MARC 21 -formaatti: BIBLIOGRAFISET TIEDOT

Päivitetty viimeksi 29.10.2021.

Luokituskentät (05X-08X)

Bibliografiset tiedot -etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Kentät 050-08X sisältävät kuvailun kohteeseen liittyviä luokitustietoja. Myös tietueessa käytetyt merkistöt identifioidaan tähän ryhmään kuuluvassa kentässä.


050 - LIBRARY OF CONGRESS -LUOKITUS (T)

Luokitus on peräsin dokumentista Library of Congress Classification tai LC Classification Additions and Changes.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

050 #4 ‡a NB933.F44 ‡b T6

050 10 ‡a BJ1533.C4 ‡b L49

050 00 ‡a JK609 ‡b .M2

050 00 ‡a Z7164.N3 ‡b L34 no. 9 ‡a Z7165.R42 ‡a HC517.R42

Sivun alkuun


051 - LIBRARY OF CONGRESS, TIEDOT KAPPALEESTA, NUMEROSTA, ERIPAINOKSESTA (T)

LC:n lisäämiä tietoja kuvailun kohteen muista kappaleista, numeroista ja/tai eripainoksista, joita sen kokoelmista löytyy.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

051 ## ‡a QE75 ‡b .G4 ‡c 2d set.

051 ## ‡a Microfilm ‡b 3741 HV ‡c Microfilm.

051 ## ‡a RC310 ‡b .W59 ‡c Offprint. Cover dated 1947.

Sivun alkuun


052 - MAANTIETEELLINEN LUOKITUS (T)

Kuvailun kohteeseen liittyvän pääasiallisen maantietueellisen alueen ja kaikkien soveltuvien osa-alueiden koodit.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

052 ## ‡a 3810

052 1# ‡a BK

052 ## ‡a 4034 ‡b R4 ‡b R8

052 ## ‡a 4033 ‡b F65

052 1# ‡a US ‡b 51

Sivun alkuun


055 - KANADALAISTEN KIRJASTOJEN LUOKITUKSET (T)

Luokitus, jonka on antanut Library and Archives Canada tai jokin muu kanadalainen kirjasto.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

055 #5 ‡a HT154

055 12 ‡a TS800

055 00 ‡a JK609 ‡b M2

055 01 ‡a M1679.18

055 #3 ‡a DS598 S7 ‡b .B34

055 18 ‡a KF385 ZB5 ‡b C6 ‡2 kfmod

Sivun alkuun


060 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE -LUOKITUS (T)

Luokitus on peräsin dokumentista National Library of Medicine Classification, liitteistä QS-QZ ja W, tai dokumentin Library of Congress Classification liitteistä, joita NLM käyttää oman luokituksensa lisänä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

060 #4 ‡a W1 ‡b JO706M

060 00 ‡a WM 270 ‡b MP16 no. 4 1969

060 10 ‡a WA 540 AA1 ‡b B8p 1972

060 00 ‡a W1 ‡b DE111AL v.4 pt.A 1990 ‡a TP 248.2 D293b 1990

060 00 ‡a KK1110 ‡a WD 320

Sivun alkuun


061 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, TIEDOT KAPPALEESTA (T)

NLM:n lisäämiä tietoja kuvailun kohteen muista kappaleista, joita sen kokoelmista löytyy.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


066 - MERKISTÖT (ET)

Tietoja tietueessa esiintyvistä merkistöistä, kun siinä on käytetty muitakin merkistöjä kuin ISO 10646 tai Unicode. Tarkka kuvaus muiden merkistöjen tallentamisesta MARC-tietueisiin löytyy dokumentista MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

066 ## ‡a (N

066 ## ‡b $)1

066 ## ‡c (N)Q

Sivun alkuun


070 - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY -LUOKITUS (T)

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

070 ## ‡a SB945.A5

070 0# ‡a 105.2 ‡b W122

070 1# ‡a HD281.I5 ‡b no. 5

Sivun alkuun


071 - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY, TIEDOT KAPPALEESTA (T)

NAL:n lisäämiä tietoja kuvailun kohteen muista kappaleista, joita sen kokoelmista löytyy.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


072 - AIHEALUEKOODI (T)

Kuvailun kohteeseen liittyvä aihealuekoodi.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

072 #0 ‡a K800

072 #7 ‡a E5 ‡x .510 ‡2 mesh

072 #7 ‡a 17 ‡x 02.1 ‡2 cosatisc

Sivun alkuun


074 - U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE -KAPPALENUMERO (T)

