MARC 21 -formaatti: BIBLIOGRAFISET TIEDOT

Päivitetty viimeksi 27.3.2019.

Kontrolliosakentät

Bibliografiset tiedot -etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Tässä osiossa kuvataan kuusi kontrolliosakenttää, joiden avulla kenttien tiedot linkitetään tiettyihin organisaatioihin tai muihin kenttiin. Kontrolliosakenttiä esiintyy useissa (‡w, ‡0, ‡5) tai lähes kaikissa (‡6 ja ‡8) bibliografisten tietojen formaatin kentissä, joten ne kaikki kuvataan tässä liitteessä. Osakentät määritellään myös vastaavissa kenttien osakenttälistoissa, ja niistä on linkki tähän liitteeseen.


‡w - BIBLIOGRAFISEN TIETUEEN KONTROLLINUMERO

Vastaavan bibliografisen tietueen kontrollinumero.  Sitä edeltää sulkeissa kontrollinumeron antaneen organisaation MARC-koodi, ks. Organisaatiot .

800  1# ‡a Negt, Oskar ‡t Schriften ‡vBD. 2 ‡w (DE-101b)967682460     


‡0 - AUKTORITEETTITIETUEEN KONTROLLINUMERO TAI STANDARDINUMERO

Vastaavan auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standarditunniste kuten International Standard Name Identifier (ISNI). Tunnisteet voivat olla tekstimuotoisia tai URI-muodossa. Tekstitunnuksia edeltää sulkeissa kontrollinumeron antaneen organisaation MARC-koodi tai standarditunnisteen lähde. URI-tunnusten yhteydessä sulkeissa olevaa tietoa ei käytetä. Ks. Organisaatiot ja tunnisteet Standard Identifier Source Codes .

Osakentässä ‡0 oleva tunniste identifioi entiteetin nimen tai nimityksen. Entiteetin itsensä identifioiva tunniste on osakentässä ‡1.

100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian. ‡4 aut ‡0 (DE-101c)310008891

100 1# ‡a Trollope, Anthony, ‡d 1815-1882. ‡0 (isni)1234567899999799

710 2# ‡a California Poets in the Schools (Project), ‡e issuing body, ‡e publisher. ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/n85319780 ‡1 http://id.loc.gov/rwo/agents/n85319780


‡1 - REAALIMAAILMAN KOHTEEN TUNNISTE

Todellisen tai käsitteellisen entiteetin yksilöivä URI osakentässä 1. URI, joka yksilöi entiteetin nimen tai nimityksen merkitään osakenttään 0.

100 1# ‡a Obama, Michelle, ‡d 1964- ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/n2008054754 ‡1 http://viaf.org/viaf/81404344

100 1# ‡a Santa Claus ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/no2015039717 ‡1 http://dbpedia.org/resource/Santa_Claus

700 1# ‡a Jemison, Mae, ‡d 1965- ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/n95004729 ‡1 http://id.loc.gov/rwo/agents/n95004729


‡5 - ORGANISAATIO, JOHON KENTÄN TIEDOT PÄTEVÄT

Osakenttä ‡5 sisältää koodin organisaatiolle, joka omistaa kappaleen, johon kentässä esitetyt tiedot soveltuvat. Kentän tiedot voivat soveltua tai voivat olla soveltumatta yleisesti kuvailun kohteeseen, mutta niillä on merkitystä ko. organisaatiolle.
Organisaation koodina käytetään ISIL-tunnusta, ks. Organisaatiot .

500 ## ‡a From the papers of the Chase family. ‡5 DL

500 ## ‡a The Library of Congress copy has bookplate of the Benedictine Monastery in Grafschaft; inscribed by Thomas Jefferson. ‡5 DLC

500 ## ‡a Plates 4, 5, and 9 are wanting. ‡5 DLC

500 ## ‡a University Library's copy has ms. notes by author on endpapers. ‡5 WU

583 ## ‡a Queued for preservation ‡c 19861010- ‡e Priority ‡f Title IIC project ‡5 DLC

