MARC 21 -formaatti: AUKTORITEETTITIEDOT

Päivitetty viimeksi 28.6.2022.

Numero- ja koodikentät (01X-09X)

Auktoriteettitiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Kentät 010-09X sisältävät kontrolli- ja linkitysnumeroita, luokituksia, koodeja ja muita elementtejä, jotka liittyvät auktoriteettitietueeseen.


010 - LIBRARY OF CONGRESS KONTROLLINUMERO (ET)

Library of Congressin tai muun auktoriteettitietueita Name Authority Cooperative Program (NACO) -tietokantaan toimittavan kirjaston auktoriteettitietueelle antama uniikki numero. Library of Congress tallentaa tämän kentän myös Library of Congress Subject Headings (LCSH) -asiasanatietueisiin.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

010 ##‡an##80022124#‡zn##80014241#

Sivun alkuun


014 - LINKITYS LIITTYVÄÄN JATKUVAN JULKAISUN TAI MONIOSAISEN TEOKSEN BIBLIOGRAFISEEN TIETUEESEEN (T)

Auktoriteettitietueeseen liittyvän bibliografisen, jatkuvaa julkaisua tai moniosaista teosta yhtenä kokonaisuutena kuvailevan, tietueen kontrollinumero kentästä 001.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

014 ##‡a(DLC)###85032313#

Sivun alkuun


016 - KANSALLISBIBLIOGRAFIAN KONTROLLINUMERO (T)

Jonkin muun kansallisbibliografisen organisaation kuin Library of Congressin antama uniikki numero.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

016 ##‡a0010C0008##

016 ##‡a0115E5000F#

Sivun alkuun


020 - ISBN-TUNNUS, INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (T)

Yhteen bibliografiseen tietueeseen yhtenä kokonaisuutena luetteloidun moniosaisen teoksen ISBN-tunnus ja siihen liittyvät muut tiedot bibliografisen tietueen kentästä 020.
Ks. Suomen ISBN-keskus.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

020 ##‡a 9706400354

020 ##‡a 9788802057668

020 ##‡a 8449955289 ‡q v. 1 ‡c $15.00 (per vol.)

020 ##‡a 0882335073 ‡q set

020 ##‡a0882335065 ‡q v. 2 ‡q jacket

020 ##‡a0870686933 ‡q v. 1 ‡q alk. paper ‡z 0870684302

Sivun alkuun


022 - ISSN-TUNNUS, INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (T)

Jatkuvan julkaisun ISSN-tunnus ja siihen liittyvät muut tiedot bibliografisen tietueen kentästä 022.
Ks. Suomen ISSN-keskus.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

022 ##‡a0083-0674

022 ##‡a0046-225X‡y0046-2254

022 ##‡a0410-7543‡z0527-740X

022 ##‡a1560-1560l1234-1231m1560-1560

022 0# ‡a 1534-9322 ‡0 http://issn.org/resource/ISSN/1534-9322

022 0# ‡a 1534-9322 ‡0 https://urn.issn.org/urn:issn:2342-1568

Sivun alkuun


024 - MUUT STANDARDITUNNUKSET (T)

Kenttään 1XX liittyvä standarditunnus tai URI, jolle ei ole omaa kenttää kuten esim. ISBN- ja ISSN-tunnuksille. Tunnuksen lähde kerrotaan osakentässä ‡2 (Tunnuksen koodi).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

024 7# ‡a T-345246800-1 ‡2 iswc

024 7# ‡a 0A9-2002-12B4A105-6 ‡2 istc

024 7# ‡a 500010879 ‡0 http://vocab.getty.edu/ulan/500010879 ‡1 http://vocab.getty.edu/ulan/500010879-agent ‡2 gettyulan

024 7# ‡a 0000000120337602 ‡0 http://www.isni.org/isni/0000000120337602 ‡2 isni
110 2# ‡a Kansalliskirjasto

Sivun alkuun


031 - MUSIIKKIAINEISTON INCIPIT-TIEDOT (T)

ASCII-merkeillä tehtyjen nuottikirjoitusten incipit-tiedot koodimuodossa. Käytetään yleensä nuottikäsikirjoituksille, mutta voidaan käyttää myös kaikelle muulle musiikkiaineistolle.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

