MARC 21 -formaatti: AUKTORITEETTITIEDOT

Päivitetty viimeksi 18.7.2019.

Sijainti ja vaihtoehtoinen kirjaimisto (8XX)

Auktoriteettitiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulle


8XX-kentistä vain kentät 856, 880 ja 883 ovat käytössä MARC 21 auktoriteettitietojen formaatissa. Bibliografisten tietojen formaatin vastaavat kentät sisältävät lähes täsmälleen samat tiedot.


856 - ELEKTRONISEN AINEISTON SIJAINTI JA KÄYTTÖ (T)

Tiedot, joita tarvitaan elektronisen aineiston paikantamiseen ja käyttöön. Kenttää voidaan käyttää auktoriteettitietueessa, kun halutaan tarjota elektronisessa muodossa olevia lisätietoja entiteetistä, jota varten auktoriteettitietue on tehty.

Kenttää 856 toistetaan, kun sijaintia koskevat tietoelementit vaihtelevat (osakentät ‡a, ‡b, ‡d). Sitä toistetaan myös, kun useampi kuin yksi yhteys-/käyttötapa on mahdollinen, kun aineiston eri osat ovat saatavana elektronisessa muodossa, kun tallennetaan tietoja peilatuista sivustoista, kun eri URL-osoitteille osoitetaan eri formaatteja tai resoluutioita, tai kun tallennetaan tietoja kuvailun kohteeseen liittyvistä kohteista.

Ks. tarkemmat ohjeet kentän 856 käytöstä (englanniksi).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

856 4#‡uhttp://plato.standford.edu/entries/russell/russell.jpeg‡yphotograph

856 4#‡uhttp://sunsite.unc.edu/wm/paint/auth/vinci/joconde/‡ydescription

856 4#‡3image‡uhttp://sunsite.unc.edu/wm/paint/auth/vinci/joconde/joconde.jpg

856 4#‡uhttp://www.loc.gov/copyright

856 4#‡uhttp://www.nlc-bnc.ca/jsc

856 4#‡uhttp://www.firstladies.org/

Sivun alkuun


880 - TIEDOT VAIHTOEHTOISELLA KIRJAIMISTOLLA (T)

Jonkin samassa tietueessa esiintyvän vaihtuvamittaisen kentän tiedot toisella kirjaimistolla. Kenttä 880 linkitetään sitä vastaavaan "tavalliseen" kenttään osakentän ‡6 (Linkitys) avulla. Kentän 880 ensimmäisellä ja toisella indikaattorilla on samat arvot kuin sitä vastaavan kentän indikaattoreilla. Osakenttäkoodit ovat myös samat lukuun ottamatta osakenttää ‡6. Tiedot kentässä 880 voivat olla esitettynä useammalla kuin yhdellä kirjaimistolla.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

880 1#‡6400-01/(2/r‡a[Otsikkomuoto heprealaisella kirjaimistolla linkitettynä vastaavaan "tavalliseen" kenttään]

880 1#‡6100-01/(N‡a[Otsikkomuoto kyrillisellä kirjaimistolla linkitettynä vastaavaan "tavalliseen" kenttään]

Sivun alkuun


883 - KONEELLISESTI LUODUN METATIEDON ALKUPERÄ (PROVENANSSI) (T)

Käytetään tietueen kenttien sisältämän, koneellisesti luodun metatiedon alkuperän ilmaisemiseen. Kenttä 883 sisältää linkin kenttään, johon se liittyy. Käytetään kokonaan tai osittain koneellisesti luotujen kenttien kanssa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


884 - KONVERSION TIEDOT (T)

Käytetään koneellisesti toisesta metadatarakenteesta konvertoidun MARC-tietueen alkuperän ilmaisemiseen.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

884 ## ‡a Bibframe to MARC Authority transformation version 1.011‡g 20140910‡k http://id.example.com/resources/works/5226.rdf ‡q DLC ‡u https://github.example.com/ld4l/bibframe2marcproject/tree/a9f03c8f86ffa1c8e2f41cbbec2d396a655a956d/

Sivun alkuun


885 - TIEDOT TIETUEIDEN VASTAAVUUDESTA (T)

Tietoja vastintietueiden hakemisesta (matching). Auttaa kuvailijoita kahden tietueen vastaavuuden todentamisessa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun