MARC 21 -formaatti: BIBLIOGRAFISET TIEDOT

Päivitetty viimeksi 2.2.2023.

Varasto- ja sijainti- ym. tietojen kentät (841-88X)

Bibliografiset tiedot -etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Kentät 841-88X sisältävät tietoelementtejä, jotka kuuluvat olennaisesti MARC 21 bibliografisiin tietoihin ja myös tietoelementtejä, jotka voivat sijaita joko bibliografisissa tietueissa tai erillisissä MARC-muotoisissa varastotietueissa.

  • 850 on bibliografisen tietueen kenttä, joka sisältää minimitason varasto- ja sijaintitiedot.
  • 852 sisältää tarkempia sijaintitietoja.
  • 856 sisältää tietoja elektronisen aineiston sijainnista.
  • 880, 886 ja 887 ovat erityiskäyttöön tarkoitettuja bibliografisen tiedon kenttiä.

Yllämainitut kentät on kuvattu tässä dokumentissa. Kentät 841-845, 853-855 ja 863-878 on vain listattu alla, ja niiden tarkempi kuvaus löytyy MARC 21 varastotietojen formaatista.


850 - OMISTAVA ORGANISAATIO (T)

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

850 ## ‡a AAP ‡a CU ‡a DLC ‡a MiU

Sivun alkuun


852 - SIJAINTI (T)

Sisältää tiedon organisaatiosta, jonka hallussa kohde on tai josta se on saatavana. Voi myös sisältää yksityiskohtaista tietoa kohteen sijainnista kokoelmassa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

852 8# ‡a [Sijainti] ‡b Lehdet ‡b Varasto

852 81 ‡a [Sijainti] ‡b Lehdet ‡e Teollisuuskatu 23-25, 00519 Hki ‡h 681.3 ‡n fi

Sivun alkuun


856 - ELEKTRONISEN AINEISTON SIJAINTI JA KÄYTTÖ (T)

Tiedot, joita tarvitaan elektronisen aineiston paikantamiseen ja käyttöön. Kenttää voidaan käyttää bibliografisessa tietueessa kun siinä kuvailtu aineisto tai sen osa on saatavissa verkossa. Tätä kenttää voidaan käyttää myös kertomaan tietueessa kuvatun ei-elektronisen aineiston elektronisen version sijainti tai siihen liittyvän elektronisen aineiston sijainti.

Verkkoaineistolla tarkoitetaan elektronista aineistoa johon päästään jonkin yhteyskäytännön (esim. telnet, http, https, ftp) avulla.

Kenttää 856 toistetaan, kun sijaintia koskevat tietoelementit vaihtelevat (osakentät ‡a ja ‡d). Sitä toistetaan myös, kun useampi kuin yksi yhteys-/käyttötapa on mahdollinen, kun aineiston eri osat ovat saatavana elektronisessa muodossa, kun tallennetaan tietoja peilatuista sivustoista, kun eri URL-osoitteille osoitetaan eri formaatteja tai resoluutioita, tai kun tallennetaan tietoja kuvailun kohteeseen liittyvistä kohteista.

Jos kuvailtavan aineiston kappaleilla on erilaiset pääsy- ja käyttörajoitukset, ne merkitään erillisiin 856-kenttiin.

Jos kuvailtavan aineiston kappaleilla on samat pääsy- ja käyttörajoitukset, ne merkitään 506- ja 540-kenttiin.

Ks. tarkemmat ohjeet kentän 856 käytöstä (englanniksi).

Seuraavat osakentät on poistettu 21.4.2021:

‡b Palvelimen numeerinen osoite,

‡h Käsittelijä,

‡i Komento,

‡j Bittiä sekunnissa,

‡k Salasana,

‡l Käyttäjätunnus,

‡n Palvelimen sijaintipaikka,

‡r Asetukset ja

‡t Pääte-emulointi

Niihin tallennettu data tulee katoamaan ja pitää mahdollisuuksien mukaan korvata muulla tiedolla (esim. IP-osoitteen sijaan tulee tallentaa palvelimen Internet-nimi).

