MARC 21 -formaatti: BIBLIOGRAFISET TIEDOT

Päivitetty viimeksi 19.1.2023.

Numero- ja koodikentät (01X-04X)

Bibliografiset tiedot -etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Vaihtuvamittaiset kentät 010-04X sisältävät kontrolli- ja linkitysnumeroita, tunnuksia sekä koodeja, jotka liittyvät kuvailun kohteeseen.


010 - LIBRARY OF CONGRESS KONTROLLINUMERO (ET)

Library of Congressin MARC-tietueelle antama uniikki numero.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

010 ## ‡a ##2001627090

010 ## ‡a pa2002021346
Tunnuksen alussa voi olla kaksi- tai kolmikirjaiminen etuliite. Jos kirjaimia ei ole, jäävät merkkipaikat tyhjiksi.

Sivun alkuun


013 - PATENTTINUMERO (T)

Patentteja koskevien tietojen lisäksi kenttään voidaan tallentaa tietoa keksijäntodistuksista, käyttötodistuksista tai käyttömalleista.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

013 ## ‡a 67-SC41534 ‡b gw# ‡c C1 ‡d 19671108

013 ## ‡a 82-US1336 ‡c A ‡d 19820928 ‡f SzGeWIPO

013 ## ‡a 93-10077 ‡b xxu ‡c patent ‡d 19930322 ‡e continuation

Sivun alkuun


015 - NBN-TUNNUS, NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER (T)

Tietueen kansallisbibliografiatunnus.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

015 ## ‡a f20054664 ‡q nidottu
[Fennica]

015 ## ‡a B67-20987

015 ## ‡a B67-20988 ‡q pbk

015 ## ‡a F67-835 ‡q v. 1

015 ## ‡a F67-835 ‡q v. 2

015 ## ‡a 84-3117 ‡2 bnf

Sivun alkuun


016 - KANSALLISBIBLIOGRAFIAN KONTROLLINUMERO (T)

Jonkin muun kansallisbibliografisen organisaation kuin Library of Congressin antama uniikki numero.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

016 ## ‡a 890000298##rev ‡z 89000298##

016 7# ‡a b9117951 ‡z E000214460 ‡2 Uk

Sivun alkuun


017 - TEKIJÄNOIKEUS- TAI VAPAAKAPPALETUNNUS (T)

Tekijänoikeus- tai vapaakappaletunnus kuvailun kohteelle, joka hankittiin tekijänoikeus- tai vapaakappaleena.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

017 ## ‡a EU781596 ‡b U.S. CopyrightOffice

017 ## ‡a VA26037 ‡a VA26038 ‡a VA26039 ‡a VA26040 ‡a VA26041 ‡a VA26042 ‡a VA26043 ‡b U.S. Copyright Office

017 #8 ‡i Orig. reg. ‡a JP732 ‡b U.S. Copyright Office ‡d 19510504

Sivun alkuun


018 - ARTIKKELIN TEKIJÄNOIKEUSMAKSUN KOODI (ET)

Uniikki tunnistekoodi monografian tai jatkuvan julkaisun osakohteelle.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

018 ## ‡a 0844021842/78/010032-08$01.25/1

018 ## ‡a 03043923/78/050243-03$00.95/0

Sivun alkuun


020 - ISBN-TUNNUS, INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (T)

Kansallisen ISBN-keskuksen julkaisulle antama tunnus. Ks. Suomen ISBN-keskus. Kenttään voi sisältyä saatavuustietoja ja peruttu tai virheellinen ISBN-tunnus. Muut kuvailun kohteeseen liittyvät ISBN-tunnukset voidaan haluttaessa merkitä, jolloin kenttää toistetaan (esim. sidotun ja nidotun laitoksen tunnukset erikseen, koko teoksen tai teoksen osan tunnukset erikseen).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

020 ## ‡a 978-951-0-40019-7 ‡q kovakantinen ‡z 978-951-40019-7

020 ## ‡a 978-951-98479-9-3 ‡q Suomen Musiikkitieteellinen seura ‡q kovakantinen
020 ## ‡a 978-952-5363-71-5 ‡q Suomen Musiikkikirjastoyhdistys ‡q kovakantinen
Teoksella on kaksi kustantajaa.