031 ##‡a01 ‡b01 ‡c01 ‡mS ‡dAria ‡tRei d'impuniti eccessi ‡re ‡gC-1 ‡oc ‡p'2B4B8BB/4G8GxF4FF/4xA8AA4.At8B/4B ‡2pe

031 ##‡a01 ‡b01 ‡c01 ‡mOb. 1 ‡gG-2 ‡nbB ‡oc ‡pRE 9S(( 8)) 9(( 8 9 8)) 9E( 6) 7( 6S( 5)) / 4S(( 3 2 3)) / ‡u http://www.classicalarchives.com/cgi-bin/n.cgi/prep/6/jsbbrc11.mid ‡2da

031 ##‡aa ‡b01 ‡c02 ‡mS ‡eSara ‡dScena. Largo ‡gC-1 ‡nbBEA ‡oc ‡tChi per pietá mi dice il figlio mio che fá ‡p=5/4-''6C3CC6DEgF6CC8-6ED/q8D4C8C'nB''4D-/2-/ ‡2pe

031 ##‡a01 ‡b02 ‡c01 ‡mvl1 ‡dAria. Allegro ‡gG-2 ‡nbBEA ‡oc ‡p6{'EDEF}{GABG}{EDEF}{GABG}/{''C'BAG}{FEDC},4B-/ ‡2pe

Sivun alkuun


034 - MITTAKAAVA JA SIJAINTITIEDOT (T)

Auktoriteettitietueen kentässä 1XX kuvailtuun entiteettiin liittyvän kartta-aineiston mittakaava ja sijaintitiedot. Tallennettavat tiedot saadaan yleensä auktoritatiivisista lähteistä. Kartta-aineiston kuvailussa tulisi olla yksi 034-kenttä kutakin tietueen 255-kenttää kohden.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

034 ##‡d W097.5000 ‡e W089.0000 ‡f N049.5000 ‡g N043.0000 ‡2 [Minnesota Geographic Data Clearinghousen koodi]

034 ##‡j N0545600 ‡k N0545600 ‡m 134518 ‡n 134518 ‡p 2000.00 ‡r 78 ‡2 [Cambridge star atlaksen koodi]

034 0# ‡d W0735848 ‡e W0735848 ‡f N0404554 ‡g N0404554
Coordinates of Carnegie Hall, a concert venue depicted in an image.

034 0# ‡d e24.9425683 ‡e e24.9425683 ‡f n60.1674086 ‡g n60.1674086
Helsingissä sijaitsevan Olofsborg-rakennuksen koordinaatit (kuvailtavana monografia, jonka aiheena on Olofsborg-rakennus)

Sivun alkuun


035 - JÄRJESTELMÄN TUOTTAMA KONTROLLINUMERO (T)

Muu kontrollinumero kuin se, joka on kentässä 001 (Tietueen kontrollinumero), kentässä 010 (Library of Congress kontrollinumero) tai kentässä 016 (Kansallisbibliografian kontrollinumero).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

035 ##‡a(CaBVaU)2835210335

035 ##‡a(OCoLC)1553114‡z(OCoLC)153114

Sivun alkuun


040 - LUETTELOIVA ORGANISAATIO (ET)

Koodi tai nimi organisaatio(i)lle, joka loi alkuperäisen MARC-muotoisen auktoriteettitietueen tai muokkasi olemassa olevaa MARC-tietuetta. Tämän kentän tiedot yhdessä 008/39 (Luetteloiva organisaatio) koodin kanssa kertovat auktoriteettitietueesta vastuussa olevat osapuolet.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

040 ##‡aDLC‡cDLC

040 ##‡aSd‡cICU

040 ##‡aICU‡cICU

040 ##‡aMH‡cMH‡dDLC

040 ##‡aNc‡cDLC‡dDLC

Sivun alkuun


042 - AUTENTIKOINTIKOODI (ET)

Yksi tai useampi koodi ilmaisee että autentikointikeskus on tarkistanut kansallisen tietokannan tietueen. Koodit on annettu erikseen nimetyille autentikointiorganisaatioille.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Sivun alkuun


043 - MAANTIETEELLISEN ALUEEN KOODI (T)

