MARC 21 -formaatti: BIBLIOGRAFISET TIEDOT

Päivitetty viimeksi 19.1.2023.

Huomautuskentät, osa 2 (53X-59X)

Bibliografiset tiedot -etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Kentät 53X-58X sisältävät luonteeltaan erikoistuneempia bibliografisia huomautuksia. Merkittävä osa näistä huomautuskentistä on tarkoitettu bibliografisen kohteen arkistointia tai jatkuvuutta koskevien tietojen tallentamiseen.


536 - HUOMAUTUS RAHOITUKSESTA (T)

Sopimuksen, apurahan ja/tai projektin numerot, kun kuvailtava aineisto on syntynyt rahoitetun projektin tuloksena. Voi sisältää myös tietoja sponsorista tai rahoittajatahosta.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

536 ## ‡a Sponsored by the World Health Organization

536 ## ‡a Sponsored by the Advanced Research Projects Agency through the Office of Naval Research ‡b N00014-68-A-0245-0007 ‡c ARPA Order No. 2616

536 ## ‡a Sponsored by the U.S. Dept. of the Army ‡e 61102A ‡f 1D161102B710 ‡g 00‡h WU425

Sivun alkuun


538 - HUOMAUTUS JÄRJESTELMÄVAATIMUKSISTA (T)

Kohteeseen liittyvää teknistä tietoa. Esimerkiksi elektronisen aineiston fyysisiä ominaisuuksia, kuten tallennustiheydet, pariteetti, ohjelmointikieli, laitteisto- ja lisävaatimukset, kauppanimi tai tallennusjärjestelmä, resoluution tarkkuus. Äänitteiden ja videotallenteiden osalta voidaan tallentaa esimerkiksi tietoja kauppanimestä tai tallennusjärjestelmästä (esim. VHS), modulaation taajuudesta ja resoluution tarkkuudesta. Kenttään voidaan tallentaa myös digitaalisten aineistojen teknisiin yksityiskohtiin liittyviä linkkejä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

538 ## ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Adobe Acrobat Reader 3.0, SGML-selain (esim. Panorama Viewer).

538 ## ‡a Windows 95; CD-ROM lukuasema.

538 ## ‡a IBM PC tai yhteensopiva; 486SX tai nopeampi prosessori; 640x480 resoluution SVGA 256 värillä (tuhannet värit parempaa videoiden toistoa varten); 5 MB vapaata keskusmuistia; Windows-yhteensopiva äänikortti; Windows 3.1 tai uudempi
538 ## ‡a Mac lisäksi: Väri-Macintosh; MacOs 7.1 tai uudempi.

538 ## ‡a SECAM-videolaite.

538 ## ‡a Project methodology for digital version ‡i Technical details: ‡u http://www.columbia.edu/dlc/linglung/methodology.html

Sivun alkuun


540 - HUOMAUTUS KÄYTÖN JA KOPIOINNIN EHDOISTA (T)

Kuvaillun aineiston käyttöä koskevat ehdot (esim. tekijänoikeus, kuvausoikeus, kauppaoikeus) sen jälkeen kun aineistoa on päästy käyttämään.

Jos kuvailtavan aineiston kappaleilla on erilaiset käyttörajoitukset, ne voidaan kuvata kunkin kappaleen omaan 856-kenttään.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

540 ## ‡c Public domain ‡u http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.fi

540 ## ‡c FinELib-lisenssi ‡u http://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/

Sivun alkuun


541 - HUOMAUTUS HANKINTALÄHTEESTÄ (T)

Kenttää käytetään pääasiassa alkuperäis- tai historiallisten aineistojen tai muiden arkistokokoelmien kohdalla. Ks. myös kenttä 561 (Huomautus omistushistoriasta).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

541 ## ‡a Uudenmaan lääninhallitus on luovuttanut vuonna 1896 Uudenmaan ja Hämeen läänintilit, asiakirjat 8544, 8545 ja 8546.