020 ## ‡a 978-951-29-7921-9 ‡q osa 2 ‡q kovakantinen

020 ## ‡a 951-45-8742-1 ‡q PDF
020 ## ‡a 951-45-8967-X ‡q HTML

020 ## ‡a 0394170660 ‡q Random House ‡q paperback ‡c $4.95

020 ## ‡a 9780060723804 ‡q acid-free paper

Sivun alkuun


022 - ISSN-TUNNUS, INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (T)

Jatkuvalle julkaisulle annettu uniikki tunnistenumero. Ks. Suomen ISSN-keskus.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

022 ## ‡a 1455-8904

022 ## ‡y 0006-291X

022 ## ‡a 0786-5368 ‡y 0785-8015 ‡z 0785-9015

022 0# ‡a 0145-0808 ‡z 0361-7106

022 0# ‡a 1456-954X ‡l 1455-1616 ‡m 1456-954X ‡2 a
222 #0 ‡a Acta electronica Universitatis Tamperensis

022 0# ‡a 0786-5368 ‡y 0785-8015 ‡z 0785-9015 ‡2 a
222 #0 ‡a Elävän kuvan vuosikirja

022 0# ‡a 1534-9322 ‡0 http://issn.org/resource/ISSN/1534-9322

022 0# ‡a 2342-1568 ‡0 https://urn.issn.org/urn:issn:2342-1568

Sivun alkuun


024 - MUUT STANDARDITUNNUKSET (T)

Standarditunnus, jolle ei ole omaa kenttää kuten esim. ISBN-, ISSN- tai ISRN-tunnuksille. Tunnuksen lähde kerrotaan ensimmäisen indikaattorin avulla tai osakentässä ‡2 (Tunnuksen antajan koodi).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

024 0# ‡a FILNM9500119
ISRC-tunnus.

024 0# ‡a NLC018413261 ‡z NLC018403261
ISRC-tunnus ja virheellinen ISRC-tunnus.

024 10 ‡a 070993005955 ‡d 35740
UPC-tunnus ja lisäkoodi.

024 2# ‡a M-321-76543-1 ‡q sidottu
ISMN-tunnus.

024 30 ‡a 9780449906200 ‡d 51000
ISBN-tunnukseen pohjautuva EAN-koodi ja lisäkoodi.

024 3# ‡a 6414889981611
ISSN-tunnukseen pohjautuva kansallinen EAN-koodi.

024 3# ‡a 9771444875007
ISSN-tunnukseen pohjautuva kansainvälinen EAN-koodi.

024 41 ‡a 875623247541986340134QTP1

024 41 ‡a M570406203 ‡q score ‡q sewn ‡c 28 eur

024 41 ‡a M570406210 ‡q parts ‡q sewn

024 7# ‡a 10.1228/0103000001002 ‡2 doi
DOI-tunnus.

Sivun alkuun


025 - ULKOMAINEN HANKINTANUMERO (T)

Library of Congressin antama numero kohteelle, joka on hankittu ulkomaisen hankintaohjelman kautta.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

025 ## ‡a LACAP67-3676

025 ## ‡a PL480:I-E-8421

025 ## ‡a Ae-F-355 ‡a Ae-F-562

Sivun alkuun


026 - SORMENJÄLKITUNNISTE (T)

Periaatteita ja ohjeita, joiden mukaan vanhojen kirjojen tietyiltä sivuilta kerätään tietyt merkit. Niitä käytetään apuna kirjojen tunnistamisessa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

026 ## ‡a dete nkck ‡b vess lodo 3 ‡c Anno Domini MDCXXXVI ‡d 3 ‡2 fei ‡5 UkCU

026 ## ‡e dete nkck vess lodo 3 Anno Domini MDCXXXVI 3 ‡2 fei ‡5 UkCU

Sivun alkuun


027 - ISRN-TUNNUS TAI MUU STANDARDOITU RAPORTTINUMERO (T)