655 ## ‡a Annotations (Provenance) ‡z Sweden ‡y 18th century. ‡2 rbprov ‡5 MH-H

710 2# ‡a Bridgewater Library, ‡d former owner. ‡5 NjP

700 1# ‡a Kissinger, Henry, ‡d 1923- ‡5 DLC

Sivun alkuun


‡6 - LINKITYS

Osakenttä ‡6 sisältää tietoja, joilla linkitetään eri kirjaimistoilla tallennetut kentät toisiinsa. Osakentän sisältönä voi olla linkitettävän kentän kolminumeroinen kenttäkoodi, esiintymänumero, koodi joka kertoo mitä kirjaimistoa tiedoissa on käytetty vasemmalta oikealle ja/tai koodi joka kertoo että kentän tiedot näytetään oikealta vasemmalle. Tavallinen (ei-880) kenttä voi olla linkitettynä yhteen tai useampaan 880-kenttään, jotka kaikki sisältävät samat tiedot mutta eri kirjaimistoilla tallennettuna. Osakenttä ‡6 on aina kentän ensimmäinen osakenttä. Sen rakenne on seuraava:

‡6<linkitettävä kenttäkoodi>- <esiintymänumero> / <kirjaimistokoodi> / <kentän suuntakoodi>

Linkitettävä kenttäkoodi ja esiintymänumero

Linkitettävä kenttäkoodi sisältää sen kentän kenttäkoodin, johon ko. kenttä halutaan linkittää. Sitä seuraa välittömästi tavuviiva ja esiintymänumero, joka merkitään kahdella numerolla. Jokaiselle samassa tietueessa esiintyvälle linkitettävien kenttien ryhmälle annetaan eri esiintymänumerot, ja ne voidaan antaa sattumanvaraisesti. Esiintymänumerot mahdollistavat toisiinsa liittyvien kenttien täsmäyttämisen; niillä ei ole tarkoitus järjestää tietueen kenttiä. Esiintymänumeron kaksi numeroa tasataan oikealle ja käyttämättömässä merkkipaikassa on nolla. Kun 880-kenttää ei ole linkitetty tavalliseen kenttään, esiintymänumeroksi sen osakentässä ‡6 annetaan 00. Sitä käytetään, jos luetteloiva organisaatio haluaa erottaa tietueessa olevat eri kirjaimistot. Tässä tapauksessa linkitettävän kenttäkoodin paikalle merkitään se tavallinen kenttä, joka tietueessa olisi voinut olla kyseisen 880-kentän parina.

100 1# ‡6 880-01 ‡a [Pääkirjaus henkilönnimestä latinalaisella kirjaimistolla]
880 1# ‡6 100-01/(N ‡a [Pääkirjaus henkilönnimestä kyrillisellä kirjaimistolla]

245 10 ‡6 880-03 ‡a Sosei to kako : ‡b Nihon Sosei Kako Gakkai shi.
880 10 ‡6 245-03/$1 ‡a [Päänimeke japanilaisilla kirjoitusmerkeillä] : ‡b [Muut nimeketiedot japanilaisilla kirjoitusmerkeillä].

100 1# ‡6 880-01 ‡a [Pääkirjaus henkilönnimestä kiinalaisilla kirjoitusmerkeillä].
880 1# ‡6 100-01/(B ‡a Shen, Wei-pin.

Kirjaimistokoodi

Esiintymänumeroa seuraa välittömästi kauttaviiva (/) ja kirjaimistokoodi. Tämä koodi kertoo mitä kirjaimistoa kentän tiedoissa on käytetty. Seuraavat kirjaimistokoodit ovat käytettävissä:

Koodi

Kirjaimisto

(3

arabialainen

(B

latinalainen

$1

kiinalainen, japanilainen, korealainen

(N

kyrillinen

(2

heprealainen

(S

kreikkalainen

880 1# ‡6 100-01/(N ‡a [Pääkirjaus henkilönnimestä kyrillisellä kirjaimistolla]

Nämä koodit ovat MARC-8-kirjaimiston mukaisia ja ne on määritelty ISO IEC 2022 -standardissa (Character Code Structure and Extension Techniques). Tietoa koodeista ks. MARC character set documentation.

Unicode-ympäristössä kirjaimistokoodit voidaan ottaa ISO 15924 -standardista (Codes for the representation of names of scripts). Koodeina voi käyttää joko aakkosellisia muotoja (neljä kirjainta) tai numeraalisia muotoja (kolme numeroa).

