MARC 21 -formaatti: BIBLIOGRAFISET TIEDOT

Päivitetty viimeksi 29.10.2021.

Kontrollikenttä 008

Bibliografiset tiedot -etusivulle | MARC 21 -etusivulle008 - INFORMAATIOKOODIT--YLEISTÄ TIETOA (ET)

Kenttä sisältää 40 merkkipaikkaa (00-39), joihin tallennetaan koodimuotoista informaatiota tietueesta ja kuvailun kohteen bibliografisista piirteistä. Koodeja voidaan hyödyntää tiedonhaussa ja tietojen käsittelyssä.

Tietoelementtien merkitys määräytyy niiden merkkipaikan perusteella. Määrittelemättömät merkkipaikat sisältävät tyhjämerkin (#). Kaikissa määritellyissä merkkipaikoissa pitää olla koodi; joissakin kentän 008 merkkipaikoissa se voi olla täyttömerkki (|). Täyttömerkkiä voidaan käyttää tietyissä merkkipaikoissa, kun luetteloiva organisaatio ei niitä koodaa. Täyttömerkkiä ei saa käyttää kentän 008 merkkipaikoissa 00-05 (Luontipäivä). Sen käyttöä ei suositella myöskään merkkipaikoissa 07-10 (Julkaisuvuosi 1), 15-17 (Julkaisu-, tuotanto- tai toteuttamismaa) eikä myöskään kentän 008  ilmiasulle tarkoitetussa merkkipaikassa (joko merkkipaikka 23 tai 29, riippuen aineistolajista).

Merkkipaikat 00-17 ja 35-39 on määritelty samalla tavalla kaikille aineistotyypeille. Merkkipaikkojen 18-34 määrittelyt on tehty toisistaan riippumatta, vaikka toisiaan vastaavien merkkipaikkojen määrittelyt ovatkin samat usealle aineistotyypille.

Seuraavassa kuvataan ensin kaikille aineistoille yhteiset merkkipaikat 00-17 ja 35-39, ja sen jälkeen seitsemän eri aineistotyypin (kirjat (BK), elektroniset aineistot (CF), jatkuvat julkaisut (CR), kartat (MP), musiikki (MU), sekalaiset (MX) ja visuaaliset aineistot (VM)) merkkipaikat 18-34.

Sivun alkuun


008 - KAIKKI AINEISTOT

Merkkipaikat

Sivun alkuun


008 - (BK) KIRJAT

Käytetään tietueissa, joissa
I) nimiö/06 (Tietueen tyyppi) koodi on joko a tai t JA
II) nimiö/07 (Tietueen bibliografinen taso) koodi EI OLE mikään seuraavista: b, i tai s.

Koodien kuvaukset koskevat myös kenttää 006, kun 006/00 on a tai t. Merkkipaikat 008/18-34 vastaavat merkkipaikkoja 006/01-17.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


008 - (CF) ELEKTRONISET AINEISTOT

Käytetään tietueissa, joissa nimiö/06 (Tietueen tyyppi) koodi on m.
Jos nimiö/07 (Tietueen bibliografinen taso) sisältää jonkin koodeista b, i tai s, tietueessa pitää olla myös 006/00 koodi s.

Koodien kuvaukset koskevat myös kenttää 006, kun 006/00 on m. Merkkipaikat 008/18-34 vastaavat merkkipaikkoja 006/01-17.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


008 - (CR) JATKUVAT JULKAISUT

Käytetään tietueissa, joissa
I) nimiö/06 (Tietueen tyyppi) koodi on joko a tai t JA
II) nimiö/07 (Tietueen bibliografinen taso) koodi ON jokin seuraavista: b, i tai s.

Koodien kuvaukset koskevat myös kenttää 006, kun 006/00 on s. Merkkipaikat 008/18-34 vastaavat merkkipaikkoja 006/01-17.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


008 - (MP) KARTAT

Käytetään tietueissa, joissa nimiö/06 (Tietueen tyyppi) koodi on e tai f.
Jos nimiö/07 (Tietueen bibliografinen taso) sisältää jonkin koodeista b, i tai s, tietueessa pitää olla myös 006/00 koodi s.

Koodien kuvaukset koskevat myös kenttää 006, kun 006/00 on e tai f. Merkkipaikat 008/18-34 vastaavat merkkipaikkoja 006/01-17.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


008 - (MU) MUSIIKKI

Käytetään tietueissa, joissa nimiö/06 (Tietueen tyyppi) koodi on c, d, i tai j.
Jos nimiö/07 (Tietueen bibliografinen taso) sisältää jonkin koodeista b, i tai s, tietueessa pitää olla myös 006/00 koodi s.

Koodien kuvaukset koskevat myös kenttää 006, kun 006/00 on c, d, i tai j. Merkkipaikat 008/18-34 vastaavat merkkipaikkoja 006/01-17.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


008 - (MX) SEKALAISET AINEISTOT

Käytetään tietueissa, joissa nimiö/06 (Tietueen tyyppi) koodi on p.
Jos nimiö/07 (Tietueen bibliografinen taso) sisältää jonkin koodeista b, i tai s, tietueessa pitää olla myös 006/00 koodi s.

Koodien kuvaukset koskevat myös kenttää 006, kun 006/00 on p. Merkkipaikat 008/18-34 vastaavat merkkipaikkoja 006/01-17.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


008 - (VM) VISUAALISET AINEISTOT

Käytetään tietueissa, joissa nimiö/06 (Tietueen tyyppi) koodi on g, k, o tai r.
Jos nimiö/07 (Tietueen bibliografinen taso) sisältää jonkin koodeista b, i tai s, tietueessa pitää olla myös 006/00 koodi s.

Koodien kuvaukset koskevat myös kenttää 006, kun 006/00 on g, k, o tai r. Merkkipaikat 008/18-34 vastaavat merkkipaikkoja 006/01-17.

Merkkipaikat

Sivun alkuun