ISO 10444 -standardin mukainen International Standard Technical Report Number -tunnus tai muu standardoitu raporttinumero. Standardoimaton raporttinumero merkitään kenttään 088 (Raporttinumero).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

027 ## ‡a TKK-IGE-D

027 ## ‡a DOE/GET

027 ## ‡a IEEE-92CH3109-6

027 ## ‡a FOA---89-40265/C---SE

Sivun alkuun


028 - JULKAISIJAN TAI JAKAJAN TUNNUS (T)

Julkaisijat ja jakajat antavat määrämuotoisia numerotunnuksia äänitteille, nuottijulkaisuille, muulle musiikkiaineistolle sekä videotallenteille. Jos tunnus ei ole määrämuotoinen, se tallennetaan kenttään 500 (Yleinen huomautus). Ensimmäisen indikaattorin perusteella voidaan tuottaa vakionäyttö, joka kertoo tunnuksen tyypin. Kenttää voidaan toistaa, jos kappaleeseen liittyy useita tunnuksia.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

028 01 ‡b Fazer Records ‡a 3984-22086-2 ‡q CD

028 01 ‡b Fazer Records ‡a 3984-22086-4 ‡q C-kasetti

028 11 ‡b Deutsche Grammophon Gesellschaft ‡a 256A090

028 21 ‡b Breitkopf & Härtel ‡a B&H8797

028 41 ‡b MGM/UA ‡a MV600167

028 41 ‡b Vidmark Entertainment ‡a VM5108

Sivun alkuun


030 - CODEN-TUNNUS (T)

International CODEN Section of Chemical Abstracts Service jakaa CODEN-tunnuksia bibliografisille nimekkeille.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

030 ## ‡a JACSAT

030 ## ‡a ASIRAF ‡z ASITAF

Sivun alkuun


031 - MUSIIKKIAINEISTON INCIPIT-TIEDOT (T)

ASCII-merkeillä koodattujen nuottikirjoitusten incipit-tiedot koodimuodossa. Käytetään yleensä nuottikäsikirjoituksille, mutta voidaan käyttää myös kaikelle muulle musiikkiaineistolle.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

031 ## ‡t Uinu, uinu, pieni kultahapsi

031 ## ‡t Vägen hem var mycket lång

031 ## ‡a 01 ‡b 01 ‡c 01 ‡m Ob. 1 ‡g G-2 ‡n bB ‡o c ‡p RE 9S(( 8)) 9(( 8 9 8)) 9E( 6) 7( 6S( 5)) / 4S(( 3 2 3)) / ‡u http://www.classicalarchives.com/cgi-bin/n.cgi/prep/6/jsbbrc11.mid ‡2 da

031 ## ‡a a ‡b 01 ‡c 02 ‡m S ‡e Sara ‡d Scena. Largo ‡g C-1 ‡n bBEA ‡o c ‡t Chi per pietá mi dice il figlio mio che fá ‡p =5/4-''6C3CC6DEgF6CC8-6ED/q8D4C8C'nB''4D-/2-/ ‡2 pe

Sivun alkuun


032 - POSTIREKISTERINUMERO (T)

Tuo etuuksia julkaisun käsittelyyn postissa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

032 ## ‡a 686310 ‡b USPS

Sivun alkuun


033 - TAPAHTUMAN AIKA JA PAIKKA (T)

Tapahtuman äänitys- tai kuvausaika ja paikka, tai esinelöydön aika ja paikka tietyssä muodossa tallennettuna. Sama tieto tallennetaan tekstimuodossa kenttään 518 (Huomautus tapahtuman ajasta ja paikasta).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

