MARC 21 -formaatti: BIBLIOGRAFISET TIEDOT

Päivitetty viimeksi 18.7.2019.

Varasto- ja sijainti- ym. tietojen kentät (841-88X)

Bibliografiset tiedot -etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Kentät 841-88X sisältävät tietoelementtejä, jotka kuuluvat olennaisesti MARC 21 bibliografisiin tietoihin ja myös tietoelementtejä, jotka voivat sijaita joko bibliografisissa tietueissa tai erillisissä MARC-muotoisissa varastotietueissa.

  • 850 on bibliografisen tietueen kenttä, joka sisältää minimitason varasto- ja sijaintitiedot.
  • 852 sisältää tarkempia sijaintitietoja.
  • 856 sisältää tietoja elektronisen aineiston sijainnista.
  • 880, 886 ja 887 ovat erityiskäyttöön tarkoitettuja bibliografisen tiedon kenttiä.

Yllämainitut kentät on kuvattu tässä dokumentissa. Kentät 841-845, 853-855 ja 863-878 on vain listattu alla, ja niiden tarkempi kuvaus löytyy MARC 21 varastotietojen formaatista.


850 - OMISTAVA ORGANISAATIO (T)

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

850 ## ‡a AAP ‡a CU ‡a DLC ‡a MiU

Sivun alkuun


852 - SIJAINTI (T)

Sisältää tiedon organisaatiosta, jonka hallussa kohde on tai josta se on saatavana. Voi myös sisältää yksityiskohtaista tietoa kohteen sijainnista kokoelmassa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

852 8# ‡a [Sijainti] ‡b Lehdet ‡b Varasto

852 81 ‡a [Sijainti] ‡b Lehdet ‡e Teollisuuskatu 23-25, 00519 Hki ‡h 681.3 ‡n fi

Sivun alkuun


856 - ELEKTRONISEN AINEISTON SIJAINTI JA KÄYTTÖ (T)

Tiedot, joita tarvitaan elektronisen aineiston paikantamiseen ja käyttöön. Kenttää voidaan käyttää bibliografisessa tietueessa kun siinä kuvailtu aineisto tai sen osa on saatavissa verkossa. Tätä kenttää voidaan käyttää myös kertomaan tietueessa kuvatun ei-elektronisen aineiston elektronisen version sijainti tai siihen liittyvän elektronisen aineiston sijainti.

Kenttää 856 toistetaan, kun sijaintia koskevat tietoelementit vaihtelevat (osakentät ‡a, ‡b, ‡d). Sitä toistetaan myös, kun useampi kuin yksi yhteys-/käyttötapa on mahdollinen, kun aineiston eri osat ovat saatavana elektronisessa muodossa, kun tallennetaan tietoja peilatuista sivustoista, kun eri URL-osoitteille osoitetaan eri formaatteja tai resoluutioita, tai kun tallennetaan tietoja kuvailun kohteeseen liittyvistä kohteista.

Ks. tarkemmat ohjeet kentän 856 käytöstä (englanniksi).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

245 10 ‡a Oudosta kulkijasta ihmiseksi : ‡b suomalainen bushmannilähetystyö ja sen välittämä kuva bushmanneista vuosina 1950-1985 / ‡c Teuvo Raiskio.
856 40 ‡u http://herkules.oulu.fi/isbn9514246918/ ‡q PDF ja HTML

245 00 ‡a Sähköinen säädöskokoelma.
856 40 ‡u https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/ ‡q HTML ja PDF

245 10 ‡a Kiusaamisesta välittämiseen : ‡b koulukiusaamiskokemukset ja niiden vaikutukset aikuisuuden näkökulmasta / ‡c Esa Lindberg, AnnaMarit Nuolikoski-Kankaanpää.
856 40 ‡u http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-1997727015 ‡qPDF

856 40 ‡3 HathiTrust Digital Library, Full view 856 40 ‡u http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/1654047.html ‡7 0

Sivun alkuun


880 - TIEDOT VAIHTOEHTOISELLA KIRJAIMISTOLLA (T)

Jonkin samassa tietueessa esiintyvän vaihtuvamittaisen kentän tiedot toisella kirjaimistolla. Kenttä 880 linkitetään sitä vastaavaan "tavalliseen" kenttään osakentän ‡6 (Linkitys) avulla. Kentän 880 ensimmäisellä ja toisella indikaattorilla on samat arvot kuin sitä vastaavan kentän indikaattoreilla. Osakenttäkoodit ovat myös samat lukuun ottamatta osakenttää ‡6. Tiedot kentässä 880 voivat olla esitettynä useammalla kuin yhdellä kirjaimistolla.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

066 ## ‡c $1
100 1# ‡6 880-01 ‡a Hirata, Atsutane, ‡d 1776-1843.
880 1# ‡6 100-01/$1 ‡a 平田 篤胤, ‡d 1776-1843.

066 ## ‡c (N
245 00 ‡6 880-01 ‡a Ženskij vyzov : ‡b russkie pisatel’nicy XIX - načala XX veka / ‡c pod red. Evgenii Stroganovoj i Èlizabet Šore.
880 00 ‡6 245-01/ (N‡a Женский вызов : ‡b русские писательницы XIX - начала XX века / ‡c под ред. Евгении Строгановой и Элизабет Шоре.

