MARC 21 -formaatti: BIBLIOGRAFISET TIEDOT

Päivitetty viimeksi 5.5.2022.

Kontrollikenttä 007

Bibliografiset tiedot -etusivulle | MARC 21 -etusivulle007 - ULKOASUA KOSKEVAT INFORMAATIOKOODIT--YLEISTÄ TIETOA (T)

Toistettava kenttä sisältää koodimuotoista erikoistietoa kuvailun kohteen ulkoasusta. Tiedot voivat koskea koko kohdetta tai sen osia kuten liiteaineistoa.

Tietoelementtien merkitys määräytyy niiden merkkipaikan perusteella. Kentän 007 merkkipaikkojen lukumäärä riippuu 007/00 koodista, joka ilmaisee aineistoluokan. Täyttömerkin käyttö ei ole sallittua merkkipaikassa 007/00. Täyttömerkkiä voidaan kuitenkin käyttää kaikissa muissa merkkipaikoissa, kun luetteloiva organisaatio ei niitä koodaa.

Eri aineistoluokat esitetään seuraavaksi merkkipaikan 007/00 aineistoluokkakoodin mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Sivun alkuun


007 - (A) KARTTA

Kartografinen aineisto karttapalloja lukuun ottamatta.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


007 - (C) ELEKTRONINEN AINEISTO

Käytetään kaikille elektronisille aineistoille (esim. ohjelmat, tiedostot jne.), jotka sisältävät koneluettavaa dataa tai tietokoneella suoritettavaksi/käytettäväksi tarkoitettua ohjelmakoodia. Tähän määritelmään sopivat paitsi ne aineistot, joille on annettu koodi m merkkipaikassa 000/06, myös teksti- ja kuvatiedostot sekä sellaiset digitaaliset video- ja äänitiedostot, joiden käyttöön vaaditaan tietokone (ei tavallinen toistolaite). Esimerkiksi tavallinen musiikkia sisältävä CD-levy käsitetään siis äänitteeksi eikä elektroniseksi aineistoksi.

Jos käytetään vain merkkipaikkoja 00-05, merkkipaikat 06-13 täytetään täyttömerkeillä (|). Jos johonkin merkkipaikkaan 06-13 annetaan jokin koodi, muutkin merkkipaikat pitää täyttää.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


007 - (D) KARTTAPALLO

Taivaankappaleen kuvaus pallon pinnalla. Ks. merkkipaikkojen 01-05 tarkemmat kuvaukset jaksosta 007--KARTTA.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


007 - (F) TUNNUSTELUAINEISTO

Pistekirjoitus ja muut aineistot, jotka on tarkoitettu luettaviksi tunnustelemalla.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


007 - (G) HEIJASTETTAVA KUVA

Kaksiulotteinen liikkeetön kuva/esitys, joka on tarkoitettu heijastettavaksi optisen laitteen avulla.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


007 - (H) MIKROTALLENNE

Läpinäkyvä tai -näkymätön viestin, joka sisältää suurennuslaitteen avulla luettavia mikrokuvia. Mikrotallenne voi olla alkuperäisjulkaisu tai kopio olemassa olevasta teksti- tai graafisesta aineistosta.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


007 - (K) KUVA

Käytetään kaksiulotteisille kuville, joita ei ole tarkoitettu heijastettaviksi tai luettaviksi suurennuslaitteen avulla. Myös valokuvanegatiivit.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


007 - (M) ELOKUVA

Filminauhalla oleva sarja yksittäisiä kuvia (äänen kanssa tai ilman), joista muodostuu liikkeen vaikutelma heijastettaessa nopeasti peräkkäin. Videotekniikalla tallennetut elokuvat koodataan videotallenteisiin.

Jos käytetään vain merkkipaikkoja 00-07, merkkipaikat 08-22 täytetään täyttömerkeillä (|). Jos johonkin merkkipaikkaan 08-22 annetaan jokin koodi, muutkin merkkipaikat pitää täyttää.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


007 - (O) MONIVIESTIN

Sisältää kahta tai useampaa aineistotyyppiä, joista mikään ei ole kokonaisuuden hallitseva osa. Esimerkiksi opetuspaketit, joissa mukana oppikirja ja kasettinauhoja.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


007 - (Q) NUOTTIJULKAISU

Musiikkiteos graafisessa muodossa, painettuna tai elektronisena. Sisältää partituurit ja/tai äänet, kaavioesitykset, tabulatuurit, sattumamusiikkiohjeet, sävellyksiksi tarkoitetut kuvat tai maalaukset, mensuraalinuottikirjoituksen, "klavarskribo"-nuotinnokset, neumit, pistekirjoituksen ja muut tavat, joilla esitetään musiikillisen äänen komponentit: sävelkorkeus, kesto, sointi ja äänen voimakkuus.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


007 - (R) KAUKOKARTOITUSKUVA

Kartta tai kuva on tuotettu tallennuslaitteella, joka ei ole fyysisessä kosketuksessa kohteeseen. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi kamerat, tietokoneet, laserit, radiotaajuusvastaanottimet, tutkajärjestelmät, kaikuluotaimet, seismografit, painovoimamittarit, magnetometrit ja tuikelaskentamittarit.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


007 - (S) ÄÄNITE

Levy, nauha, filmi, lieriö tai lanka, jolle on tallennettu äänen värähtelyä siten että ääni voidaan toistaa. Lisäksi paperirullat, joihin musiikkisävellyksen nuotit on rei'itetty ja joista ääntä voidaan tuottaa mekaanisesti.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


007 - (T) TEKSTI

Silmin luettava painettu tai käsin kirjoitettu teksti.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


007 - (V) VIDEOTALLENNE

(Liikkuvista) visuaalisista kuvista koostuva, yleensä myös ääntä sisältävä tallenne, joka on suunniteltu toistettavaksi televisiovastaanottimen tai videomonitorin kautta.

Merkkipaikat

Sivun alkuun


007 - (Z) MÄÄRITTELEMÄTÖN

Kohteen ulkoasu ei sovi mihinkään muuhun kentän 007 aineistoluokkaan. Tätä luokkaa käytetään myös kohteille joilla on useita ulkoasuja ja joita ei kuvailla erillisissä 007-kentissä.

Merkkipaikat

Sivun alkuun