541 1# ‡a Lähde tuntematon.

541 ## ‡a Ypäjän seurakunnan lahjoitus 1972.

541 0# ‡c Gift; ‡a Leavitt Hunt's daughter, Mrs. William E. Patterson; ‡d 1947.

541 0# ‡3 5 diaries ‡n 25 ‡o cubic feet; ‡a Merriwether, Stuart; ‡b 458 Yonkers Road, Poughkeepsie, NY 12601; ‡c Purchase at auction; ‡d 1981/09/24; ‡e 81-325; ‡f Jonathan P. Merriwether Estate; ‡h $7,850.

541 ## ‡3 Videocassette ‡c Copyright deposit; ‡d Received: 1/16/85 from LC video lab; ‡a Copyright Collection.

Sivun alkuun


542 - HUOMAUTUS TEKIJÄNOIKEUDESTA (T)

Kohteeseen liittyvää tietoa, jota voidaan käyttää tekijänoikeuden määrittelyssä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

542 1# ‡a Härkönen, Anna-Leena ‡l tekijänoikeudet voimassa ‡o 20140930 ‡q FI-NL ‡r FI ‡s Asteri ‡u http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404

542 1# ‡a Leino, Eino ‡b 1926 ‡l tekijänoikeudet rauenneet ‡q FI-NL ‡r FI ‡s Asteri ‡u http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404

Sivun alkuun


544 - HUOMAUTUS MUUN ARKISTOAINEISTON SIJAINNISTA (T)

Kuvailtavien aineistojen kanssa samaan kokoelmaan tai tietueryhmään aiemmin kuuluneiden aineistojen hallussapitäjän nimi ja osoite.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

544 ## ‡d Burt Barnes papers; ‡e Also located at; ‡a Archives of American Art, Smithsonian Institution.

544 ## ‡d William Fords Provenance; ‡e Freen College; ‡b 727 Prologue Blvd., History City, MA, ‡c USA.

544 ## ‡d Series 462 (Register of criminal actions, 1929-1942); ‡e Not included in the initial transfer, accessioned as a separate series.

544 1# ‡n Other records relating to the delivery of health care services can be found in the Health Care Services Division files of the Dept. of Health fonds.

Sivun alkuun


545 - HUOMAUTUS ELÄMÄKERRASTA TAI HISTORIASTA (T)

Elämäkerrallisia tietoja henkilöstä tai historiallisia tietoja yhteisöstä tai tapahtumasta, jota on käytetty kuvailtavan aineiston pääkirjauksena. Kun yksityiskohtaisuuden tasoja halutaan erotella, annetaan lyhyt tiivistelmä osakentässä ‡a ja täydempi merkintä osakentässä ‡b.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

545 ## ‡a Carl Enckell (1876-1959) syntyi Pietarissa ja valmistui diplomi-insinööriksi Dresdenistä v. 1902. Autonomian ajalla Enckell työskenteli mm. Hietalahden laivatelakalla ja Kone Oy:n toimitusjohtajana. Suomen ulkoasiainministeri hän oli vuosina 1918-19, 1922 ja 1924. Enckellin yksityistä karttakokoelmaa pidettiin vielä 1940-luvulla Pohjoismaiden huomattavimpana. Siihen kuului 500-600 karttaa Suomesta ja Pohjolasta. Näiden karttojen perusteella ministeri Enckell julkaisi lukuisia tutkielmia Suomen rajoista.

545 ## ‡a Active from March 15, 1905 until April 17, 1989.

545 0# ‡a Born Kingston, N.Y., April 4, 1856; worked at J.J. Bufford's Lith. in Boston, 1890-1895.

545 ## ‡a Author and reformer. Born Harriet Elizabeth Beecher. Married (1836) Calvin Ellis Stowe (1802-1886).

545 ## ‡a The Faribault State School and Hospital provided care, treatment, training, and a variety of other services to mentally retarded individuals and their families. It was operated by the State of Minnesota from 1879 to 1998 under different administrative structures and with different names. A more detailed history of the Hospital may be found at‡uhttp://www.mnhs.org/library/findaids/80881.html

Sivun alkuun


546 - HUOMAUTUS KIELISTÄ (T)

Tekstimuotoinen huomautus kielistä tai merkkijärjestelmästä, joita kuvailtavassa aineistossa käytetään. Huomautukseen voi sisältyä kuvaus aakkostosta, kirjoitusjärjestelmästä tai muusta symbolijärjestelmästä (esim. arabialainen kirjaimisto, ASCII, viivakoodi, logaritminen asteikko). Nuottiaineistoissa suositellaan käytettäväksi kenttää 348 (Nuottiaineiston ominaisuudet). Koodimuotoiset tiedot kielistä tallennetaan kenttiin 008/35-37 (Kieli) ja/tai 041 (Kielikoodi).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

546 ## ‡a Laulujen sanat: suomi, ruotsi, venäjä.

546 ## ‡a Teksti suomeksi ja ruotsiksi.

546 ## ‡a Vastuullisuusmerkinnöt myös englanniksi ja saksaksi.

546 ## ‡b Fraktuura.

546 ## ‡b Viivastonuottikirjoitus.

546 ## ‡3 John P. Harrington field notebooks ‡a Apache; ‡b Phonetic alphabet.

546 ## ‡3 Marriage certificate ‡a German; ‡b Fraktur.

Sivun alkuun


547 - HUOMAUTUS AIKAISEMMISTA NIMEKKEISTÄ (T)

Kuvaus aikaisempien nimekkeiden suhteista, kun ymmärrettävää näyttöä ei voida muodostaa kentän 247 (Aikaisempi nimeke) perusteella.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

547 ## ‡a Title varies: 1716?-1858, Notizie del mundo--1860-71, 1912- Annuario pontificio (1872-1911, Gerarchia cattolica).

547 ## ‡a Aikaisemmat nimekkeet: Euroinfo international (tark. 10.5.1998); Telephone directories international (tark. 9.9.1999).

547 ## ‡a Nimeke aikaisemmin BMMR, myös aikaisempiin numeroihin vaihdettu nimekkeen uusi muoto.

Sivun alkuun


550 - HUOMAUTUS JULKAISIJASTA (T)

Tietoa jatkuvan julkaisun nykyisestä ja aikaisemmista julkaisijoista. Tiedot täydentävät osakentän 260‡b tietoja. Vertaa myös kenttä 720.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

550 ## ‡a VTT Tietopalvelu.

550 ## ‡a Elokuvan julk. Marin Karmitz, 1994.

550 ## ‡a Kuntokallio.

550 ## ‡a Julkaisija/kustantaja 2006- Ikäinstituutti.

Sivun alkuun


552 - HUOMAUTUS YKSIKÖISTÄ JA OMINAISUUKSISTA (T)

Kuvaus tiedoston sisällöstä, mukaan lukien yksiköiden tyypit, niiden ominaisuudet ja alueet, jolta ominaisuuksien arvot voidaan valita.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

552 ## ‡a Elevation point ‡b a point of known elevation ‡c Elevation ‡d altitude above or below a reference datum ‡g 999 to 2641 ‡j meters

552 ## ‡a Scale bar and text, title information text ‡b Level 1, Green

552 ## ‡a soil type ‡b soil mapping unit polygon (SCS) ‡c numbered ‡d soil category, user-defined ‡g 1-4 ‡j integer ‡k 19940809-19940812 ‡l untested

552 ## ‡a floodplain polygon ‡b 100 and 500 year floodplain zones (FIRM maps (FEMA)) ‡c user-id ‡d floodplain zone, USACERL ‡g 100-500 ‡j Years (time)

Sivun alkuun


555 - HUOMAUTUS KUMULOITUVASTA HAKEMISTOSTA TAI HAUN APUVÄLINEISTÄ (T)

Tietoja jatkuvan julkaisun kumuloituvan hakemiston saatavuudesta tai arkisto-, käsikirjoitus- ja visuaaliselle aineistoille tarkoitetuista haun apuvälineistä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

555 ## ‡a Tekstilehtinen levystön aulassa.

555 ## ‡a Vols. 1 (1917)-10 (1944) in v. 11, no. 1.

555 0# ‡3 Inventory ‡b available in library; ‡c folder level control.

555 8# ‡a Cards are filed in the Biographical Index in the Reading Room.

555 8# ‡a Finding aid available in the Manuscript Reading Room and on Internet. ‡u http://hdl.loc.gov/locmss/eadmss/ms996001

Sivun alkuun


556 - HUOMAUTUS DOKUMENTAATIOTIEDOISTA (T)

Tietoja tiedoston dokumentaatiosta, esim. manuaalit, joissa selitetään tiedoston sisältöä ja käyttöä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

556 ## ‡a "Technical Documentation for Computer Tapes, 1974 Census of Agriculture, County Reports and Miscellaneous Tables."

556 8# ‡a Documentation also available as FSWEC- 77/0387-1.

556 ## ‡a BASIC reference. 3rd ed. Boca Raton, Fl. : IBM, c1984. (Personal computer hardware reference library); 6361132.

Sivun alkuun


561 - HUOMAUTUS OMISTUSHISTORIASTA (T)

Tietoja kuvailtavien aineistojen omistajuudesta ja hallussapidon historiasta niiden luomisesta lähtien hankinta-aikaan päättyen, sisältäen ajan jolloin yksittäiset kohteet tai niistä koostuva ryhmä kerättiin ensi kerran yhteen nykyiseen järjestykseensä. Bibliografisessa tietueessa annetaan normaalisti vain yleisesti kiinnostavat tiedot ja paikallisia tietoja voidaan antaa varastotietojen kentässä 541.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

561 ## ‡a Etukannessa Agricolan nimen alkukirjaimet MI AG ja vuosiluku 1539.

561 ## ‡a Monrepos’n kirjasto, exlibris ’Bibliotheque des deux amis’.

561 ## ‡a Taulu on kuulunut Antellin kokoelmaan.

561 1# ‡a Collated: 1845-1847.

561 0# ‡a From the collection of L. McGarry, 1948-1957.

561 ## ‡3 Family correspondence ‡a Originally collected by Henry Fitzhugh, willed to his wife Sarah Jackson Fitzhugh and given by her to her grandson Jonathan Irving Jackson, who collected some further information about his grandmother and the papers of their relatives and Cellarsville neighbors, the Arnold Fitzhugh's, before donating the materials along with his own papers as mayor of Cellarsville to the Historical Society.

Sivun alkuun


562 - HUOMAUTUS KOPIOIDEN JA VERSIOIDEN TUNNISTAMISESTA (T)

Tiedot, joilla voidaan erottaa arkisto- tai käsikirjoitusvarastossa säilytettävän aineiston kopio tai versio, kun yksi tai useampia kopioita tai versioita on olemassa tai voisi olla olemassa. Bibliografisessa tietueessa annetaan normaalisti vain yleisesti kiinnostavat tiedot.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

562 ## ‡a Annotation in Wilson's hand: Copy one of two sent to John Phipps, 27 March 1897; ‡b Copy identified as Declaration of Dissolution, Phipps copy.

562 ## ‡e 3 copies kept; ‡b Labeled as president's desk copy, board of directors' working file copy, and public release copy.

562 ## ‡c Version with air-brushed color illustrations; ‡e 3 copies.

562 ## ‡3 Deacidified copy ‡a With Braun's annotations by hand; ‡b Includes personal library seal embossed.

Sivun alkuun


563 - HUOMAUTUS SIDOKSESTA (T)

Tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa antikvaaristen aineistojen, kuten harvinaisten kirjojen ja muiden erikoisaineistojen kuvailussa. Kenttää ei tule käyttää kausijulkaisujen vuosikertasidosten kuvaamiseen.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

563 ## ‡a Sidottu.

563 ## ‡a Late 16th century blind-tooled centrepiece binding, dark brown calf. ‡u [URI] ‡5 Uk

563 ## ‡a Gold-tooled morocco binding by Benjamin West, ca. 1840. ‡u [URI] ‡5 Uk

Sivun alkuun


565 - HUOMAUTUS HAVAINTOAINEISTON OMINAISUUKSISTA (T)

Havaintoaineistojen sisällön ja ominaisuuksien kuvaus ja/tai tiedoston tai tietokannan muodostavien tietoyksiköiden tai muuttujien lukumäärä.

Havaintoaineistojen voidaan määritellä olevan tietueita, jotka sisältävät standardisoituja tietoja tietystä populaatiosta. Aineisto voi koostua erillisistä dokumenteista, joista jokainen sisältää tietoa yhdestä havaintoyksiköstä. Dokumentit voivat myös sisältää summatason tietoja, kuten koneluettavia rekisteritietoja, jotka voi jakaa ohjelmallisesti yksittäisiä kohteita koskeviksi dokumenteiksi.

Jos kuvailtava kohde on tiedosto tai tietokanta, tähän kenttään tallennetaan sen muodostavien tietoyksiköiden tai muuttujien lukumäärä. Yhdessä kenttään 256 (Tiedoston ominaisuudet) tallennetun tietuemäärän kanssa kentän tiedot ilmoittavat tiedoston tai tietokannan koon.

Huomautusta voi edeltää fraasi, jonka käyttö riippuu ensimmäisen indikaattorin arvosta.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

565 ## ‡3 Military petitioners files ‡a 11; ‡b name; ‡b address; ‡b date of birth; ‡b place of birth; ‡b date of application; ‡b dates of service; ‡b branch of service; ‡b rank; ‡b date of induction; ‡b latest occupation; ‡b dependents; ‡c pensioners; ‡d Civil War (1861-65) veterans

565 0# ‡3 Product use survey ‡a 3; ‡b sex; ‡b age; ‡b marital status; ‡c retail customers; ‡d Northeast coast distribution area

565 0# ‡3 Conscription files ‡a 9; ‡b SSN; ‡b name; ‡b address...

Sivun alkuun


567 - HUOMAUTUS METODOLOGIASTA (T)

Tietoa aineiston merkittävistä metodologisista piirteistä, kuten algoritmista, näytteenoton menettelytavoista tai validiteetista.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

567 ## ‡b tapaustutkimus ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10982

567 ## ‡a Comparison of visible plume outlines with 39 plumes (Chalk Point-14, Paradise-13, Lunen-12); measured source and ambient conditions were input for the validation tests for each of the 39 runs.

567 8# ‡a Random sample of system users for first quarter 1982; every fourth name in authorization registers; comparison with system-generated transaction report.

Sivun alkuun


580 - HUOMAUTUS LINKITYSTEN MONITAHOISUUDESTA (T)

Kuvaus kuvailun kohteen ja muiden kohteiden monitahoisista suhteista, kun ymmärrettävää huomautusta ei voida muodostaa linkkikenttien 780-787 perusteella.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

580 ## ‡a Continued in 1982 by: U.S. exports. Schedule E commodity groupings by world area and country.

580 ## ‡a Merged with: Index chemicus (Philadelphia, Pa. : 1977), to form: Current abstracts of chemistry and index chemicus (Philadelphia, Pa : 1978)
785 17 ‡t Current abstracts of chemistry and index chemicus (Philadelphia, Pa : 1978) ‡x 0161-455X ‡w (DLC)###83642299

580 ## ‡a Cumulates: Deutsche Bibliographie. Wöchentliches Verzeichnis.

580 ## ‡a Continued by: Ionospheric predictions issued by the laboratory under its later name: Institute for Telecommunication Sciences and Aeronomy.

Sivun alkuun


581 - HUOMAUTUS JULKAISUSTA, JOKA KOSKEE KUVAILTAVAA AINEISTOA (T)

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

581 ## ‡a The vanishing race and other illusions : photographs of Indians by Edward S. Curtis / Christopher Lymen. New York : Pantheon Books, 1982.

581 8# ‡a The adjusted 1970 numbers are used as a basis for the annual county population estimates published in Current Population Reports Series P-26 and P- 25.

581 8# ‡a Reproduction: Antiques, June 1952, p. 76.

581 8# ‡a Inventory of American Sculpture: photocopy. 1982.

581 ## ‡3 Preliminary report ‡a "A General Crop Growth Model for Simulating Impacts of Gaseous Effluents from Geothermal Technologies," Kercher, J.R. UCRL- 81014, 1978.

Sivun alkuun


583 - HUOMAUTUS TOIMENPITEISTÄ (T)

Tietoa käsittely-, viittaus- ja säilyttämistoimenpiteistä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

583 ## ‡a Tietokanta konvertoidaan MARC 21 -formaattiin ‡c 2008

583 0# ‡a transfer ‡e at conclusion of court case

583 ## ‡a queued for preservation ‡c 19861010 ‡e priority ‡f Title IIC project ‡5 DLC

583 1# ‡a will transform digitally ‡c 20031104 ‡i OCR ‡z queued for digitization, Nov. 4, 2003 ‡2 pda ‡5 NIC

Sivun alkuun


584 - HUOMAUTUS KASVUSTA JA KÄYTÖN MÄÄRÄSTÄ (T)

Tietoja kuvailtavien aineistojen kasvunopeudesta (kun on kyse jatkuvasti lisääntyvistä aineistoista) ja/tai niiden käytön määrästä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

584 ## ‡3 General subject files ‡a 45 cu. ft. average annual accumulation 1970-1979. ‡a 5.4 cu. ft. average monthly accumulation, 1979-82. ‡a Current average monthly accumulation is 2 cu. ft.

584 ## ‡b An average of 15 reference requests per month, with peak demand during June and December. ‡b Total reference requests for 1984: 179.

584 ## ‡3 Employee records ‡a 10 cu. ft. annual accumulation.

Sivun alkuun


585 - HUOMAUTUS NÄYTTELYSTÄ (T)

Sisältää viittauksen näyttelyyn, jossa kuvailun kohde on ollut esillä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

585 ## ‡a Exhibited: "Visions of City & Country: Prints and Photographs of Nineteenth-Century France," organized by Worchester Art Museum and the American Federation of Arts, 1982.

585 ## ‡3 Color lithographs ‡a Exhibited: "Le Brun à Versailles," sponsored by the Cabinet des dessins, Musée du Louvre, 1985- 1986.

Sivun alkuun


586 - HUOMAUTUS PALKINNOSTA (T)

Tietoa palkinnoista, jotka liittyvät kuvailun kohteeseen.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

586 ## ‡a Finlandia-palkinto, 2002

586 ## ‡a Syksyn sävel 1978, 1. sija

586 ## ‡a Academy Award for Best Picture, 1987

586 8# ‡a "Emmy Award for Best Classical Program in the Performing Arts, 1980/81"

586 ## ‡a Pulitzer Prize for Nonfiction, 1981

Sivun alkuun


588 - HUOMAUTUS KUVAILUN PERUSTASTA (T)

Tietoa käytetään tietueen metadatan jäljittämiseen ja kontrollointiin.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

588 ## ‡a Kuvailun perusta: 1977, nro 2.

588 0# ‡a Nimeke WWW-sivulta, kuvailu perustuu 6.7.2006 arkistoituun versioon.

588 0# ‡a Volume 2.

Sivun alkuun


59X - PAIKALLISET HUOMAUTUKSET

Kentät 590-599 on varattu paikalliseen käyttöön ja niiden sisältö on paikallisesti määriteltävissä. Katso myös Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä

Sivun alkuun