MARC 21 -formaatti: BIBLIOGRAFISET TIEDOT

Päivitetty viimeksi 26.9.2023.

Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä

Bibliografiset tiedot -etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Tässä osiossa kuvataan kenttiä, joita on otettu käyttöön Suomessa käytettävissä kirjastojärjestelmissä ja tietokannoissa. Kentät tai osakentät sisältävät numeron 9 eli ovat MARC 21:ssa vapaasti käytettävissä. Kentät eivät ole varsinaisessa suomenkielisessä MARC 21 -formaatissa.


019 - FINUC-TUNNUS (ET)

Suomen kirjastoihin hankittujen ulkomaisten kausijulkaisujen yhteisluetteloa Finuc-S:ää varten aikanaan luotu julkaisun tunnusnumero. Tunnus alkaa pienillä fs-kirjaimilla, joita seuraa kuusi numeroa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


035 ‡9 - JÄRJESTELMÄN TUOTTAMA KONTROLLINUMERO - VOYAGER-OSAKENTTÄ

Syntynyt Voyager-tietokantojen tietueisiin konversioissa edellisistä kirjastojärjestelmistä.

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


090-099 - KIRJASTOKOHTAISET LUOKITUSKENTÄT (T)

Käytettävissä tarvittaessa kirjasto- tai tietokantakohtaisesti.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


130 2. indikaattori 9 - YHTENÄISTETTY NIMEKE

Käytössä Fennica-aineistossa.

Indikaattorit

Sivun alkuun


579 - TILASTOINTIMERKINTÄ (ET)

Käytössä Melinda-kuvailun tilastoinnissa vuoteen 2017 asti.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


590 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Käytetään eri tietokannoissa eri tarkoituksiin.

Sivun alkuun


591 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Käytetään eri tietokannoissa eri tarkoituksiin.

Sivun alkuun


592 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Käytetään eri tietokannoissa eri tarkoituksiin.

Sivun alkuun


593 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Käytetään eri tietokannoissa eri tarkoituksiin.

Sivun alkuun


594 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Käytetään eri tietokannoissa eri tarkoituksiin.

Sivun alkuun


595 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Käytetään eri tietokannoissa eri tarkoituksiin.

Sivun alkuun


596 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Käytetään eri tietokannoissa eri tarkoituksiin.

Sivun alkuun


597 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Käytetään eri tietokannoissa eri tarkoituksiin.

Sivun alkuun


598 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Käytetään eri tietokannoissa eri tarkoituksiin.

Sivun alkuun


599 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Käytetään eri tietokannoissa eri tarkoituksiin.

Sivun alkuun


600/610/611 ‡9 - PÄÄESITTÄJÄKOODI

Nuottiaineiston RDA-kuvailussa pääesittäjyys ilmaistaan merkitsemällä tähän kenttään arvo "1xx". Arsca-tietokannassa osakenttään merkitään tekijä-nimeke-kirjauksissa nimekkeen alussa oleva artikkeli.

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


653 ‡9 - KONTROLLOIMATON HAKUTERMI - VOYAGER-OSAKENTTÄ

Kirjaston omien asiasanojen koodi eräissä Voyager-tietokannoissa.

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


700/710/711 ‡9 - PÄÄESITTÄJÄKOODI

Musiikkiaineiston RDA-kuvailussa pääesittäjyys ilmaistaan merkitsemällä tähän kenttään arvo "1xx". Arsca-tietokannassa osakenttään merkitään tekijä-nimeke-kirjauksissa nimekkeen alussa oleva artikkeli.

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


790 - LINKKIKENTTÄ - VOYAGER-KENTTÄ (ET)

Käytössä eräiden Voyager-tietokantojen osakohdelinkityksessä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


800/810/811 ‡9 - SARJAKENTTÄ - VOYAGER-OSAKENTTÄ

Käytössä lähinnä Arsca-tietokannassa. Osakenttään merkitään tekijä-nimeke-kirjauksissa nimekkeen alussa oleva artikkeli.

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


901 - KIRJASTOKOHTAINEN KOODI

Käytössä ainakin Fennica-aineistossa ja Selma-tietokannassa MARC 21 -formaatista puuttuvien koodien ilmaisemiseen.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


902 - PAINOSKOODI (T)

Käytössä ainakin Fennica-aineistossa MARC 21 -formaatista puuttuvan painoskoodin ilmaisemiseen.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


903 - KIRJASTOKOHTAINEN KOODI

Käytössä ainakin Fennica-aineistossa ja Selma-tietokannassa MARC 21 -formaatista puuttuvien koodien ilmaisemiseen.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


904 - PIENPAINATEKOODI (T)

Käytössä ainakin Fennica-aineistossa MARC 21 -formaatista puuttuvien pienpainatekoodien ilmaisemiseen.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


905 - JATKUVAN JULKAISUN TYYPPIKOODI (T)

Käytetty Fennica-aineistossa MARC 21 -formaatista puuttuvien koodien ilmaisemiseen.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