GPO:n julkaisuilleen antama numero vapaakappaleiden hallintaa varten.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

074 ## ‡a 334-C-1

074 ## ‡a 277-A-2 (MF)

074 ## ‡a 1022-A ‡z 1012-A

Sivun alkuun


080 - YLEINEN KYMMENLUOKITUS, UDK (T)

Luokituksen lähde: Universal Decimal Classification.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

080 ## ‡a 971.1/.2

080 1# ‡a 393 ‡2 1974/fin/1989

080 ## ‡a 821.113.1 ‡x (494) ‡2 1993

Sivun alkuun


082 - DEWEYN LUOKITUS, DDC (T)

Luokituksen lähde: Dewey Decimal Classification and Relative Index, Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index, ja näiden elektroniset päivitykset. Vuodesta 1997 lähtien päivitykset on annettu dokumentissa DC&: Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

082 00 ‡a 388/.0919 ‡2 22

082 10 ‡a 914.3 ‡2 13

082 00 ‡a 343.7306/8 ‡a 347.30368 ‡2 20

082 74 ‡a 839.82 ‡2 5/nor ‡q NO-OsNB

082 74 ‡a 839.82 ‡2 5/nor/20071204 ‡q NO-OsNB

Sivun alkuun


083 - DEWEYN LUOKITUS, LISÄLUOKKA (T)

Luokkanumeroa käytetään asiahakuun. Luokituksen lähde: Dewey Decimal Classification and Relative Index, Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index, ja näiden elektroniset päivitykset. Vuodesta 1997 lähtien päivitykset on annettu dokumentissa DC&: Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

083 0# ‡z 2 ‡a 4947 ‡2 22

083 0# ‡a 598.099 ‡2 22

083 0# ‡a 968.87/02 ‡2 23/eng/20190402

Sivun alkuun


084 - MUU LUOKITUS (T)

Luokitus, jolle ei ole omaa kenttää. Tätä kenttää ei saisi käyttää luokituksille, joille ei annettaisi omaa koodia osakentässä ‡2 käytettäväksi.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

084 ## ‡a 37.8 ‡2 ykl

084 ## ‡a 79.109 ‡2 ykl

084 ## ‡a 016 ‡a 014 ‡a 018 ‡a 122 ‡2 frbnpnav

084 ## ‡a KB112.554 ‡b U62 1980 ‡2 laclaw

084 ## ‡a 330 ‡a 380 ‡a 650 ‡a 670 ‡q DE-101 ‡2 sdnb

084 ## ‡a 125 ‡a 631 ‡q DE-600 ‡2 zdbs

084 ## ‡a 8501(043) ‡2 rueskl

084 ## ‡a CA2 PQ C07 81P52 ‡2 cacodoc

084 9# ‡a Historia ‡2 ykl

Sivun alkuun


085 - SYNTEETTISEN LUOKITUKSEN RAKENNE (T)

Tietoa siitä, miten synteettinen luokkanumero tai sen osa on muodostettu. Tässä eritellään synteettisen numeron eri osat ja kerrotaan lisäysohjeiden sijainti. Jos numero on muodostettu käyttämällä kahta tai useampaa ohjetta, jokainen ohje merkitään omaan 085-kenttäänsä. Käytetään yleisimmin Deweyn luokituksen yhteydessä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

085 ## ‡8 1.1 ‡b 346.046 ‡a 346.046 ‡s 95

085 ## ‡8 1.2 ‡b 599.09 ‡z 1 ‡a 093 ‡c 099 ‡z 2 ‡s 94

Sivun alkuun


086 - VIRALLISJULKAISUJEN LUOKITUS (T)

Virallisen tahon antama luokitus maissa, joissa virallisjulkaisujen luokitus on käytössä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

086 ## ‡a HEU/G74.3C49 ‡2 ordocs

086 0# ‡a A13.28:F 61/2/981 Glacier

086 0# ‡a HE 20.6209:13/45

086 0# ‡a ITC 1.12:TA-503 (A)-18 AND 332-279

086 0# ‡a A 1.1: ‡z A 1.1/3:984

Sivun alkuun


088 - RAPORTTINUMERO (T)

Raporttinumero, joka ei ole minkään standardin mukainen. ISRN-tunnus ja muut standardoidut raporttinumerot merkitään kenttään 027 (ISRN-tunnus tai muu standardoitu raporttinumero).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

088 ## ‡a STRATLAB-71-98

088 ## ‡a NASA-RP-1124-REV-3 ‡z NASA-RP-1124-REV-2

088 ## ‡z NASA-TN-D-8008

Sivun alkuun