033 00 ‡a 1858----

033 01 ‡a 195410171930-0700

033 02 ‡a 19750305 ‡b 4034 ‡c R4

033 11 ‡a 198709071900-0400 ‡a 198710012030-0400

033 21 ‡a 197809102000-0400 ‡a 197809142000-0400

033 01 ‡a 1962----2130

033 01 ‡a 198707281409+0530 ‡b 7654 ‡c C2

033 00 ‡a 19780916 ‡b 3964 ‡c N2

033 20 ‡a 197601-- ‡a 197606-- ‡b 6714 ‡c R7 ‡b 6714 ‡c V4

033 10 ‡a 19770115 ‡a 19770210 ‡b 3824 ‡c P5 ‡b 3804 ‡c N4

033 00 ‡a 200008--- ‡b 5754 ‡c L7 ‡p Abbey Road Studio 1, London

033 00 ‡3 Suomea, ole hyvä! : kuullun ymmärtämisen äänite ‡a 2000----

Sivun alkuun


034 - MITTAKAAVA JA SIJAINTITIEDOT (T)

Kartta-aineiston mittakaava, projektio ja/tai koordinaatit koodimuodossa. Digitaalisessa kartta-aineistossa koordinaateilla ilmaistaan kartan esittämä alue suorakulmiona ja/tai ääriviivat joko kartan esittämästä alueesta tai kartasta pois jätetystä alueesta. Tähtikartoissa kenttään voidaan merkitä vyöhyke, deklinaatio, rektaskensio ja ekvinokti tai useampi näistä tiedoista. Kartta-aineiston kuvailussa tulisi olla yksi 034-kenttä kutakin tietueen 255-kenttää kohden.

Muissa kuin kartta-aineistoissa (esimerkiksi kuva- tai tekstiaineistoissa) kenttään merkitään aineistossa esiintyvän tai kuvatun rakenteen, paikan tai kohteen maantieteelliset koordinaatit tai kuvan ottamispaikan koordinaatit. Tällöin maantieteelliset koordinaatit voidaan merkitä 034-kenttään ilman 255-kenttää.

Kun kolmiulotteisessa kartta-aineistossa (esimerkiksi maastomalli) on vain yksi horisontaalinen ja yksi vertikaalinen pituusmittakaavaa, ensimmäisen indikaattorin arvo on 1. Horisontaalinen ja vertikaalinen mittakaava merkitään osakenttiin ‡b ja ‡c.

Jos kolmiulotteisessa kartta-aineistossa on useita mittakaavoja, ensimmäisen indikaattorin arvo on 3. Tällöin horisontaaliset mittakaavat merkitään osakenttään suuruusjärjestyksessä pienimmästä suurimpaan toistaen osakenttää ‡b ja vertikaaliset mittakaavat pienimmästä suurimpaan toistaen osakenttää ‡c.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

034 1# ‡a a ‡b 00010000
Turku : opaskartta.

034 1# ‡a a ‡b 00100000 ‡d e0235600 ‡e e0254500 ‡f n0605200 ‡g n0595500
Helsinki : tiekartta Helsinki ympäristöineen 1:100000.

034 1# ‡a a ‡b 0015000 ‡c 00001500
Aerodrome obstacle chart : Type A (operating limitations).

034 0# ‡j n0900000 ‡k n0500000 ‡m 080000 ‡n 000000 ‡p 2000
Sky Atlas 2000.0 /Wil Trion.

034 1# ‡a a ‡d +079.533265 ‡e +086.216635 ‡f -012.583377 ‡g -020.419532

034 0# ‡a a

034 0# ‡d W0735848 ‡e W0735848 ‡f N0404554 ‡g N0404554
Coordinates of Carnegie Hall, a concert venue depicted in an image.