906 - JATKUVAN JULKAISUN ALUEELLINEN JA KIELELLINEN KATTAVUUSKOODI (T)

Käytetty Fennica-aineistossa MARC 21 -formaatista puuttuvien koodien ilmaisemiseen.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


907 - YLE-KOODI (T)

Käytössä eräissä yleisten kirjastojen tietokannoissa Yleisradiosta hankitun aineiston ilmaisemiseen.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


908 - KANSALLISUUSKOODI (T)

Käytössä eräissä yleisten kirjastojen tietokannoissa ilmoittamaan julkaisun tekijän kansallisuutta.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


909 - REPLIKOINTIKENTTÄ (T)

Käytössä Selma-tietokannassa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


920 - HUOMAUTUS MUUSTA OPINNÄYTTEESTÄ - ALMA-KENTTÄ (T)

Käytössä vain Alma-kirjastoissa. Vastaa kentän 509 rakennetta ja käyttöä.

Sivun alkuun


921 - FINUC-TUNNUS - ALMA-KENTTÄ (ET)

Käytössä vain Alma-kirjastoissa. Vastaa kentän 019 rakennetta ja käyttöä.

Sivun alkuun


923 - SUOMALAINEN KARTASTOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ - ALMA-KENTTÄ (T)

Käytössä vain Alma-kirjastoissa. Vastaa kentän 039 rakennetta ja käyttöä.

Sivun alkuun


924 - TARKASTUS TAI INVENTOINTI - ALMA-KENTTÄ (ET)

Käytössä vain Alma-kirjastoissa. Vastaa kentän 049 rakennetta ja käyttöä.

Sivun alkuun


929 - KOMITEAN ASETTAMISPÄIVÄ - ALMA-KENTTÄ (T)

Käytössä vain Alma-kirjastoissa. Vastaa kentän 930 rakennetta ja käyttöä.

Sivun alkuun


930 - KOMITEAN ASETTAMISPÄIVÄ - VOYAGER-KENTTÄ (T)

Käytössä Selma-tietokannassa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


931 - KOMITEAN MIETINNÖN LUOVUTTAMISPÄIVÄ - VOYAGER-KENTTÄ (T)

Käytössä Selma-tietokannassa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


932 - KOMITEAN PUHEENJOHTAJA - VOYAGER-KENTTÄ (T)

Käytössä Selma-tietokannassa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


933 - KOMITEAN SIHTEERI - VOYAGER-KENTTÄ (T)

Käytössä Selma-tietokannassa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


935 - KIRJASTOKOHTAINEN KOODI

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.

Sivun alkuun


946 - NIMEKE MUUALLA (T)

Käytetään konvertoiduissa tietueissa poikkeavan nimekkeen tallentamiseen.

Indikaattorit

 • Ensimmäinen -
  • # - Määrittelemätön
 • Toinen - Ohitusindikaattori
  • 0-9 - Ohitettavien merkkien määrä

Osakenttäkoodit

 • ‡a - Päänimeke/Lyhyt nimeke (ET)
 • ‡b - Muut nimeketiedot (ET)
 • ‡g - Muut tiedot (T)
 • ‡i - Näyttöteksti (ET)
 • ‡n - Numerointitieto (T)
 • ‡p - Teoksen osan nimi (T)
 • ‡5 - Organisaatio, johon kentän tiedot pätevät (T)
 • ‡6 - Linkitys (ET)
 • ‡7 - Tietojen provenienssi (T)
 • ‡8 - Linkki- ja järjestysnumero (T)
 • ‡9 - Ohjauskomento (T)

Sivun alkuun


960 - KOKOELMA (T)

Käytössä Fennica-aineistossa ja Arton emotietueissa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

960 ## ‡a ARTO

Sivun alkuun


961 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS KOKOELMASTA (T)

Käytössä lähinnä Viola-tietokannassa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


971 - KAUPALLISET TIEDOT (T)

Kaupallisten välittäjien, kuten Kirjavälityksen ja BTJ:n, tietoja julkaisusta.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


972 - BTJ-KOODI (T)

Käytössä joissain yleisten kirjastojen tietokannoissa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


974 - KIRJASTOKOHTAINEN KOODI (ET)

Käytössä vain Kansalliskirjastossa.

Indikaattorit

 • Ensimmäinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön
 • Toinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön

Osakenttäkoodit

 • ‡a - Koodin lähde (ET)
 • ‡b - Koodi (ET)
 • ‡5 - Organisaatio, johon kentän tiedot pätevät (T)
  Ks. Kontrolliosakentät.

Sivun alkuun


976 - KATEGORIA (T)

Käytössä vain Finnan MetaLib-tietueissa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


977 - AINEISTOTYYPPI (T)

Käytössä vain Finnan MetaLib-tietueissa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


979 - OSAKOHTEET (T)

Käytössä vain Finnassa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


995 - ARTON TIEDONTUOTTAJATUNNUS (T)

Käytössä vain ARTO-tietokannassa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun