MARC 21 -formaatti: AUKTORITEETTITIEDOT

Päivitetty viimeksi 8.6.2007.

Johdanto

Auktoriteettitiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulle


MARC 21 auktoriteettitietojen eli ohjeellisten tietojen formaatti on suunniteltu MARC-tietueissa hakutietoina käytettävien nimien ja asiasanojen ohjeellisten muotojen, ohjeelliseen muotoon viittaavien nimi-, asiasana- ja lisämääremuotojen, sekä näiden muotojen välisiä suhteita kuvaavien tietojen tallentamiseen.

Nimeä voidaan käyttää pää- tai lisäkirjauksena, asiasana- tai sarjalisäkirjauksena. Nimi viittaa seuraaviin:

Asiasanaa voidaan käyttää vain asiasanakirjauksessa. Asiasana viittaa seuraaviin:

MARC 21 auktoriteettitietojen formaatti mahdollistaa tietojen tallentamisen myös alanmukaisten ryhmien otsikoista, eli termeistä joita käytetään asiasanastojen systemaattisissa osissa otsikkoina ilmaisemassa termikategorioiden jakoperusteita. Alanmukaisen ryhmän otsikkoa ei voi käyttää hakuterminä.


Auktoriteettitietueiden lajit

MARC-auktoriteettitietueet erotetaan muun tyyppisistä MARC-tietueista koodilla z (Auktoriteettitietue) nimiön merkkipaikassa 06 (Tietueen tyyppi). Edelleen MARC 21 auktoriteettitietojen formaatissa erotetaan seitsemän auktoriteettitietueiden lajia merkkipaikassa 008/09 (Tietueen laji):

Vahvistettu otsikkomuoto (koodi a)
Tietueen 100-155 -kentät sisältävät vahvistettuja otsikkomuotoja. Näiden lisäksi tietue voi sisältää myös viittauskenttiä varianttimuodoista ja toisista otsikkomuodoista, sekä huomautuksia esim. käytetystä lähteestä tai sarjojen käsittelystä.

Viittaus (koodi b tai c)
Tietueen 100-155 -kentät sisältävät vahvistamattomia otsikkomuotoja. Tietue sisältää myös joko kentän 260 (Monitahoinen katso-viittaus, asiasana), kentän 664 (Monitahoinen katso-viittaus, nimi) tai kentän 666 (Yleinen selittävä viittaus, nimi), jotka opastavat käyttämään vahvistettua otsikkomuotoa. Merkkipaikassa 008/09 määritellään erilliset koodit tietueille, joita käytetään viittauksena ja joita ei käytetä viittauksena. Erottelu riippuu siitä, onko kentän 1XX vahvistettua otsikkomuotoa käytetty jonkin toisen tietueen 4XX viittauskentässä.

Lisämääre (koodi d)
Tietueen 18X-kenttä sisältää vahvistamattoman otsikkomuodon, joka on tarkoitettu käytettäväksi vahvistetun otsikkomuodon asialisämääreenä.

Vahvistettu otsikkomuoto ja lisämääre (koodi f)
Tietueen 15X-kenttä sisältää vahvistetun otsikkomuodon, jota voidaan käyttää myös asialisämääreenä toisen vahvistetun otsikkomuodon kanssa. (Luetteloiva organisaatio voi halutessaan tehdä otsikkomuotojen ja lisämääreiden tietueet myös erikseen.)

Viittaus ja lisämääre (koodi g)
Tietueen 15X-kenttä sisältää vahvistamattoman otsikkomuodon, jota voidaan käyttää viittausterminä sekä asialisämääreenä vahvistetun otsikkomuodon kanssa. (Luetteloiva organisaatio voi halutessaan tehdä viittausten ja lisämääreiden tietueet myös erikseen.)

Alanmukaisen ryhmän otsikko (koodi e)
Tietueen 150-kenttä sisältää vahvistamattoman termin, joka on tarkoitettu käytettäväksi asiasanaston systemaattisessa osassa otsikkona ilmaisemassa termikategorioiden jakoperusteita. Alanmukaisen ryhmän otsikkoa ei voi käyttää hakuterminä.

Sivun alkuun