880 1# ‡6 100-01/Cyrl(N ‡a [Pääkirjaus henkilönnimestä kyrillisellä kirjaimistolla]

880 1# ‡6 100-01/220(N ‡a [Pääkirjaus henkilönnimestä kyrillisellä kirjaimistolla]

Koko kentän ei tarvitse olla tallennettu sillä kirjaimistolla jonka koodi annetaan osakentässä ‡6. Jos kenttä sisältää useampia kirjaimistoja, osakentässä ‡6 annetaan sen kirjaimiston koodi, joka tulee ensimmäisenä vastaan luettaessa kenttää vasemmalta oikealle.
Huomioi, että kirjaimistokoodia käytetään 880-kenttien osakentässä ‡6, mutta ei yleensä niihin liittyvien tavallisten kenttien osakentässä ‡6. Tavallisissa kentissä tietojen oletetaan olevan tallennettu tietueen pääasiallisella kirjaimistolla.

Kentän suuntakoodi

MARC-tietueessa 880-kentän sisältö tallennetaan aina loogisessa järjestyksessä ensimmäisestä merkistä viimeiseen, huolimatta siitä miten päin tekstiä luetaan. Näyttöä varten kentän oletussuunta on vasemmalta oikealle. Kun kenttä sisältää tekstiä, joka luetaan oikealta vasemmalle, kirjaimistokoodin jälkeen tallennetaan kauttaviiva (/) ja kentän suuntakoodi. Oikealta vasemmalle luettaville teksteille suuntakoodi on r. Suuntakoodi tallennetaan vain oikealta vasemmalle luettaviin kenttiin, koska vasemmalta oikealle on 880-kenttien oletussuunta. (Lisätietoja kentän suunnasta, ks. MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media .)

110 2# ‡6 880-01 ‡a [Pääkirjaus yhteisönnimestä latinalaisella kirjaimistolla]
880 2# ‡6 110-01/(2 /r ‡a [Pääkirjaus yhteisönnimestä arabialaisella kirjaimistolla, linkitettynä siihen liittyvään tavalliseen kenttään]

Huomioi, että suuntakoodia käytetään 880-kenttien osakentässä ‡6, mutta ei yleensä niihin liittyvien tavallisten kenttien osakentässä ‡6. Tavallisissa kentissä tietojen oletetaan olevan tallennettu tietueen pääasiallisen kirjaimiston suuntaisesti.

Sivun alkuun


‡8 - LINKKI- JA JÄRJESTYSNUMERO

Osakenttä ‡8 sisältää tietoja, joilla tunnistetaan linkitetyt kentät ja joiden avulla voidaan myös järjestää linkitettyjä kenttiä. Osakenttää ‡8 voidaan toistaa, kun halutaan linkittää kenttä useampaan kuin yhteen kenttäryhmään. Osakentän rakenne on seuraava:

‡8 <linkkinumero>.<järjestysnumero> \ <linkin tyyppi>

Huomioi, että osakenttää ‡8 käytetään eri tavalla kentässä 852, jossa sitä käytetään varastotietojen järjestämiseen. Katso lisätietoja Varastotietojen formaatista .

Linkkinumero

Linkkinumero on osakentän ensimmäinen tietoelementti ja se merkitään aina kun osakenttää käytetään. Se on vaihtuvamittainen numero, joka esiintyy kaikkien linkitettävien kenttien osakentässä ‡8. Kentät, joilla on sama linkkinumero, ovat toisiinsa linkitettyjä.

Järjestysnumero

Tämä numero erotetaan linkkinumerosta pisteellä '.' ja sen merkitseminen on vapaaehtoista. Se on vaihtuvamittainen numero, jota voidaan käyttää ilmaisemaan linkitettyjen kenttien suhteellista järjestystä näytössä. Alemmalla järjestysnumerolla merkityt kentät näytetään ennen korkeampia. Jos järjestysnumeroa käytetään, sitä pitää käyttää kaikissa osakentissä ‡8, jotka sisältävät saman linkkinumeron.

Linkin tyyppi

Tämä koodi erotetaan edeltävistä tiedoista kenoviivalla (\). Koodi osoittaa linkin syyn ja se seuraa linkkinumeroa tai järjestysnumeroa silloin, kun sitä on käytetty. Linkin tyyppi merkitään aina, lukuun ottamatta sitä, kun osakenttää ‡8 käytetään varastotietokenttien (85X-87X) linkittämiseen ja järjestämiseen.