034 0# ‡d e24.9425683 ‡e e24.9425683 ‡f n60.1674086 ‡g n60.1674086
Helsingissä sijaitsevan Olofsborg-rakennuksen koordinaatit (kuvailtavana monografia, jonka aiheena on Olofsborg-rakennus)

Sivun alkuun


035 - JÄRJESTELMÄN TUOTTAMA KONTROLLINUMERO (T)

Muu kontrollinumero kuin se, joka on kentässä 001 (Tietueen kontrollinumero), kentässä 010 (Library of Congress kontrollinumero) tai kentässä 016 (Kansallisbibliografian kontrollinumero).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

035 ## ‡a (CaOTULAS)41063988

035 ## ‡a (OCoLC)814782 ‡z (OCoLC)7374506

Sivun alkuun


036 - TIEDOSTOJEN REKISTERINUMERO (ET)

Tiedostojen tuottajan antama alkuperäinen rekisterinumero "Original study number".

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

036 ## ‡a UKK890697

036 ## ‡a ELE1231177

036 ## ‡a CNRS 84115 ‡b Centre national de la recherche scientifique.

Sivun alkuun


037 - HANKINTAPAIKKA (T)

Tietoa tarvitaan kohteen tai sen jäljenteen tilaamisessa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

037 3# ‡a ISSN_12860042 ‡b Portico ‡n Cambridge University Press ‡5 Uk

037 ## ‡a 001689 E ‡b Vienna Tourist Board

037 ## ‡b Ruth Duarte, P.O. Box 74, Napa, CA ‡c $20

037 ## ‡a 149866 ‡b GAO (202) 512-6000 (Voice); (301) 258-4066 (Fax)

037 ## ‡a PB-363547 ‡b NTIS ‡f paperikopio ‡c ‡3 ‡f mikrokortti ‡c $2

037 ## ‡b American Institute of Physics, 335 E. 45th St., New York, N.Y. 10017 ‡c $24.00 (institution, U.S.) ‡c $26.00 (institution, foreign) ‡c $14.00 (individual, U.S.) ‡c $16.00 (individual, foreign)

037 ## ‡b University Microfilms ‡f mikrokortti ‡c 12 eur ‡n Saatavana vain ilman värejä

037 ## ‡b EROS Data Center ‡f 9-track tape; ‡g DEM; ‡c $40 (per file) ‡c $20 (per file in groups of 2 to 6) ‡c $90 base fee plus $7 per file (in groups of 7 or more). ‡g ASCII recording mode; available with no internal labels or with ANSI standard labels; logical record length is 1024 bytes; block size is a multiple of 1024 up to 31744 bytes; 1600 or 6250 characters per inch

037 ## ‡3 -2013‡a ISSN_13693786_98 ‡b Portico ‡n Informa Healthcare ‡5 Uk

037 3# ‡3 2014‡a ammy‡b Oxford University Press ‡5 Uk

037 ## ‡a ISSN_23264624 ‡b Portico ‡n Wiley ‡5 Uk

Sivun alkuun


038 - TIETUEEN SISÄLLÖN TEKIJÄNOIKEUS (ET)

Koodi organisaatiolle, jolla on tekijänoikeus tietueen sisältöön.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

038 ## ‡a FI-Y

Sivun alkuun


039 - SUOMALAINEN KARTASTOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ -- SUOMALAINEN KENTTÄ (ET)

Suomen kartoituksessa käytetään tasokoordinaattien määrittämisen perustana kartastokoordinaattijärjestelmää (kkj): peruskoordinaatistoa (pkj) ja yhtenäiskoordinaatistoa (ykj). Kartastokoordinaattijärjestelmän koordinaattityyppi merkitään osakenttään ‡b ja koordinaatit osakenttiin ‡d-‡g.

Indikaattorit

 • Ensimmäinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön
 • Toinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön

Osakenttäkoodit

 • ‡a - Karttalehden numero (T)
  Merkitään yleislehtijakoon perustuvat lehtinumerot.
 • ‡b - Koordinaattijärjestelmä (kkj) (ET)
  • a - peruskoordinaattijärjestelmä (pkj)
  • b - yhtenäiskoordinaattijärjestelmä (ykj)
  • c - muu järjestelmä
  • d - EUREF-FIN
 • ‡d - Läntisin koordinaatti (ET)
 • ‡e - Itäisin koordinaatti (ET)
 • ‡f - Pohjoisin koordinaatti (ET)
 • ‡g - Eteläisin koordinaatti (ET)
 • ‡6 - Linkitys (ET)
  Ks. Kontrolliosakentät.
 • ‡8 - Linkki- ja järjestysnumero (T)
  Ks. Kontrolliosakentät.