1XX otsikkomuotoon liittyvien maantieteellisten alueiden koodit. Koskee vahvistettujen otsikkomuotojen tietueita tai lisämääretietueita.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

043 ##‡an-us-mi

043 ##‡ae-fr---‡ae-pl---

043 ##‡ae-gx---

043 ##‡an-cn---

043 ##‡af-ke---

043 ##‡asa-----

043 ##‡an-cn-on

043 ##‡cus

Sivun alkuun


045 - AJANKOHTA TAI AJANJAKSO (ET)

1XX otsikkomuotoon liittyvä ajankohta tai ajanjakso koodina (osakentässä ‡a) ja/tai tietyssä muodossa merkittynä (osakentässä ‡b ja/tai ‡c). Koskee vahvistettujen otsikkomuotojen tietueita tai lisämääretietueita.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

045 ##‡aa0d6

045 0#‡c2500000000

045 1#‡bd1972 ‡bd1975

045 2#‡bd186405 ‡bd186408

045 2#‡c25000 ‡c15000

045 ##‡ad7d9

045 ##‡aa-c-

045 ##‡ac4c6

045 ##‡ad8h2

045 2#‡abd1791 ‡bbd1797

045 2#‡c225000000 ‡c70000000

Sivun alkuun


046 - ERIKOISKOODATUT AIKAMÄÄREET (T)

Ajankohdat, jotka liittyvät tietueessa kuvailtuun entiteettiin. Näitä ovat:

Henkilön nimi: syntymäaika, kuolinaika ja aika tai aikaväli, jolloin henkilö on toiminut aktiivisesti.

Yhteisön nimi: aika tai aikaväli, jolloin konferenssi tms. on pidetty, tai muu yhteisöön liittyvä ajankohta (esim. perustamisaika, lopettamisaika tai ajanjakso, jolloin yhteisö on toiminut aktiivisesti).

Suvun nimi: suvun nimeen liittyvä ajankohta.

Teos tai ekspressio: katso osakenttä ‡k (Teoksen synty- tai aloitusaika).

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

046 ## ‡f 1931
100 1# ‡a Munro, Alice, ‡d 1931-

046 ## ‡f 19360505
100 1# ‡a Smith, John, ‡d 1936 May 5-

046 ## ‡f 1899 ‡g 1961
100 1# ‡a Hemingway, Ernest, ‡d 1899-1961

046 ## ‡q 1977
110 2# ‡a Double Image (Musical group : 1977-)

046 ## ‡q 1970 ‡r1972
110 2# ‡a Brigham Young University. ‡b Department of Education (1970-1972)

046 ## ‡s 1925 ‡t 1979
100 3# ‡a Pahlavi (Dynasty : 1925-1979)

046 ## ‡f 1831? ‡2 edtf
100 1# ‡a Smith, James, ‡d born 1831?[probable year of birth]

Sivun alkuun


050 - LIBRARY OF CONGRESS -LUOKITUS SARJOILLE (T)

Sarjan luokka, kun koko sarja tai osa sarjasta on luokitettu yhtenä kokonaisuutena tai yhteen pääsarjansa kanssa. Luokitus otetaan dokumentista Library of Congress Classification tai LC Classification Additions and Changes.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

050 #0‡aQC851‡b.L455 subser.

050 #4‡aQH198.H3‡bC66‡5DI

050 #0‡aDQ3‡b.S6

050 #0‡aQE462.K5‡bI59

050 #0‡aQK1‡b.U45‡dno. 1-200, copy 1; no. 201-

050 #4‡aHD1694.S6‡bC55‡5DI

Sivun alkuun


052 - MAANTIETEELLINEN LUOKITUS (T)

Kenttään 151 liittyvän maantieteellisen alueen koodi. Koskee vahvistettujen otsikkomuotojen tietueita tai maantieteellisen nimen lisämääretietueita.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

052 ##‡a4411

052 ##‡a4034‡bR4‡bR8

052 1#‡aBK‡dMostar

Sivun alkuun


053 - LIBRARY OF CONGRESS -LUOKITUS (T)

1XX otsikkomuotoon liittyvä LC:n luokkanumero tai numeroväli. Koskee vahvistettujen otsikkomuotojen tietueita tai lisämääretietueita. Luokitus otetaan dokumentista Library of Congress Classification tai LC Classification Additions and Changes.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