Nämä osakentät voidaan ottaa uudestaan käytöön eri sisältöisinä formaatin tulevissa versioissa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

245 10 ‡a Oudosta kulkijasta ihmiseksi : ‡b suomalainen bushmannilähetystyö ja sen välittämä kuva bushmanneista vuosina 1950-1985 / ‡c Teuvo Raiskio.
856 40 ‡u http://herkules.oulu.fi/isbn9514246918/ ‡q PDF ja HTML

245 00 ‡a Sähköinen säädöskokoelma.
856 40 ‡u https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/ ‡q HTML ja PDF

245 10 ‡a Kiusaamisesta välittämiseen : ‡b koulukiusaamiskokemukset ja niiden vaikutukset aikuisuuden näkökulmasta / ‡c Esa Lindberg, AnnaMarit Nuolikoski-Kankaanpää.
856 40 ‡u http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-1997727015 ‡qPDF

856 40 ‡3 HathiTrust Digital Library, Full view 856 40 ‡u http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/1654047.html ‡7 0

856 40 ‡q application/pdf

856 40 ‡q PF/A-3u

856 40 ‡q fmt/481

Sivun alkuun


880 - TIEDOT VAIHTOEHTOISELLA KIRJAIMISTOLLA (T)

Jonkin samassa tietueessa esiintyvän vaihtuvamittaisen kentän tiedot toisella kirjaimistolla. Kenttä 880 linkitetään sitä vastaavaan "tavalliseen" kenttään osakentän ‡6 (Linkitys) avulla. Kentän 880 ensimmäisellä ja toisella indikaattorilla on samat arvot kuin sitä vastaavan kentän indikaattoreilla. Osakenttäkoodit ovat myös samat lukuun ottamatta osakenttää ‡6. Tiedot kentässä 880 voivat olla esitettynä useammalla kuin yhdellä kirjaimistolla.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

066 ## ‡c $1
100 1# ‡6 880-01 ‡a Hirata, Atsutane, ‡d 1776-1843.
880 1# ‡6 100-01/$1 ‡a 平田 篤胤, ‡d 1776-1843.

066 ## ‡c (N
245 00 ‡6 880-01 ‡a Ženskij vyzov : ‡b russkie pisatel’nicy XIX - načala XX veka / ‡c pod red. Evgenii Stroganovoj i Èlizabet Šore.
880 00 ‡6 245-01/ (N‡a Женский вызов : ‡b русские писательницы XIX - начала XX века / ‡c под ред. Евгении Строгановой и Элизабет Шоре.

066 ## ‡c (2
260 ## ‡6 880-02 ‡a Tel-Aviv : ‡b Yedi'ot aḥaronot : ‡b Sifre ḥemed, ‡c c2006.
880 ## ‡6 260-02/(2/r ‡a תל-אביב : ‡b ידיעות אחרונות : ‡b ספרי חמד,‡c 2006.

Sivun alkuun


881 - MANIFESTAATIOMERKINNÖT (T)

Manifestaatiota kuvaavat metatiedot voidaan tallentaa osakenttään ‡a vapaatekstinä. Osakenttiin ‡b-‡n voidaan tallentaa vastaavat metatiedot yksittäisinä elementteinä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

881 ## ‡a CROSSING THE CHASM Marketing and Selling Disruptive Products to Mainstream Customers THIRD EDITION Geoffrey A. Moore HARPER BUSINESS An Imprint of HarperCollinsPublishers Copyright © 1991, 1999, 2002, 2014 by Geoffrey A. Moore Printed in the United States of America Originally published in hardcover in 1991 by HarperBusiness, an imprint of HarperCollins Publishers. 2014 ISBN: 978-0-06-229298-8 USA $19.99 A BUSINESSWEEK BESTSELLER

881 ## ‡c THE Opening of Heauen gates, Or The ready way to euer-lasting life. Deliuered in a most Familier Dia-logue, betweene Reason and Religion, touching Prædestination, Gods word, and Mans Free-will, to the vnderstan-ding of the vveakest Capacitie, and the confirming of the more strong. ‡d The second edition. ‡c By ARTHVR DENT, Preacher of the word of GOD, at South-shoobery in Essex. ‡f Imprinted at London for Iohn Wright, ‡g and are to bee sold at his shop at Christ-Church gate. ‡f 1611.