Esimerkki

039 ## ‡a 432301 ‡b a ‡d 4460 ‡e 4470 ‡f 7050 ‡g 7040

Sivun alkuun


040 - LUETTELOIVA ORGANISAATIO (ET)

Koodi tai nimi organisaatio(i)lle, joka loi alkuperäisen MARC-muotoisen bibliografisen tietueen tai muokkasi olemassa olevaa MARC-tietuetta (varastotietojen lisäämistä ei lasketa muokkaamiseksi). Tämän kentän tiedot yhdessä 008/39 (Luetteloiva organisaatio) koodin kanssa kertovat bibliografisesta tietueesta vastuussa olevat osapuolet.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

040 ## ‡a FI-NL ‡b fin ‡e rda

040 ## ‡a Mt ‡c Mt

040 ## ‡a FI-E ‡b fin ‡e rda ‡d FI-NL ‡d FI-Jo

040 ## ‡a DCE-C ‡c DNTIS ‡d WU-D ‡d MiAnI

Sivun alkuun


041 - KIELIKOODI (T)

Kuvailun kohteeseen liittyvien kielten koodit, kun merkkipaikoissa 008/35-37 annettu kielikoodi ei ole riittävä. Esimerkkeinä tällaisista kohteista ovat monikieliset teokset, käännetyt teokset tai viittomakieliset tallenteet. Kielikoodit otetaan listalta, ks. MARC 21 Kielikoodit, tai muulta koodilistalta, kuten ISO 639-1 (Kielten nimien tunnukset. Osa 1: Kaksikirjaimiset tunnukset).

Kielikoodit tallennetaan merkittävyysjärjestyksessä. Jos kielillä ei ole merkittävyysjärjestystä, kielikoodit merkitään aakkosjärjestyksessä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

041 0# ‡a eng ‡a fre

041 1# ‡a eng ‡h rus

041 0# ‡a eng ‡a fre ‡a ger ‡a hun ‡a por ‡a rus

041 1# ‡a eng ‡k ger ‡h swe
Englanninkielinen käännös pohjautuu saksankieliseen käännökseen; alkuperäinen kohde on ruotsinkielinen.

041 1# ‡a eng ‡h und

041 1# ‡a eng ‡h mul

041 0# ‡a eng ‡b fre ‡b ger ‡b spa

041 1# ‡a dut ‡a fre ‡a ger ‡a ita ‡a spa ‡b eng

041 0# ‡a rum ‡f fre ‡f ger ‡f rus

041 1# ‡a sgn ‡a eng

041 1# ‡d eng ‡h fre ‡h ger ‡h ita

041 1# ‡a fre ‡e fre ‡e ger ‡h fre

041 1# ‡a eng ‡k chi ‡h san

041 1# ‡d fre ‡h ita ‡e eng ‡e fre ‡e ger ‡e ita ‡g eng ‡g fre ‡g ger ‡g ita ‡m ger
Äänite ranskaksi esitetystä oopperasta, jonka alkukieli on italia; libretto englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja italiaksi; tekstiliite englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja italiaksi, mutta liitteen tiedetään olevan alkukieleltään saksaa.

041 1# ‡d eng ‡h rus ‡e eng ‡n rus ‡g eng ‡g fre ‡g ger

041 1# ‡a eng ‡a cze ‡a fre ‡a pol ‡a rus ‡a ita ‡a ger ‡a spa ‡a jpn ‡j fin ‡j swe ‡j nor ‡j dan ‡j eng ‡j chi ‡j cze ‡j dut ‡j fre ‡j gre ‡j kor ‡j pol ‡j rom ‡j ita ‡j ger ‡j spa ‡j jpn ‡j ice ‡j por ‡p eng ‡h eng
Videotallenne elokuvasta, joka on alun perin englanninkielinen. Tallenteella on ääniraita yhdeksällä kielellä, tekstitys 19 eri kielellä ja lisäksi tekstitys kuulovammaisille englanniksi.