053 #0‡aPS3557.R48998

053 #0‡aBX8627

053 #0‡aP301‡cLinguistics

053 #0‡aE201‡bE298

053 #0‡aML1160‡cHistory

053 #0‡aMT728‡cInstruction and study

053 #0‡aBX850‡bBX875‡cDocuments

053 #4‡aHD1694.S6‡5DI

Sivun alkuun


055 - LIBRARY AND ARCHIVES CANADA -LUOKITUS SARJOILLE (T)

Kanadalaisten sarjojen luokkanumero, kun koko sarja tai osa sarjasta on luokitettu yhtenä kokonaisuutena.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

055 #0‡aF5499 H31‡bA32

055 #4‡aLC1046.13‡bA4‡5CaOON

055 #0‡aRS144 O5‡bP73‡d1970-1979

055 #0‡aHB31‡bE285

055 #0‡aSD388‡bF557

Sivun alkuun


060 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE -LUOKITUS SARJOILLE (T)

NLM-luokitus sarjalle, kun koko sarja tai osa sarjasta on luokitettu yhtenä kokonaisuutena tai yhteen pääsarjansa kanssa. Luokitus on peräsin dokumentista National Library of Medicine Classification, liitteistä QS-QZ ja W, tai dokumentin Library of Congress Classification liitteistä, joita NLM käyttää oman luokituksensa lisänä.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

060 #0‡aW1‡bJO706M

060 #4‡aW1‡bRI218‡5CLU-M

060 #0‡aW1‡bJO706M

060 #0‡aWO 700‡bT776

Sivun alkuun


065 - MUU LUOKITUS (T)

Luokitus merkitään tähän kenttään, kun se ei ole mikään seuraavista: Library of Congress, the Library and Archives of Canada, the National Library of Medicine, the National Agricultural Library, the U.S. Government Printing Office tai the U.S. Department of Defense. Tätä kenttää ei ole tarkoitettu käytettäväksi luokituksille, joille ei myönnettäisi osakentässä ‡2 käytettävää koodia.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

065 ##‡aZ294.4-5g ‡2rubbk ‡5RuMoRGB

065 ##‡aV152.2íà73 ‡2rubbk ‡5RuMoRGB

065 ##‡aSh1v663.2 ‡2rubbk ‡5RuMoRGB

Sivun alkuun


066 - MERKISTÖT (ET)

Tietoja tietueessa esiintyvistä merkistöistä, kun siinä on käytetty muitakin merkistöjä kuin ISO 10646 tai Unicode. Tarkka kuvaus muiden merkistöjen tallentamisesta MARC-tietueisiin löytyy dokumentista MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

066 ##‡a(N

066 ##‡b$)1

066 ##‡a$1

066 ##‡b)Q

066 ##‡c)2

Sivun alkuun


070 - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY -LUOKITUS SARJOILLE (T)

NAL-luokitus sarjalle, kun koko sarja tai osa sarjasta on luokitettu yhtenä kokonaisuutena tai yhteen pääsarjansa kanssa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

070 ##‡a99.8‡bF76322

070 ##‡aQH545.AT6

Sivun alkuun


072 - AIHEALUEKOODI (T)

1XX otsikkomuotoon liittyvä aihealuekoodi. Koskee seuraavia tietuelajeja: vahvistettu otsikkomuoto, alanmukaisen ryhmän otsikko.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

072 ##‡aC23. ‡x739. ‡x102

072 #0‡aQ200

072 ##‡aL1. ‡x346. ‡x596. ‡x463

072 ##‡aC4. ‡x697

072 ##‡aZ1. ‡x58. ‡x266. ‡x513

Sivun alkuun


073 - LISÄMÄÄREIDEN KÄYTTÖÄ KUVAAVA KOODI (ET)

Koodi, joka määrittelee minkä aiheenmukaisten tai maantieteellisten asiasanojen kanssa 1XX-kentän lisämääreen muotoa voidaan käyttää lisämääreenä tiettyjen sanastojen käytännön mukaisesti.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

073 ##‡aE1‡aE2‡aE3‡aE4‡aE6‡aE7‡aN2‡zmesh

Sivun alkuun


075 - ENTITEETIN TYYPPI (T)