Osakentässä ‡8 voidaan käyttää seuraavia linkin tyyppiä kuvaavia yksimerkkisiä koodeja:

541 ## ‡81.1\a ‡3 Public School and College Authority and Trade School and Junior College Authority project files ‡a Finance Dept. ‡c Transferred

583 ## ‡81.2\a ‡a Appraised ‡c 198712- ‡k tjb/prr

583 ## ‡81.3\a ‡a Scheduled ‡c 19880127 ‡k src/prr

583 ## ‡81.4\a ‡a Arranged ‡c 19900619 ‡k mc/dmj

583 ## ‡81.5\a ‡a Processed level 2 ‡b 90.160 ‡c 19901218 ‡k mc/dmj

245 10 ‡a Brevard Music Center ‡n Program #24 ‡h [sound recording].

505 0# ‡a From my window / Siegmeister (world premiere) - Don Giovanni. Il mio tesorof [i.e. tesoro] / Mozart - Martha. M'appari / Flotow - Turandot. Nessun dorma / Puccini - Pines of Rome / Respighi.

650 #0 ‡81\c ‡a Suites (Orchestra), Arranged.

650 #0 ‡82\c ‡8 3\c ‡84\c ‡a Operas ‡x Excerpts.

650 #0 ‡85\c ‡a Symphonic poems.

700 1# ‡82\c ‡8 4\c ‡a Di Giuseppe, Enrico, ‡d 1938- ‡4 prf

700 12 ‡81\c ‡a Siegmeister, Elie ‡d 1909- ‡t From my window; ‡o arr.

700 12 ‡82\c ‡a Mozart, Wolfgang Amadeus, ‡d 1756-1791. ‡t Don Giovanni ‡p Mio tesoro.

700 12 ‡83\c ‡a Flotow, Friedrich von, ‡d 1812-1883. ‡t Martha. ‡p Ach! So fromm, ach! so traut. ‡l Italian

700 12 ‡84\c ‡a Puccini, Giacomo, ‡d 1858-1924. ‡t Turandot. ‡p Nessun dorma.

700 12 ‡85\c ‡a Respighi, Ottorino ‡d1879-1936. ‡t Pini di Roma.

082 04 ‡81\p ‡a 004 ‡222/ger ‡q DE-101

883 0# ‡81\p ‡a parallelrecordcopy ‡d 20120101 ‡x 20141231 ‡q NO-OsNB

007 [mikrotallenne]

008/23 a [mikrotallenne]

245 04 ‡a The New-York mirror, and ladies' literary gazette ‡h [Mikrotallenne]

533 ## ‡a Microfilm ‡b Ann Arbor, Mich. : ‡c University Microfilms, ‡d 1950. ‡e 3 microfilm reels ; 35 mm. ‡f (American periodical series, 1800-1850 : 164-165, 785)

830 #0 ‡8 4\r ‡a American periodical series, 1800-1850; ‡v 164-165, 785.

082 04 ‡81\u ‡a 779.994346228092 ‡q DE-101$222/ger

085 ## ‡81\u ‡b 779

085 ## ‡81\u ‡s 704.949

085 ## ‡81\u ‡s 943

085 ## ‡81\u ‡z 1 ‡s 092

085 ## ‡81\u ‡z 2 ‡s 4346228

245 10 ‡a -Der- Bodensee ‡b = Lake Constance ‡c Holger Spierling ; mit Texten von Iris Lemanczyk ; Übersetzung: Global-Text, Heidelberg, Timothy Gilfoid

505 00 ‡8 1.1\x ‡t Three articles reviewing Hoeffding's work. ‡t Wassily Hoeffding's Work in the Sixties / ‡r Kobus Oosterhoff and Willem van Zwet. ‡t The Impact of Wassily Hoeffding's Work on Sequential Analysis / ‡r Gordon Simons. ‡t The Impact of Wassily Hoeffding's Research on Nonparametrics / ‡r Pranab Kumar Sen...

505 80 ‡8 1.2\x ‡t The role of assumptions in statistical decisions. ‡t Distinguishability of sets of distributions. (The case of independent and identically distributed random variables) / ‡r Wassily Hoeffding and J. Wolfowitz...

505 80 ‡8 1.3\x ‡t Unbiased range-preserving estimators. ‡t Range preserving unbiased estimators in the multinomial case. ‡t Asymptotic normality. ‡t Hajek's projection lemma.

Sivun alkuun