Schach

583 1#‡awill transform digitally‡c20031104‡iOCR‡zqueued for digitization, Nov. 4, 2003‡2pda‡5NIC

583 0#‡adeclassified‡c19890428‡fspecial re-review‡hJoe Smith‡odocument‡xfrom confidential NSI to unclassified official use only, exemption 2: circumvention of statute

Sivun alkuun


841 - VARASTOTIEDOT KOODEINA (ET)

Kun varastotiedot sisällytetään bibliografiseen tietueeseen, tämä kenttä sisältää kooditietoja, jotka sopisivat varastotietoihin, jos niistä tehtäisiin erillinen varastotietue.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

841 ##‡ay###‡b8312124p####8###1001uabul0831017‡e4

841 ##‡ax###

841 ##‡ay###‡b8605294e####8###1001aaeng0860205‡e3

Sivun alkuun


842 - ULKOASU TEKSTINÄ (ET)

Tekstimuotoinen kuvaus fyysisen aineiston ulkoasusta. Yleinen fyysistä ulkoasua kuvaava koodi tallennetaan kenttään 007 (Ulkoasua koskevat informaatiokoodit).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

842 ##‡atiedosto

842 ##‡akansio

842 ##‡apienoismalli

Sivun alkuun


843 - HUOMAUTUS JÄLJENTEESTÄ (T)

Kuvaus jäljenteestä silloin, kun kaikki tai osa kokoelmassa olevista kappaleista ovat alkuperäisen jäljenteitä. Kenttää käytetään, kun varastotietueeseen liittyvässä bibliografisessa tietueessa annettu alkuperäiskappaletta koskeva kuvailu eroaa jäljenteestä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

843 ##‡3Kirjeenvaihto‡aMikrofilmi.‡bWesleyan University Archives,‡d1973.‡e35 mm negatiivi

843 ##‡3Saksan ulkoministeriön arkistot, 1867-1920‡aMikrofilmi.‡bWhaddon Hall, Buckinghamshire, England :‡cAmerican Historical Association.‡e434 kelaa‡f(Seized enemy records series).‡7n########enkn#a

843 ##‡aMikrofilmi.‡bNew Orleans :‡cRecordak,‡d[1969- ]‡e1 kela ; 35 mm‡fJapanese camp papers

843 ##‡aMikrofilmi.‡bWashington, D.C. :‡cLibrary of Congress, Photoduplication service,‡d[1954- ].‡e5 kelaa ; 35 mm

843 ##‡aMikrofilmi.‡bAnn Arbor, MN :‡cUniversity Microfilms International,‡d1980

843 ##‡aMikrokortti.‡bGlen Rock, NJ :‡cMicrofilming Corp. of America,‡d1975.‡e66 mikrokorttia ; 11 x 15 cm

843 ##‡aMikrofilmi.‡bMillwood, NY :‡cKTO Microfilm,‡d1966.‡e5 kelaa : negatiivi , 35 mm

843 ##‡aMikrofilmi.‡bAnn Arbor, MH :‡cUniversity Microfilms International,‡d1966?-1980.‡e15 kelaa ; 35 mm‡fCurrent periodical series : publication no. 2313

843 ##‡aMikrokortti.‡bNew York :‡cNew York Public Library,‡d1977?-.‡e4 mikrokorttia : negatiivi ; 11 x 15 cm‡fNYSPL FSN 14,023

843 ##‡aMikrofilmi.‡m1950-1963.‡bWebster, NY :‡cPhotographic Science Corp.,‡d1974-.‡e2 kelaa ; 35 mm

843 ##‡aMikrofilmi.‡mVol. 1, no. 1 (Jan. 1837) - v. 20, no. 12 (Dec. 1856).‡bWashington, DC :‡cLibrary of Congress Photoduplication Service,‡d1971.‡e3 kelaa ; 35 mm

Sivun alkuun


844 - YKSIKÖN NIMI (ET)

Bibliografinen nimeke tai keksitty kuvaus bibliografisesta perusyksiköstä, oheisaineistosta tai hakemistosta. Kuvaus, jota käytetään selosteena, tallennetaan soveltuviin ilmestymistietojen kenttiin 853-855, numerointitasoa kuvaaviin osakenttiin (‡a-‡h).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

844 ##‡aOikeustapaukset

844 ##‡aPäätökset

844 ##‡aPäivitykset

Sivun alkuun


845 - HUOMAUTUS KÄYTÖN JA KOPIOINNIN EHDOISTA (T)

Käyttöä ja kopiointia koskevia tietoja, joita ei voida tallentaa koodimuotoisina merkkipaikkoihin 008/20 (Lainaus) ja 008/21 (Kopiointi).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

845 ##‡aKopiointioikeus rajoitettu, lisätietoja lainaustoimistosta

845 ##‡3Päiväkirjoja‡aKopiointi kielletty;‡btekijän perikunta

845 ##‡3Nauhoitettuja radio-ohjelmia‡aTekijänoikeuslainsäädäntö kieltää kopioinnin;‡cTekijänoikeusA 1-7;‡dYLEN henkilökunta

Sivun alkuun