Entiteetin tyyppi, jota auktoriteettitietue kuvaa kokonaisuutena.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

075 ##‡a Person ‡b p ‡2 [code for GND general type]

075 ##‡a Gott ‡b pxg ‡2 [code for GND specific type]

075 ##‡a Körperschaft ‡b b ‡2 [code for GND general type]

075 ##‡a Projekt ‡b kip ‡2 [code for GND specific type]

Sivun alkuun


080 - YLEINEN KYMMENLUOKITUS, UDK (T)

Auktoriteettitietueen 1XX-kenttään liittyvä UDK-luokka.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

080 ##‡a 001.81

080 0#‡a 821.113.1 ‡x (494) ‡2 2000

Sivun alkuun


082 - DEWEYN LUOKITUS SARJOILLE, DDC (T)

Deweyn luokitus sarjalle, kun koko sarja tai osa sarjasta on luokitettu yhtenä kokonaisuutena tai yhteen pääsarjansa kanssa. Luokituksen lähde: Dewey Decimal Classification and Relative Index, Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index, ja näiden elektroniset päivitykset. Vuodesta 1997 lähtien päivitykset on annettu dokumentissa DC&: Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

082 00‡a780.92‡222

082 10‡a552‡213

082 74‡a839.82‡25/nor‡qNO-OsNB

082 00‡a345.73‡222

082 00#a949.4‡222

Sivun alkuun


083 - DEWEYN LUOKITUS (T)

Yksittäinen Deweyn luokka tai luokitusväli, joka liittyy 1XX otsikkomuotoon. Koskee vahvistettujen otsikkomuotojen tietueita tai lisämääretietueita. Luokituksen lähde: Dewey Decimal Classification and Relative Index, Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index, ja näiden elektroniset päivitykset. Vuodesta 1997 lähtien päivitykset on annettu dokumentissa DC&: Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

083 00‡a616.980213‡222

083 00‡a951‡222

083 04‡a411‡222‡5[organization code]

083 00‡z2‡a51‡222

083 00‡a549.23‡cMineralogy‡222

Sivun alkuun


086 - VIRALLISJULKAISUJEN LUOKITUS SARJOILLE (T)

Virallisjulkaisujen luokitus sarjalle, kun koko sarja tai osa sarjasta on luokitettu yhtenä kokonaisuutena tai yhteen pääsarjansa kanssa (646, Sarjan luokituskäytäntö, osakenttä ‡a, koodi c tai m). Luokituksen antaja voidaan merkitä osakenttään ‡5.

Kenttä 086 voi sisältää myös tiedon volyymeista/vuosiluvuista, joita luokka koskee. Poikkeavat luokat sarjan, kappaleiden tai kokonaisuuksien eri volyymeille/vuosikerroille tallennetaan kentän 086 toistoihin.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

086 ##‡aHEU/G74.3C49‡2ordocs

086 0#‡aA13.28:F 61/2/981 Glacier

086 1#‡aCS13-211

086 ##‡aGM.40i5:‡2ordocs

086 ##‡aHEU/G74.4B1:‡2ordocs

086 ##‡aWR.4G91:‡d1975-‡2ordocs

086 0#‡aA 1.1:‡zA 1.1/3:984

Sivun alkuun


087 - VIRALLISJULKAISUJEN LUOKITUS (T)

Yksittäinen virallisjulkaisun luokka tai luokitusväli, joka liittyy 1XX otsikkomuotoon. Koskee vahvistettujen otsikkomuotojen tietueita.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

087 0#‡aY 4.N 16

087 1#‡aFs-85

087 ##‡aWR‡c1987-‡2ordocs

087 0#‡aHE 20.8216

087 ##‡aSTA 993‡2nydocs

087 1#‡aFs-20‡bFs-29

087 ##‡aY/G29/2‡c1987-‡2ordocs

Sivun alkuun


09X - PAIKALLISET LUOKITUKSET SARJOILLE

Kentät 090-099 on varattu sarjojen paikallisille luokituksille, kun koko sarja tai osa sarjasta on luokitettu yhtenä kokonaisuutena tai yhteen pääsarjansa kanssa.

Sivun alkuun