MARC 21 -formaatti: VARASTOTIEDOT

Päivitetty viimeksi 17.6.2015.

Kontrollikentät 001-008

Varastotiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Kentät 001-008 sisältävät kontrollinumeroita ja kooditietoa, jota käytetään MARC-varastotietueiden käsittelyssä. Jokaisella kentällä on oma kenttäkoodi hakemistossa ja tietoelementtien merkitys määräytyy niiden merkkipaikan perusteella. Kiinteämittaisissa kentissä ei ole indikaattoreita eikä osakenttäkoodeja.


001 - TIETUEEN KONTROLLINUMERO (ET)

Erilliselle varastotietueelle annettu kontrollinumero. Tietueiden vaihtoa varten kumppaneiden on tarjottava toisilleen dokumentaatio kontrollinumeroiden rakenteesta ja tallennustavoista. Vastaanottava organisaatio voi siirtää varastotietueen kontrollinumeron kentästä 001 kenttään 014 (Linkitysnumero) tai kenttään 035 (Järjestelmän tuottama kontrollinumero).

Esimerkkejä

001 ###86104385#

001 14919759

001 #####9007496

Sivun alkuun


003 - TIETUEEN KONTROLLINUMERON TUNNISTE (ET)

Koodi organisaatiolle, joka on antanut tietueen kontrollinumeron kenttään 001 (Tietueen kontrollinumero). Organisaatiokoodina käytetään ISIL-tunnusta, ks. Organisaatiot. Ulkomaisista tietokannoista kopioidut tietueet sisältävät yleensä koodin, joka on peräisin listalta MARC code list for organizations.

Esimerkkejä

003 DLC

003 OCoLC

003 DNLM

Sivun alkuun


004 - LIITTYVÄN BIBLIOGRAFISEN TIETUEEN KONTROLLINUMERO (ET)

Sen bibliografisen tietueen kontrollinumero (001), jota varten kyseinen varastotietue on tehty.

Sivun alkuun


005 - VIIMEISIMMÄN PÄIVITYKSEN AJANKOHTA (ET)

Järjestelmän tuottamat kuusitoista merkkiä, jotka ilmaisevat päivän ja kellonajan jolloin tietuetta on viimeksi käsitelty, ja auttavat tietueen versioiden erottelussa. Tieto noudattaa ISO 8601 -standardin mallia: vvvvkkppttmmss.s (vuosi, kuukausi, päivä, tunti 00-23, minuutti, sekunti, kymmenesosasekunti).

Esimerkki

005 19890901141236.0

Sivun alkuun


007 - ULKOASUA KOSKEVAT INFORMAATIOKOODIT

Bibliografisen kohteen, johon varastotietue liittyy, kappalekohtaisia ulkoasua koskevia tietoja koodimuodossa. Katso kentän 007 kuvaus bibliografisten tietojen MARC 21 -formaatista. Aineistoluokka (007/00) voidaan kuvailla tekstimuodossa kentässä 842 (Ulkoasu tekstinä).

Kentän 007 merkkipaikan 00 mahdolliset arvot:

Esimerkkejä

007 aj|canzn

007 cj|na#

007 db|cen

007 go|cjbff#

007 he|bmb024baca

007 kl|ao#

007 mr|caaadmnartauac198606

007 sd|bsmennmplud

007 ta

007 td

007 vf|caahos

007 qu

007 zm

Sivun alkuun


008 - INFORMAATIOKOODIT

32 merkkipaikkaa (00-31), jotka sisältävät koodimuotoista informaatiota varastotietueesta. Kaikissa määritellyissä merkkipaikoissa pitää olla koodi tai täyttömerkki (|). Täyttömerkkiä käytetään, kun merkkipaikkaan ei ole yritetty tallentaa muuta koodia. Kun varastotiedot sisällytetään bibliografiseen MARC-tietueeseen, nämä tiedot voidaan tallentaa kentän 841 osakenttään ‡b (Varastotiedot koodeina, Informaatiokoodit).

Merkkipaikat

Sivun alkuun