041 0# ‡a fin ‡r sgn
Videotallenteessa on suomenkielinen puhe, joka on tulkattu myös viittomakielelle.

041 0# ‡a sgn
Videotallenteen sisältö on pääasiassa viittomakielellä, ei ääniraitaa.

041 07 ‡a en ‡a fr ‡a it ‡2 [Code for ISO 639-1]

Sivun alkuun


042 - AUTENTIKOINTIKOODI (ET)

Yksi tai useampi koodi ilmaisee että autentikointikeskus on tarkistanut kansallisen tietokannan tietueen. Koodit on annettu erikseen nimetyille autentikointiorganisaatioille.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

042 ## ‡a lc ‡a nsdp

042 ## ‡a lcnuc

Sivun alkuun


043 - MAANTIETEELLISEN ALUEEN KOODI (T)

Kuvailun kohteeseen liittyvien maantieteellisten alueiden koodit.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

043 ## ‡a n-us-md

043 ## ‡a n-us--- ‡a e-fr--- ‡a a-ja---

043 ## ‡a nl-----

043 ## ‡a a-np---

043 ## ‡a s-bl--- ‡b s-bl-ba ‡2 BlRjBN

043 ## ‡c us

Sivun alkuun


044 - JULKAISIJAN/TUOTTAJAN MAAKOODI (ET)

Koodi maalle, jossa julkaisijan tai tuottajan organisaatio sijaitsee, kun merkkipaikoissa 008/15-17 (Julkaisu-, tuotanto- tai toteuttamismaa) annettu koodi ei riitä kohteille, jotka on tuotettu useammassa maassa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

044 ## ‡a fi

044 ## ‡a it ‡a fr ‡a sp

044 ## ‡a xxk ‡a xxu

044 ## ‡a at ‡b xna ‡2 ausmarc

044 ## ‡a sz ‡c CH-ZH

Sivun alkuun


045 - AJANKOHTA TAI AJANJAKSO (ET)

Kuvailun kohteeseen liittyvä ajankohta tai ajanjakso koodina (osakentässä ‡a) ja/tai tietyssä muodossa merkittynä (osakentässä ‡b ja/tai ‡c).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

045 0# ‡b d1998

045 ## ‡a a0d6

045 0# ‡c 2500000000

045 1# ‡b d1972 ‡b d1975

045 2# ‡b d186405 ‡b d186408

045 2# ‡c 25000 ‡c 15000

045 ## ‡a d7d9

045 ## ‡a a-c-

045 2# ‡a d7n6 ‡b c0221 ‡b d0960

045 2# ‡c 225000000 ‡c 70000000

Sivun alkuun


046 - ERIKOISKOODATUT AIKAMÄÄREET (T)

Kuvailun kohteeseen liittyvät julkaisuaikatiedot, joita ei voida muotonsa vuoksi tallentaa merkkipaikkoihin 008/06-14 (Julkaisuajan tyyppi/julkaisun tila, Julkaisuvuosi 1, Julkaisuvuosi 2). Esimerkkejä tällaisista ovat vuosiluvut eKr., väärä julkaisuvuosi, luonti- tai muokkauspäivämäärä, tai tieto aikavälistä jolloin kuvailun kohde on voimassa. Julkaisuaikatiedot voidaan tallentaa kenttään 046 merkkipaikkojen 008/06-14 lisäksi. Kun kenttään 046 tallennetaan vuosilukuja eKr., merkkipaikkaan 008/06 tallennetaan koodi b (Julkaisuvuotta ei annettu, vuosiluku eKr.) ja merkkipaikoissa 008/07-14 on tyhjämerkkejä (########). Kun kenttään 046 tallennetaan vääriä julkaisuvuosia, merkkipaikkaan 008/06 tallennetaan korjatulle julkaisuvuodelle sopiva koodi ja merkkipaikkoihin 008/07-10 sekä 008/11-14 tallennetaan oikeat vuosiluvut.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

