MARC 21 -formaatti: BIBLIOGRAFISET TIEDOT

Päivitetty viimeksi 22.3.2019.

Julkaisu- ja jakelutietojen jne. kentät (250-270)

Bibliografiset tiedot -etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Kentät 250-270 sisältävät painos-, painopaikka-, osoite- ja muut julkaisija-/kustantajatiedot, jotka liittyvät bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen.


250 - PAINOSMERKINTÖ (T)

Teoksen painostiedot käytössä olevien luettelointisääntöjen mukaisesti.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

250 ## ‡a 2nd, rev. and enl. ed.

250 ## ‡a 2. preradeno i dopunjeno izd. = ‡b 2nd revised and enlarged version.

250 ## ‡a Lyhennetty painos = ‡b Förkortad version.

250 ## ‡a [Näköispainos] / ‡b jälkikirjoitus Petri Piiroinen.

250 ## ‡a Päällepainatus.

250 ## ‡a Uudistettu laitos / ‡b toimittanut Matti Konttinen.

250 ## ‡a Versio 1.5.

250 ## ‡a Updated on Jan. 23, 1996.

250 ## ‡a World English edition

250 ## ‡a Brief ed.

250 ## ‡a Internet-versio = ‡b Internet version = Internet edition / Toimitus = redaktion = edition: Riitta Lähdemäki-Taipalus, Anna Silvonen, Vuokko Palonen.

Sivun alkuun


251 - VERSIO (T)

Aineiston versiota koskevat tiedot, jotka ovat mieluiten peräisin kontrolloidusta asiasanastosta.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


254 - NUOTTIJULKAISUN JULKAISUMUOTO (ET)

Kuvaus painetun nuottijulkaisun tai nuottikäsikirjoituksen muodosta, joka voi erota saman teoksen eri painosten muodoista.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

254 ## ‡a Partituuri.

254 ## ‡a Orchester-Partitur.

254 ## ‡a Miniature score = Taschenpartitur.

254 ## ‡a Composer's facsimile study score.

254 ## ‡a Score and set of parts.

Sivun alkuun


255 - KARTTA-AINEISTON MATEMAATTISET TIEDOT (T)

Kartta-aineistoon liittyvät matemaattiset tiedot. Samat tiedot voidaan esittää koodimuotoisina kentässä 034 (Mittakaava ja sijaintitiedot).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

255 ## ‡a 1:10000.

255 ## ‡a 1:20000 - 1:8000000.

255 ## ‡a Mittakaava vaihtelee.

255 ## ‡a Mittakaavaa ei määritelty.

255 ## ‡a [N. 1:33000, n. 1:8800].
500 ## ‡a Mittakaavat laskettu janamittakaavasta.

255 ## ‡a 1:50000 ; ‡b [Mercator], keskiparalleeli 60º20' ‡c (E 25º43'-E26º21'/N 60º28'-N 60º1').

255 ## ‡a Scales vary ‡d (Zones +90° to +81° to 63°, -81° to 98° ‡e eq. 1950).

Sivun alkuun


256 - ELEKTRONISEN AINEISTON OMINAISUUDET (ET)

Esimerkiksi tiedoston tyyppi ja tietueiden määrä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

256 ## ‡a Tekstiä.

256 ## ‡a Dataa (tiedosto, 800 tavua).

256 ## ‡a Dataa ja ohjelma.

256 ## ‡a Kuvia (2.3 MB).

256 ## ‡a Bibliografista tietoa (1,8 milj. tietuetta).

256 ## ‡a Suorakäyttöpalvelu.

256 ## ‡a Verkkokirja (480 KB, 67 s.).

Sivun alkuun


257 - TUOTTAJAN MAA (T)

Nimi tai lyhenne maalle, alueelle tai vastaavalle, jossa aineiston tuottajaorganisaation päätoimistot sijaitsevat.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

257 ## ‡a Italia ; Ranska.

257 ## ‡a Germany ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/n80125931 ‡2 naf

257 ## ‡a Palestine ‡2 naf

Sivun alkuun


258 - FILATELISTISEN JULKAISUN TIEDOT (T)

Postimerkit, kirjepaperi ja muut dokumentit joita käytetään merkitsemään postipalvelujen ennakkomaksua; postimerkit tai muut merkit, jotka muistuttavat edellä kuvattua aineistoa, mutta joita ei voi käyttää postimaksuna; peruutukset tai muut postihallinnon tuottamat ja/tai käyttämät postikäyttöä osoittavat merkit; aineistot jotka käsittävät yhden tai useamman edellä mainituista.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

258 ## ‡a Newfoundland : ‡b 5 pence.

258 ## ‡a United States of America and other jurisdictions : ‡b various denominations.

258 ## ‡a Nippon : ‡b 120.

Sivun alkuun


260 - JULKAISUTIEDOT (T)

Teoksen julkaisutiedot: kustannus-, paino-, jakelu-, julkistamis-, tai tuotantotiedot.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

260 ## ‡a Helsinki : ‡b Suomen atk-kustannus, ‡c 1982.

260 ## ‡a Helsinki : ‡b Vesi- ja ympäristöhallitus : ‡b Valtion painatuskeskus, jakaja, ‡c 1990.

260 ## ‡a Helsinki = Helsingfors : ‡b Schildt, ‡c 1990.

260 ## ‡a Åbo : ‡b Åbo Akademis förlag = Åbo Academy Press ; ‡a Pargas : ‡b distr. Tidningsbokhandeln = Lehtikirjakauppa, ‡c 1992.

260 ## ‡a London : ‡b Hutchinson, ‡c 1968 ‡g (1971)

260 ## ‡a Helsinki = Helsingfors : ‡b Kirjastonhoitajaliitto = Bibliotekarieförbundet, ‡c 1988.

260 ## ‡a Montreal : ‡b National Film Board of Canada, ‡c 1967 ; ‡a London : ‡b Guild Sound and Vision [distributor], ‡c 1968.

260 ## ‡a Helsinki : ‡b R. E. Westerlund, ‡c cop. 1921 ‡e (Leipzig : ‡f Breitkopf & Härtel, ‡g 1925)

260 ## ‡a New York, N.Y. : ‡b Elsevier, ‡c 1984.

260 ## ‡a [S.l.] : ‡b Insight Press, ‡c 1981.

260 ## ‡a Belfast [i.e. Dublin] : ‡b [s.n.], ‡c 1946 [reprinted 1965]

260 ## ‡a [S.l. : ‡b s.n., ‡c 15--?]

260 ## ‡a New York ; ‡a Berlin : ‡b Springer Verlag, ‡c 1977.

260 ## ‡a Paris : ‡b Gauthier-Villars ; ‡a Chicago : ‡b University of Chicago Press, ‡c 1955.

260 ## ‡a London : ‡b Macmillan, ‡c 1971 ‡g (1973 printing)

260 ## ‡c 1908-1924.

260 ## ‡a [S.l. : ‡b s.n.], ‡c 1970 ‡e (London : ‡f High Fidelity Sound Studios)

260 ## ‡a Paris : ‡b Impr. Vincent, ‡c 1798 ; ‡a [i.e. Bruxelles : ‡b Moens,‡c 1883]

260 2# ‡3 1980-May 1993 ‡a London : ‡b Vogue

260 3# ‡3 June 1993- ‡a London : ‡b Elle

Sivun alkuun


263 - ARVIOITU JULKAISUAIKA (ET)

Toistaiseksi julkaisemattomille teoksille bibliografisessa tietueessa annettu arvioitu julkaisuaika.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

263 ## ‡a 199412

263 ## ‡a 1998--

263 ## ‡a 200102

Sivun alkuun


264 - HUOMAUTUS TUOTANTO-, KUSTANNUS-, JAKELU-, VALMISTUS- JA TEKIJÄNOIKEUSTIEDOISTA (T)

Merkintö liittyy kustannus-, paino-, jakelu-, julkistamis- tai tuotantotietoihin.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Helsingin yliopisto, ‡c 2010.

264 #1 ‡a [Kustannuspaikka tuntematon] : ‡b [kustantaja tuntematon], ‡c 2009.

264 #2 ‡a Seattle : ‡b Iverson Company

264 #3 ‡a Keuruu : ‡b Otavan kirjapaino

264 #4 ‡c ©2002

264 #4 ‡c p1983

Sivun alkuun


270 - OSOITE (T)

Bibliografiseen kohteeseen liittyvä osoite, myös elektroniseen saavutettavuuteen liittyviä tietoja kuten puhelin-, faksi- jne. numerot. Useammat osoitteet, kuten postiosoitteet tai kohteen fyysiseen sijaintiin viittaavat osoitteet tallennetaan kentän 270 toistoihin.

Puhelin-, faksi- ym. numeroiden eri osioiden merkitsemistapa vaihtelee suuresti (esim. maanumero, suuntanumero, alanumero). Kentässä 270 käytetään ainoastaan tavuviivoja numeron osioiden välimerkkeinä. Osakenttiin ‡j, ‡k, ‡l ja ‡n numeroiden osiot tallennetaan järjestyksessä [maanumero]-[suuntanumero]-[vaihde-/linjanumero]. Vaihde-/linjanumeron sisältämät välimerkit korvataan tavuviivoilla. Jos numeron yhteydessä annetaan myös alanumero, se liitetään puhelinnumeroon etuliitteellä välilyönti ja x (" x").

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

270 ## ‡a Kansalliskirjasto ‡a PL 15 ‡b Helsingin yliopisto ‡e 00014

270 ## ‡a National Bureau of Economic Research ‡a 1050 Massachusetts Ave. ‡b Cambridge ‡c MA ‡e 02138-5398 ‡k 1-617-868-3900 ‡m webmaster@nber.org

270 20 ‡a National Labor Relations Board ‡a 1099 14th St., N.W. ‡b Washington ‡c DC ‡e 20570-0001

270 27 ‡i U.S. business address ‡a Editorial Inca ‡a 9610 SW 58th St. ‡b Miami ‡c FL ‡e 33173

270 ## ‡a No address given/sindirección

270 1# ‡f Dr. ‡g George Smith ‡h Director ‡a 8899 South Lobo St. ‡b Vancouver ‡c BC ‡d Canada ‡e V2N 1Z5 ‡j 1-800-543-1234 ‡k 1-604-947-1255 ‡l 1-604-947-0505

270 1# ‡a OCLC Online Computer Library Center ‡a 6565 Frantz Rd. ‡b Dublin ‡c OH ‡e 43017 ‡4 org

Sivun alkuun