MARC 21 -formaatti: BIBLIOGRAFISET TIEDOT

Päivitetty viimeksi 22.2.2008.

Johdanto

Bibliografiset tiedot -etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Bibliografisten tietojen formaatti on suunniteltu painettujen tekstiaineistojen ja tekstikäsikirjoitusten, elektronisten aineistojen, karttojen, nuottijulkaisujen ja äänitteiden, jatkuvien julkaisujen, visuaalisten ja sekalaisten aineistojen kuvailuun. Bibliografinen kuvailu sisältää yleensä nimeketiedot, henkilönnimet, asiasanat, huomautukset, julkaisutiedot ja ulkoasutietoja. Formaatti sisältää tietoelementtejä seuraaville aineistotyypeille:

Kirjat (BK) - monografialuonteiset tekstiaineistot.

Jatkuvat julkaisut (CR) - tekstiaineistot, joilla on jaksollinen julkaisumalli, esim. aikakauslehdet, sanomalehdet, vuosikirjat. (Huom: Ennen vuotta 2002 jatkuvia julkaisuja nimitettiin kausijulkaisuiksi.)

Elektroniset aineistot (CF) - tietokoneohjelmistot, numeerinen data, tietokonekäyttöinen multimedia, online-järjestelmät ja -palvelut. Muut elektronisen aineiston lajit koodataan merkittävimmän osuuden mukaisesti. Aineisto voi olla luonteeltaan monografia tai jatkuva julkaisu.

Kartat (MP) - kaikentyyppinen kartografinen aineisto, sisältäen karttalehdet ja karttapallot painetussa, elektronisessa, käsikirjoitus- ja mikromuodossa.

Musiikki (MU) - painetut nuottijulkaisut ja nuottikäsikirjoitukset, musiikki- ja puheäänitteet.

Visuaaliset aineistot (VM) - heijastettavat kuvat tai viestimet, (kaksiulotteiset, ei-heijastettavat) kuvat, esineet ja moniviestimet. Käytetään myös arkistoidulle visuaaliselle aineistolle kun muotoa tai viestintä halutaan painottaa.

Sekalaiset aineistot (MX) - pääsääntöisesti arkisto- tai käsikirjoituskokoelmia, jotka sisältävät monen muotoista aineistoa. Aineisto voi olla luonteeltaan monografia tai jatkuva julkaisu.


Bibliografisten tietueiden tyypit

Bibliografiset MARC-tietueet erottuvat muista MARC-tietueista koodeilla, jotka merkitään nimiön merkkipaikkaan 06 (Tietueen tyyppi). Koodeilla ilmaistaan seuraavia bibliografisten tietueiden tyyppejä:


Täyttömerkki

Täyttömerkkiä (ASCII 7C hex), jotka kuvataan tässä dokumentissa putkimerkillä (|), voidaan käyttää bibliografisten tietueiden kenttien 006, 007 ja 008 joissakin merkkipaikoissa ja linkityskenttien (760-787) osakentässä ‡7. Täyttömerkkiä ei saa käyttää missään nimiön merkkipaikassa, kenttäkoodeissa, indikaattoreissa tai osakenttäkoodeissa. Täyttömerkki ilmaisee, että formaatti vaatii jotakin koodia käytettäväksi, mutta luetteloija on halunnut olla tallentamatta mitään koodia.

Sivun alkuun