066 ## ‡c (2
260 ## ‡6 880-02 ‡a Tel-Aviv : ‡b Yedi'ot aḥaronot : ‡b Sifre ḥemed, ‡c c2006.
880 ## ‡6 260-02/(2/r ‡a תל-אביב : ‡b ידיעות אחרונות : ‡b ספרי חמד,‡c 2006.

Sivun alkuun


882 - TIEDOT KORVAAVASTA TIETUEESTA (ET)

Poistetussa tietueessa oleva tieto korvaavasta tietueesta. Korvaavan tietueen nimeke voi olla osakentässä ‡a.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

882 ## ‡a United states: Statistical abstract of the United States ‡i bibliographic record deleted, to be replaced by: ‡w (DE-600)39-5

Sivun alkuun


883 - KONEELLISESTI LUODUN METATIEDON ALKUPERÄ (PROVENANSSI) (T)

Käytetään tietueen kenttien sisältämän, koneellisesti luodun metatiedon alkuperän ilmaisemiseen. Kenttä 883 sisältää linkin kenttään, johon se liittyy. Käytetään kokonaan tai osittain koneellisesti luotujen kenttien kanssa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

883 0# ‡8 1\p ‡a classify ‡d 20120407 ‡q OCoLC-D ‡c 0.5

883 1# ‡8 1\p ‡a autodewey ‡d 20120407 ‡q DLC ‡c 1

883 0# ‡8 1\p ‡a deweyclassifierv0.1 ‡d 20120101 ‡x 20141231 ‡q NO-OsNB ‡c 0,75 ‡0 (DE-101)040268942

883 0# ‡8 1\p ‡a parallelrecordcopy ‡d 20120101 ‡x 20141231 ‡q NO-OsNB

883 0# ‡8 1\p ‡8 2\p ‡u http://publishers.oclc.org/en/metadata/ ‡d 20120206 ‡q OCoLC ‡c 0.85 ‡0 (OCoLC)ANT006000

883 0# ‡8 1\p ‡u http://classify.oclc.org/classify2/Classify?isbn=0679442723&summary=true ‡d 20120817 ‡q OCoLC-D ‡c 0.9

883 0# ‡8 1\p ‡a aviafgerman ‡d 20110106 ‡q OCoLC ‡c 1 ‡0 (OCoLC)viaf27070050

Sivun alkuun


884 - KONVERSION TIEDOT (T)

Käytetään koneellisesti toisesta metadatarakenteesta konvertoidun MARC-tietueen alkuperän ilmaisemiseen.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

884 ## ‡a Bibframe to MARC transformation version 1.011‡g 20140910‡k http://id.example.com/resources/bibs/5226.rdf ‡qDLC ‡u https://github.example.com/ld4l/bibframe2marcproject/tree/a9f03c8f86ffa1c8e2f41cbbec2d396a655a956d/

884 ## ‡a Stanford Bibframe to MARC transformation, version 1‡g 20141002‡k stfbf1039806 ‡qCSt ‡u http://stanford.example.com/Bibframe2MARC_v1.xsl

884 ## ‡a MODS 3.4 to MARC LC standard transformation‡g 20140910‡k http://lcweb2.loc.gov/diglib/ihas/loc.natlib.ihas.200033292/mods.xml ‡qDLC ‡u http://www.loc.gov/standards/mods/v3/MODS3-4_MARC21slim_XSLT1-0.xsl

884 ## ‡a Custom MODS to MARC transformation for project A‡g 20141208‡k druid:ab123cd4567 ‡qCSt ‡u http://stanford.example.com/project/a/MODS2MARC_v3.xsl

Sivun alkuun


885 - TIEDOT TIETUEIDEN VASTAAVUUDESTA (T)

Tietoja vastintietueiden hakemisesta (matching). Auttaa kuvailijoita kahden tietueen vastaavuuden todentamisessa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


886 - TIEDOT VIERAIDEN MARC-FORMAATTIEN KENTISTÄ (T)

Käytetään muunnettaessa vieraiden MARC-formaattien tietoja MARC 21 -formaattiin, kun vieraan MARC-formaatin tiedoille ei löydy vastaavaa kenttää MARC 21 -formaatista.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

886 0# ‡2 intermrc ‡b 00860nambb6200206###4500

886 2# ‡2 ibermarc ‡a 019 ‡b ## ‡a VG 586-1992

886 2# ‡2 unimrur ‡a 709 ‡b 1# ‡a Napalkov (Litvak), Vladimir Nikolaevich: sm.

886 2# ‡2 ukmarc ‡a 690 ‡b 00 ‡a 00030 ‡d Great Britain ‡z 11030 ‡a butterflies ‡z 21030 ‡a life cycles

Sivun alkuun


887 - TIEDOT MUISTA FORMAATEISTA, EI MARC (T)

Käytetään muunnettaessa vieraiden formaattien (ei MARC, vaan esim. Dublin Core, MODS) tietoja MARC 21 -formaattiin, kun vieraan formaatin tiedoille ei löydy vastaavaa kenttää MARC 21 -formaatista.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

887 ## ‡a [TextPublicationData]20000617[/TextPublicationData] ‡2 [code for schema or DTD reference]

887 ## ‡a <Box><eastlimit>0</eastlimit><westlimit>180</westlimit></Box> ‡2 [code for schema or DTD reference]

Sivun alkuun