Sivun alkuun


882 - TIEDOT KORVAAVASTA TIETUEESTA (ET)

Poistetussa tietueessa oleva tieto korvaavasta tietueesta. Korvaavan tietueen nimeke voi olla osakentässä ‡a.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

882 ## ‡a United states: Statistical abstract of the United States ‡i bibliographic record deleted, to be replaced by: ‡w (DE-600)39-5

Sivun alkuun


883 - METATIEDON ALKUPERÄ (T)

Kentän avulla ilmaistaan metatietojen alkuperä. Tarvittaessa voidaan osoittaa, mitä kenttää alkuperätieto koskee.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

883 0# ‡8 1\p ‡a classify ‡d 20120407 ‡q OCoLC-D ‡c 0.5

883 1# ‡8 1\p ‡a autodewey ‡d 20120407 ‡q DLC ‡c 1

883 0# ‡8 1\p ‡a deweyclassifierv0.1 ‡d 20120101 ‡x 20141231 ‡q NO-OsNB ‡c 0,75 ‡0 (DE-101)040268942

883 0# ‡8 1\p ‡a parallelrecordcopy ‡d 20120101 ‡x 20141231 ‡q NO-OsNB

883 0# ‡8 1\p ‡8 2\p ‡u http://publishers.oclc.org/en/metadata/ ‡d 20120206 ‡q OCoLC ‡c 0.85 ‡0 (OCoLC)ANT006000

883 0# ‡8 1\p ‡u http://classify.oclc.org/classify2/Classify?isbn=0679442723&summary=true ‡d 20120817 ‡q OCoLC-D ‡c 0.9

883 0# ‡8 1\p ‡a aviafgerman ‡d 20110106 ‡q OCoLC ‡c 1 ‡0 (OCoLC)viaf27070050

883 2# ‡d 20201010 ‡q FI-NL

Sivun alkuun


884 - KONVERSION TIEDOT (T)

Käytetään koneellisesti toisesta metadatarakenteesta konvertoidun MARC-tietueen alkuperän ilmaisemiseen.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

884 ## ‡a Bibframe to MARC transformation version 1.011‡g 20140910‡k http://id.example.com/resources/bibs/5226.rdf ‡qDLC ‡u https://github.example.com/ld4l/bibframe2marcproject/tree/a9f03c8f86ffa1c8e2f41cbbec2d396a655a956d/

884 ## ‡a Stanford Bibframe to MARC transformation, version 1‡g 20141002‡k stfbf1039806 ‡qCSt ‡u http://stanford.example.com/Bibframe2MARC_v1.xsl

884 ## ‡a MODS 3.4 to MARC LC standard transformation‡g 20140910‡k http://lcweb2.loc.gov/diglib/ihas/loc.natlib.ihas.200033292/mods.xml ‡qDLC ‡u http://www.loc.gov/standards/mods/v3/MODS3-4_MARC21slim_XSLT1-0.xsl

884 ## ‡a Custom MODS to MARC transformation for project A‡g 20141208‡k druid:ab123cd4567 ‡qCSt ‡u http://stanford.example.com/project/a/MODS2MARC_v3.xsl

Sivun alkuun


885 - TIEDOT TIETUEIDEN VASTAAVUUDESTA (T)

Tietoja vastintietueiden hakemisesta (matching). Auttaa kuvailijoita kahden tietueen vastaavuuden todentamisessa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


886 - TIEDOT VIERAIDEN MARC-FORMAATTIEN KENTISTÄ (T)

Käytetään muunnettaessa vieraiden MARC-formaattien tietoja MARC 21 -formaattiin, kun vieraan MARC-formaatin tiedoille ei löydy vastaavaa kenttää MARC 21 -formaatista.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

886 0# ‡2 intermrc ‡b 00860nambb6200206###4500

886 2# ‡2 ibermarc ‡a 019 ‡b ## ‡a VG 586-1992

886 2# ‡2 unimrur ‡a 709 ‡b 1# ‡a Napalkov (Litvak), Vladimir Nikolaevich: sm.

886 2# ‡2 ukmarc ‡a 690 ‡b 00 ‡a 00030 ‡d Great Britain ‡z 11030 ‡a butterflies ‡z 21030 ‡a life cycles

Sivun alkuun


887 - TIEDOT MUISTA FORMAATEISTA, EI MARC (T)

Käytetään muunnettaessa vieraiden formaattien (ei MARC, vaan esim. Dublin Core, MODS) tietoja MARC 21 -formaattiin, kun vieraan formaatin tiedoille ei löydy vastaavaa kenttää MARC 21 -formaatista.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

887 ## ‡a [TextPublicationData]20000617[/TextPublicationData] ‡2 [code for schema or DTD reference]

887 ## ‡a <Box><eastlimit>0</eastlimit><westlimit>180</westlimit></Box> ‡2 [code for schema or DTD reference]

Sivun alkuun