046 ## ‡a k ‡b 1000 ‡d 500

046 ## ‡a q ‡b 250 ‡e 100

046 ## ‡a s ‡b 245

046 ## ‡a r ‡c 1936 ‡d 210

046 ## ‡a i ‡b 99 ‡e 99

046 ## ‡m 20011008 ‡n 20011027

046 ## ‡o 1800 ‡p 1899

046 ## ‡o 1932 ‡p 1940

046 1# ‡k 1874 ‡2 edtf
Teos luotu 1874

046 1# ‡o 1975 ‡p 2006 ‡2 edtf

046 2# ‡o 2014 ‡2 edtf
Kokoomateos, jonka sisältämät teokset on luotu välillä 1975 - 2006 ja käännetty 2014.

Sivun alkuun


047 - MUSIIKINLAJIKOODI (T)

Tarkat koodit ilmaisevat painettujen nuottijulkaisujen, nuottikäsikirjoitusten tai musiikkiäänitteiden musiikinlajit, kun kuvailun kohteeseen soveltuu useampia koodeja ja musiikin 008-kentässä merkkipaikoissa 18-19 (Musiikinlaji) on käytetty koodia mu (Useita lajeja). Tähän tallennetaan myös muut musiikinlajikoodit kuin MARC-koodit.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

047 ## ‡a or ‡a ct

047 ## ‡a rg ‡a pp

Sivun alkuun


048 - SOITINTEN JA LAULUÄÄNTEN KOODI JA MÄÄRÄ (T)

Kaksikirjaiminen koodi ilmaisee soitinkokoonpanon. Jokaista koodia voi seurata kaksi numeroa, jotka kertovat osien tai esittäjien lukumäärän (esim. va02 tarkoittaisi kahta sopraanoa). Osien määrä voidaan jättää tallentamatta, jos se on soveltumaton.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Soitinten ja äänialojen MARC 21 -koodit

Esimerkkejä

048 ## ‡a ka01 ‡a sa01 ‡a sc01
Piano, viulu, sello.

048 ## ‡b vi01 ‡a ka01
Lauluääni (keskiääni), piano.

048 ## ‡a kb01
Urut.

048 ## ‡b oe01 ‡a oa
Tanssiorkesteri (solistina), sinfoniaorkesteri.

048 ## ‡b va02 ‡b vc01 ‡b vd01 ‡b vf02 ‡a ca04 ‡a oc
Sopraanot (2), altto, tenori, bassot (2), sekakuoro (4-ääninen), jousiorkesteri.

048 #7 ‡a pcg01 ‡a pct01 ‡a pxy02 ‡a pta01 ‡2 iam

Sivun alkuun


049 - TARKASTUS TAI INVENTOINTI -- SUOMALAINEN KENTTÄ (ET)

Indikaattorit

 • Ensimmäinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön
 • Toinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön

Osakenttäkoodit

 • ‡a - Tarkastus- tai inventointiaika (ET)
  Merkitään muodossa vvvvkkpp (vuosi, kuukausi, päivä). Filmin tarkastuspäivä voidaan tallentaa merkkipaikkoihin 007/17-22 (Filmin tarkastuspäivä).
 • ‡b - Tarkastaja, tarkastuselin tai inventoija (ET)
  Merkitään muodossa Sukunimi, Etunimi.
 • ‡c - Muita tarkastukseen tai inventointiin liittyviä tietoja (ET)
 • ‡d - Tarkastusnumero (ET)
 • ‡6 - Linkitys (ET)
  Ks. Kontrolliosakentät.
 • ‡8 - Linkki- ja järjestysnumero (T)
  Ks. Kontrolliosakentät.

Esimerkki

049 ## ‡a 19960121 ‡b Suomen elokuvatarkastamo ‡c K16 ‡d T-96561

Sivun alkuun